Svenska 7 · Uncategorized

7b Texttypen Insändare

I tre veckor framöver kommer vi att titta närmare på åsiktsbaserade texter som innehåller fakta och egna åsikter. Exempel på sådana är insändare, debattartiklar, recensioner och krönikor. 

Du kommer att få träna på att argumentera dvs formulera en åsikt och tala för den. Slutprodukten i momentet blir en egen insändare som vi sedan skickar in till Norra Skåne.

Vad är typiskt för en insändare?

 • en kortare text där syftet är att protestera mot något, vilja att förändra något, framföra vad någon tycker
 • baserad på en åsikt som någon har – denna åsikt kallas för en tes
 • innehåller argument som stödjer tesen. Argumenten förklarar varför du tycker som du gör.

Uppgift: Läs insändaren Låt oss få börja skolan senare på morgnarna och diskutera de tillhörande frågorna


I ditt häfte hittar du flera olika insändare, i olika längd och med olika åsikter. Plocka upp hundbajset, Låt oss få börja skolan senare på morgnarna, Bötfäll dålig klädsel, Välkommen till framtiden, Unifom i skolan, Mobbning handlar inte om kläder. 

Läs de olika insändarna och fundera tillsammans på vilka ord de innehåller som uttrycker en åsikt.

Ex. Jag hävdar bestämt att vi måste sänka priset på..

Skriv ner orden i answergarden som du hittar här:

Att fundera på: Vilka ord är vi ense om? Vilken ordklass tillhör dem?

Läs sedan på egen hand s 7-8 och sammanfatta med stödord i ditt skrivhäfte.

Läxa till nästa gång blir att fundera ut vad som gör dig upprörd och vad du vill skriva om.

 

Här hittar du ytterligare en genomgång av texttypen Insändare:

 

Annonser
Sv/en åk 7 · Sv/en åk 9

Legobygge – att skriva en instruktion

På varje bord har ni fått en hög med legobitar samt 2 lego-hjulpar

Varje grupp har i uppgift att bygga en legobil och skriva en instruktion.

Uppgift:

 • Bygg en legobil
 • Fota ert bygge
 • Skriv en tydlig instruktion
 • Demontera bilen och testa er instruktion genom att noga gå igenom steg för steg
 • Demontera bilen igen och lägg bitarna ovanpå instruktionen
 • Byt instruktion med en annan grupp
 • Bygg bilen utifrån instruktionen. Vid eventuella oklarheter – ange i instruktionen vad som saknas
 • Jämför bygget med skaparnas modell, diskutera byggena
 • Korrigera instruktionerna utifrån responsen 
 • Utvärdera i er skrivbok utifrån följande punkter
  • Vad gick bra?
  • Vad var svårt?
  • Hur fungerade er instruktion?Vad visade sig vara viktigt när ni skriver instruktioner?
  • Om ni hade gjort samma uppgift igen, vad hade ni då gjort annorlunda?
Uncategorized

7B Ett långväga brev…

Brevskrivning

Du ska utgå ifrån en person i filmen Flugornas Herre och ur dennes perspektiv skriva ett brev till en  kompis, till huvudpersonens föräldrar eller till någon annan som känns relevant. Skriv i  jag-form och använd det du sett i filmen och det du vet om huvudpersonen när du skriver brevet samt försök att skriva så målande som möjligt.

Lagom längd är ½ – 1 dataskriven sida. Stl 12 , typsnitt Times New Roman

Tips till brevskrivare!

 • Datum och ort

Längst upp i högra hörnet skriver man dagens datum och varifrån man skriver t.ex. Någonstans i Stilla Havet 1942-10-20

 • Hälsa

Man börjar ett brev med att hälsa på den som kommer att läsa brevet. Man kan till exempel skriva: Hej! Hejsan! God dag! Läget?! Hallojsan! Tjenare! Var dock noga med att hälsningsfrasen överensstämmer med tonen i brevet.

 • Presentera sig

Om du skriver till huvudpersonens föräldrar behöver du inte presentera dig så nämnvärt. Det du istället ska presentera är den nya miljön som du befinner dig i. Försök att få med så många sinnen som möjligt: Hur det ser ut, vad det luktar och hur det känns. Försök att inte börja varje mening med Jag.

 • Berätta om något valfritt

Medan du skriver och berättar om dig själv (huvudpersonen) får du gärna berätta lite om vad du (han/hon) tycker och tänker om olika saker. Utgå t.ex ifrån någon specifik händelse som inträffat i boken och spinn vidare på det.

 • Avsluta

Avsluta på ett tänkvärt sätt och med en framtidsvision. Sist men inte minst skriver du ett ”hej då” eller  ”Med vänliga hälsningar” ,”Kram från” , ”Skriv snart! Hälsningar” etc. Skriv under med huvudpersonens namn. Tänk  på att välja avslutningshälsning utifrån tonen i brevet.