Uncategorized

Venndiagram – Vinterviken

VenndiagramEfter att ha sett filmen Vinterviken samt läst boken är det nu dags för dig att jämföra dessa två. Med hjälp av Venndiagrammet ovan ska du:

  1. Göra ett Venndiagram över Vinterviken-Film och Vinterviken Bok
    Lyft fram 3- 4 viktiga olikheter i respektive cirkel samt lika många likheter.Dra också minst en slutsats utifrån följande stödmeningar:
    Den största skillnaden mellan bok och film är……………….. Jag tror att regissören/manusskrivaren har valt att göra på detta sätt därför att……………  Boken/Filmen tycker jag bäst om beroende på………..
  2. Göra ett Venndiagram över bokens John-John och filmens John-John.
  3. Lyft fram 3- 4 viktiga olikheter i respektive cirkel samt lika många likheter.Dra också minst en slutsats utifrån följande stödmeningar:
    Den största skillnaden mellan bokens John-John och filmens John-John  är……………….. Jag tror att regissören/manusskrivaren har valt att göra på detta sätt därför att……………  Jag tycker bäst om ……… John-John beroende på……….
Annonser
Uncategorized

8B – Bok- och filmprojekt start måndag v 38


De kommande 4 veckorna kommer vi att arbeta med boken Vinterviken.
Varje vecka kommer du att få i uppdrag att läsa ca 70 sidor. En del lektionstid får du till att läsa men du behöver också läsa hemma för att hinna med.
Under lektionerna kommer du också att få diskutera och göra skrivuppgifter till boken. Under tiden du läser kommer du att skriva en bokanalys och som avslutning kommer vi att se filmatiseringen av boken.

Vi börjar läsa boken den 14/9 och
Lässtopp 1: Till 17/9 behöver du ha läst till sidan 50.
Lässtopp 2: torsdag 24/9 s 101
Lässtopp 3: torsdag 1/10 s 180
Lässtopp 4: torsdag 8/10 s 255
Boken ska vara utläst måndag 12/10.

Bokanalys ska lämnas in torsdagen 15/10 v 42

När du skriver din bokanalys är det viktigt att du hela tiden arbetar för att utveckla ditt resonemang. Bra tips på hur du gör det får du via detta avsnitt av Orka Plugga.