Svenska 9c

Skriv ditt eget sommarprat

Talets utformning

 • Ditt prat ska vara anpassat för målgruppen P1 och ska därför spelas in digitalt ( via Imovie eller via röstmemo på din telefon)
 • Längd ca 3-5 minuter
 • Ditt prat ska skrivas med anpassning för texttypen och innehålla en tydlig början, mitt och ett slut enligt dramaturgin.
 • Ditt prat ska innehålla ord och uttryck för känslor samt bildspråk och gestaltningar. Skriv ner eller låna några av de vi lyssnat på och som vi har samlat i Todaysmeet som du vill använda dig av.
 • Ditt prat ska följa skriftspråkets regler i skrift och anpassas med betoningar på tal i det inspelade.
 • Ditt prat ska även innehålla en låt (1 vers plus refräng)  som gestaltar och förstärker ditt tal.
 • Kom ihåg att presentera dig själv med namn och ålder. Avsluta också gärna med ditt namn.
 • Ditt tal kan handla om:
  • din skoltid
  • viktiga händelser i ditt liv
  • viktiga personer i ditt liv
  • något du brinner för
  • ett minne
  • om en sak
  • dina drömmar
  • din hobby
  • din musikstil
  • ett barndomsminne
  • ett reseminne
  • något pinsamt

Skrivmall till sommarprat

För att få hjälp i ert skrivande kan ni använda er av denna skrivmall som en hjälp.

 1. Anslag

Den första delen av berättelsen som etablerar en känsla och blir ingången till det du ska prata om.

Du kan börja så här:

En speciell händelse från högstadiet är…

Så här känns det att sluta skolan…

Om jag fick gå om nian skulle jag…

Det känns speciellt att få berätta om…

Jag är stolt över…

Viktiga personer för mig har varit…

Det som jag kommer sakna mest är…

Jag gjorde bort mig som mest när…

En sak jag brinner för är…

Nu förstår jag…

Då gick det upp ett ljus för mig…

 

 1. Presentation

Om du pratar om några personer ska de presenteras med namn, ge oss en plats och tid. Kom ihåg att presentera dig själv med namn och ålder.

Tänk på detta:

 • Hur märker man var man är och vilken tid det är? Finns det några tidsmarkörer?
 • Kan personerna gestaltas på något sätt?
 • Presentera kärnan av talet och måla med bilder. Tänk på att din bild du valt att förstärka talet med kan vävas in i talet i det du ser.

Mitt namn är X och jag är x år. Jag sitter här i det varma/kalla/ rummet/gräset och ska försöka få fram…

 1. Fördjupning

Lite mer om kärnan utvecklas och fler personer kan läggas till eller beskrivandet av händelser mer specifikt. Saker vi får en bild av hjälper oss att förstå budskapet. Det kan vara saker du gjort eller personer som du träffat. Vad sa det och vad gjorde ni?

Jag minns när jag träffade/gjorde…

 1. Upptrappning

Det ska finnas en motsats i det som berättas, en obalans. Orsaken läggs fram.

Du kan tänka på det här:

 • Upprepa känslorna och ge ytterligare bilder/gestaltningar
 • Använd många liknelser upprepade gånger i ditt tal. Ord eller uttryck behöver återkomma för att få en ram.

En händelse som satt sig fast som en kil i mitt hjärta är…

 1. Upplösning

Vi börjar se hur det hela ska sluta. En sida vinner eller förlorar. Ge oss gärna en händelse där du förstod att det var avgörande för ditt val.

Den dagen förstod jag att…

 1. Avtoning

En nedtrappning sker och vi får veta vart alla personer och saker hamnar.

Du kan avsluta med dessa tips:

 • Vad blir följderna och lösningen och vad händer sen?
 • Kanske har du en knorr eller en poäng i slutet.
 • Du kan även avsluta med ett talesätt som knyter an till innehållet.
 • Du kan även väva ihop slutet med den mening du började med.

(Info lånad av Annika Sjödahl)

Annonser
Svenska 9c

Diskutera sommarpraten

 • Hur börjar era respektive sommarprat? Ser ni något mönster? Någon inledning som är mer effektfull än någon annan?
 • Titta närmare på de meningar som ni har valt ut (Todaysmeet) – vad utmärker meningarna?
 • Vilken roll spelar musiken i sommarpraten?
 • Vilka ämnen behandlas i era sommarprat?
 • Vad bär du med dig från sommarpratet som du har lyssnat på?
  • Ex. … fick mig att förstå att…
  • När jag lyssnade på … så insåg jag att…

Made with Padlet
Svenska 9c

Välj ett valfritt sommarprat

Till torsdagens svensklektion ska du välja ett sommarprat att lyssna till.

Lyssnar och analyserar gör du på lektionen.,

En sammanställning och katalogisering över sommarpratare från tidigare år hittar du här. 

 

Linnea Claesson, Aron Andersson och Tommy Ivarsson är två favoriter från detta årets sommarprat. Alla årets sommarpratare hittar du här: sommar i P1:s hemsida.

Tips från  förra sommaren är: Kim Källström, Ahmad Kahn Mahmoodza, Markus Krunegård, Emilia Lind

Silvana Imam

Här är lite tips från tidigare somrar.
PewDiePie, ClaraHenry, Timbuktu, Georgios Karpathakis, Christian Gidlund, John Guidetti, Nilla Fischer, Zara Larsson

sommar i P1:s hemsida.

