Spelprogrammering

Spelprogrammering del 17 och del 20

Del 17: Spara och ladda

Del 18: Programmera Pokemon Go

Del 19: Nytt 3D-bibliotek

Del 20: Hantera rörelser i det nya 3D-biblioteket

 

Annonser