Svenska 9c · Uncategorized

Sci/fi-novell Ray Bradbury – Savannen

Idag kommer du att få läsa Ray Bradburys novell Savannen.

Men först! Minns du vilka de fem typdragen för  en novell är?

Uppgift:

Läs novellen Savannen – Ray Bradbury  och fundera samt ge svar på i ditt skrivhäfte eller via Google formulär nedan på följande frågor:

1.Ett kännetecken för genren sci/fi är modern teknik och vetenskap. Ge ett utförligt exempel på ett sådant i novellen.

2. En novell innehåller oftast ett särskilt betydelsefullt föremål. I Savannen är barnkammaren det ”föremålet”. Berätta och beskriv barnkammaren samt svara på varför George vill stänga av den.

3. Vilken slutsats kommer psykolog David McClean fram till gällande barnkammaren och barnens mående?

4. Vems är skriken som kommer ifrån barnkammaren?

5. – Var är George och Lydia i slutet av novellen när barnen äter utflyktslunch i barnkammaren?

3. Varning om framtiden, orättvisor eller hur vi behandlar vår jord är ofta använda budskap i sci7fi-genren. Vilket budskap kan du utläsa i Bradburys novell?

Uppgiften ska vara klar och redovisas på lektionen torsdagen den 22/3

 

 

Annonser
Svenska 9c

Science fiction – tema

Tema Science fiction/dystopi

Intresset för framtiden har alltid varit stort och kanske har det aldrig varit större än det är nu. Klimathot och teknologi i ett och samma. Går vi just nu mot den stora katastrofen (dystopi) eller är vi på väg mot ett framtida drömsamhälle (utopi) är aktuella frågor i dag. Just dessa förhoppningar och farhågor om framtiden har skapat litteratur- och filmgenren science-fiction.

UR.se Dystopier 14 min om genren: https://urskola.se/Produkter/171323-Tre-berattelser-Berattelser-om-dystopier

För dig som vill veta mer: I klippet här beskrivs genren science fiction i filmvärlden.

https://www.youtube.com/watch?v=f4A1z_AymRM&w=560&h=315

Typdrag för genren Science-fiction är:

 • Modern teknik och framtida samhällen
 • Beskriver samhällena på ett “realistiskt” sätt med realistiska människor (inga övernaturliga krafter som i fantasylitteraturen)
 • Kan utspela sig både i rymden eller på jorden, men då i framtiden
 • Innehåller ett allvarligt budskap – varning om framtiden, orättvisor eller hur vi behandlar vår jord.

Typdrag för genren Dystopi

 • under-genre till science fiction
 • beskriver ett framtida samhälle som på något sätt har kollapsat
 • negativ framtidsskildring
 • “efter katastrofen”
 • skildrar ofta ett samhälle som förtrycker sina medborgare på något sätt

I temat science-fiction som vi ska arbeta med under veckorna 6-12 kommer du att:

 • lära dig mer om science-fiction-genren
 • Lyssna, läsa och analysera en science-fiction-novell
 • Repetera och känna igen typdrag för genren novell
 • Läsa en science-fiction-roman
 • Se en science-fictionfilm
 • Skriva en jämförande analys mellan bok och film

Du kommer att träna din förmåga att:

 • läsa och analysera skönlitteratur (novell, roman, sci/fi-film)
 • Formulera utvecklade resonemang i skrift (jämförande analys)

Viktiga datum

9c:

Läsning checkpoint 1Torsdag v 9

Läsning checkpoint 2 Torsdag v 10

Läsning checkpoint 3 Torsdag v 11

Läsning checkpoint 4 Torsdag v 12

Inlämning jämförande analys Tisdag v 15

Din uppgift är att skriva en jämförande analys mellan boken som du har läst samt en science-fiction filmen som vi har sett.

Tänk på att skriva anteckningar utifrån frågorna nedan löpande under tiden som du läser din bok. Böckerna ska återlämnas v 12, alltså innan du skriver den slutliga analysen. Dessa anteckningar är utgångspunkten i analysen som ska skrivas under två lektionspass v 15

 • Vilket framtida samhälle beskrivs i bok? Ge exempel på ett särskild teknik och varelser som finns i boken men som vi inte har i vårt samhälle? Berätta om du tror att de skulle kunna finnas och förklara varför.
 • Hur framställs huvudpersonerna? Realistiskt eller orealistiskt? Motivera med exempel.
 • Vad är det som driver handlingen framåt i boken. Det kan vara huvudpersonernas relationer, faror som de utsätts för eller något annat.  Får man veta orsakerna  till att samhället har utvecklats på ett visst sätt. Vilka är orsakerna och vilka problem har uppstått?
 • Tror du att vårt samhälle kommer att utvecklas till ett liknandne framtidssamhälle? Vad finns det i så fall för tecken på det?
 • Är boken ren underhållning, eller tycker du att det finns något allvar och vilket budskap kan du finna i den?

 

 • Betygskriterier:

 

– Genom att göra…
Genom att göra enklasammanfattningar av olika texters innehåll med visskoppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utveckladesammanfattningar av olika texters innehåll med relativt godkoppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutveckladesammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.

 

– Dessutom kan eleven…
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt välunderbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och välunderbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

 

eleven drar…
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt välunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

 

Eleven kan skriva…
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

Uncategorized

Tema: science-fiction åk 9

Intresset för framtiden har alltid varit stort och kanske har det aldrig varit större än det är nu. Klimathot och teknologi i ett och samma. Går vi just nu mot den stora katastrofen (dystopi) eller är vi på väg mot ett framtida drömsamhälle (utopi) är aktuella frågor i  dag. Just dessa förhoppningar och farhågor om framtiden har skapat litteratur- och filmgenren science-fiction.I klippet här beskrivs genren i filmvärlden.

Science-fiction handlar om:

 • Modern teknik och framtida samhällen
 • Beskriver samhällena på ett realistiskt sätt med realistiska människor  inga övernaturliga krafter som i fantasylitteraturen)
 • Kan utspela sig både i rymden eller på jorden, men då i framtiden
 • Innehåller ett allvarligt budskap – varning om framtiden, orättvisor eller hur vi behandlar vår jord

I temat science-fiction som vi ska arbeta med under veckorna 2-7 kommer du att:

 • lära dig mer om science-fiction-genren
 • Lyssna,  läsa och analysera en science-fiction-novell
 • Läsa en science-fiction-roman
 • Se en science-fictionfilm
 • Skriva en jämförande analys mellan bok och film
 • Skriva en dystopisk mininovell

Du kommer att träna din förmåga att:

 • läsa och analysera skönlitteratur (novell, roman, sci/fi-film)
 • Formulera utvecklade resonemang i skrift (jämförande analys)
 • skriva berättande texter med gestaltande beskrivningar, berättargrepp samt med en medveten dramaturgi. (mininovell)

Viktiga datum

9C: 3/2 – inlämning mininovell 9/2 – inlämning jämförande analys

9A – 5/2 – inlämning mininovell – 12/2 inlämning jämförande analys