Analysfrågor:

 • Hur inleds sommarpratet?
 • Vad är syftet med att inleda på detta sätt?
 • Finns det några retoriska figurer i pratet? Ge exempel.
 • Vilken metod används för att göra innehållet intressant? Är det drama/humor eller något annat?
 • Vilken roll spelar musiken?
 • Samspelar musiken med innehållet? Motivera
 • Vilket är sommarpratets huvudsakliga ämne?
 • Tar sommarpratet upp ett ämne som utvecklas eller flera ämnen som på något sätt hör ihop? Utveckla
 • Finns det någon livsläxa i sommarpratet att lära av?
 • Hur avslutas sommarpratet?
 • Knyts sommarpratet ihop?
 • Efter du har lyssnat. Finns det något från sommarpratet som du bär med dig? Några ”klockor som ringer” efteråt?

Skriv ner svaret på frågorna och motivera dina svar.

Svenska 8a · Svenska 8b

Mod och rädsla – åk 8

Mod. Vilka handlingar är egentligen modiga? Rädsla – vad är det för något? De kommande veckorna kommer vi att arbeta med just dessa två ord som utgångspunkt.

 • Fundera på och skriv ner något tillfälle där du eller någon annan människa har varit modiga.
 • Fundera på och skriv ner något tillfälle när du känner rädsla.

Vi ska idag lyssna på en människa som dagligen visar på ett stort mod. Hon heter Linnea Claesson, handbollsspelare, opinionsbildare och tar dagligen aktivt motstånd mot näthat mot unga. Linnea var en av årets sommarpratare i P1. Hela sommarpratet kan du lyssna till här.

Linnéa Claeson läser i sitt program upp några av de sms som hon fått genom åren och en del av innehållet i dem kan uppfattas som stötande.

Diskutera:

 • Vilken strid är det Linnea Claesson utkämpar?
 • På vilket sätt är Linnea Claesson modig?
 • Linnea säger att hon är rädd ibland men ändå väljer att publicera och bemöta näthatet som hon får. Vad tycker du om det?
Svenska 9c

Analys av Douglas León sommarprat

Det är dags att analysera ett sommarprat gemensamt. Kanske är detta det första sommarpratet som du lyssnar på men om du har lyssnat på sommarprat tidigare så kommer du att känna igen strukturen.

Sommarprataren som ska ta oss med på sin resa är Douglas ”Dogge Doggelito”. Douglas som under 90-talet med sin hiphop-grupp ”The Latin Kings” gav liv åt den svenska hiphop-kulturen. I sitt sommarprat berättar Douglas bl.a. om sin barndom, musiken och om tron som har räddat honom i svåra stunder.

 

Dogge Doggelito

Intervju med Dogge Doggelito (1995)

”The Latin Kings” – Borta i tankar (musikvideo)

Analysfrågor:

 • Hur inleds sommarpratet?
 • Vad är syftet med att inleda på detta sätt?
 • Finns det några retoriska figurer i pratet? Ge exempel.
 • Vilken metod används för att göra innehållet intressant? Är det drama/humor eller något annat?
 • Vilken roll spelar musiken?
 • Samspelar musiken med innehållet? Motivera
 • Vilket är sommarpratets huvudsakliga ämne?
 • Tar sommarpratet upp ett ämne som utvecklas eller flera ämnen som på något sätt hör ihop? Utveckla
 • Finns det någon livsläxa i sommarpratet att lära av?
 • Hur avslutas sommarpratet?
 • Knyts sommarpratet ihop?
 • Efter du har lyssnat. Finns det något från sommarpratet som du bär med dig? Några ”klockor som ringer” efteråt?

Skriv ner svaret på frågorna och motivera dina svar.

Svenska 9c

9c Introduktion sommarprat

Vi inleder höstterminen med momentet “Sommarprat“.

Har du kanske lyssnat på någon sommarpratare i år redan?

Hela listan på år 2017  sommarpratare finner du här alternativt i Sveriges Radios app.

Vi börjar med att gemensamt lyssna på Dogge Doggelitos sommarprat. Vi kommer att göra tre pauser och diskutera dispositionen och innehållet.

I momentet ska du också välja minst ett av valfritt sommarprat att lyssna på i sin helhet och att analysera utifrån givna frågor.

En sammanställning och katalogisering över sommarpratare från tidigare år hittar du här.

Du kommer också att få spela in ett eget sommarprat om ett valfritt ämne.

I momentet utvecklar du din förmåga att:
formulera dig i skrift och tal
anpassa språket efter olika syften och sammanhang

I momentet kommer du att:
lyssna på olika sommarprat
diskutera och analysera sommarprat och dess innehåll
lära dig mer om hur ett sommarprat byggs upp och dess disposition
skriva och spela in ett eget sommarprat

Vi ses på onsdag 9c

/Terese

Svenska 9c

Vi inleder med sommarprat

Hej 9c!

Det är med stort förväntan som jag meddelar att jag kommer att bli er nya svensklärare och vi tillsammans kommer att inleda ert sista år här på Furutorpskolan med att arbeta med sommarprat.

Har du kanske lyssnat på någon sommarpratare redan? Hela listan på år 2016  sommarpratare finner du här alternativt i Sveriges Radios app.

Tips från i förra sommaren är: Kim Källström, Ahmad Kahn Mahmoodza, Markus Krunegård, Emilia Lind

Silvana Imam

Här är lite tips från tidigare somrar.
PewDiePie, ClaraHenry, Timbuktu, Georgios Karpathakis, Christian Gidlund, John Guidetti, Nilla Fischer, Zara Larsson

Årets sommarpratare hittar du här: sommar i P1:s hemsida.

puff-sommar-i-p1-1024x586

I momentet utvecklar du din förmåga att:
formulera dig i skrift och tal
anpassa språket efter olika syften och sammanhang

I momentet kommer du att:
lyssna på olika sommarprat
diskutera och analysera sommarprat och dess innehåll
lära dig mer om hur ett sommarprat byggs upp och dess disposition
skriva och spela in ett eget sommarprat

Vi ses på fredag 9b

/Terese