Uncategorized

Romeo och Julia – diskussionsfrågor

Sammanfatta handlingen.

Hur är huvudpersonerna (beskriv vad de gör, säger, tänker):
A) Romeo B) Julia C) Tybalt D) Mercutio

Den mest centrala händelsen är när Romeo hämnas Mercutios död. Gjorde Romeo rätt eller fel när han sköt Tybalt?

Hur reagerar Julia på nyheten att Romeo dödat hennes kusin? Hur hade du tänkt om du var Julia?

Vilket eller vilka teman kan du hitta? (kärlek, sorg, lycka, hämnd, saknad, öde, ensamhet…?)

Hur är Julias föräldrar? Hur tänker du om mamman och pappan?

På vilket sätt är berättelsen om Romeo och Julia och deras rivaliserande släkter/familjer fortfarande aktuell? Förekommer liknande historier idag?

Vad tycker du om filmen? (Motivera)

Hur uppfattar du språket och dialogen? Fungerar mötet med en ”trendig” och spektakulär ungdomsfilm med en dialog från 1500-talet?

Vad tycker du om språket? Förstår du vad de säger? Fungerar språket bättre eller sämre i olika scener?

Filmen följer (nästan) den dramaturgiska kurvan. Försök att hitta anslag, fördjupning, konfliktens början, stegring och klimax. Hur börjar filmen och hur slutar den?

Hur är fotot? Använder man färger på ett medvetet sätt? Är det många eller få klipp eller varierar det beroende på olika scener?

Hur använder man musik? Vilken effekt har den? Finns det olika sorters musik och när använder man i så fall vilken?

Diskussionsfrågor – utanför och efter filmen. Avslutande uppgifter…

Att bli förälskad är ett sorts risktagande – vi tar steget ut till något större, men samtidigt något okänt, vi förlorar kontrollen över vårt handlande. Beskriv hur kärleken växer mellan Romeo och Julia.
Förälskelsen mellan Romeo och Julia är irrationell. Men kan du känna igen dig i, eller förstå, deras gränslösa kärlek och deras sätt att offra familj och trygghet? Skulle du kunna göra så? Vad tror du att familjerna tänker efter att ungdomarna har dött?

Är Romeos och Julias handlande modigt, naivt eller dumdristigt? Är deras handlande realistiskt?

Vad reagerar vi på när vi möter en partner? Resonera kring vad som avgör om en person ligger högt i kurs på på skolan: utseende, attityd, egenskaper, makt, kompisgäng, prestationer i skolan? Existerar denna ”statusstege” överhuvudtaget?

Varifrån hämtar vi våra föreställningar om vad kärlek är? Vilken roll spelar filmer, TV-program, böcker, tidningar och reklam? Fundera över om killar och tjejer hämtar kunskap från olika håll och vad det i så fall betyder när en kille och en tjej inleder ett förhållande?

Vad spelar kompisarnas åsikter och grupptryck för roll? Kan man förneka en förälskelse bara för att ens vänner av olika orsaker motsätter sig att man blir tillsammans med någon?

Fundera över varför berättelser om kärlek så ofta står i centrum i de moderna mediernas utbud. Har det alltid varit så eller är det något “nytt”?

Diskutera hur det är idag med föräldrars inblandning när det gäller förhållanden eller val av kompisar. Har dina föräldrar åsikter om vem du är med? Ytterligare en aspekt på detta är att vi dag lever i ett mångkulturellt samhälle där relationen mellan föräldrar och ungdomar i invandrarfamiljer ytterligare tillspetsas i och med mötet med en ny kultur.

Frågor lånade ifrån följande länk.

Annonser
Uncategorized

Den största kärlekssagan av dem alla

Denna termin har vi arbetat utifrån temat ”Kärlek”. Du har fått lära dig mer om lyrik, skrivit dikter, analyserat låtar i temat, läst böcker med olika utgångspunkter i temat och fått ta ställning i olika diskussionsfrågor och etiska dilemman.

Som avslutning på kärlekstemat väntar världens mest kända kärlekssaga. Den största tragedin av dem alla och en saga skriven av en av världens mest kända författare. Nämligen ”Romeo och Julia” av William Shakespeare.

Idag ska du få lära dig mer om Shakespeare och hans sätt att skriva. Du kommer också att få läsa ett utdrag ur Romeo och Julia.

Uppgift:
Du har 20 minuter till förfogande:
1. Välj tre filmer från de sex översta filmerna i denna spellista. Skriv ner stödord/begrepp i ert skrivhäfte. (Om ni inte kan den svenska betydelsen skriver ni den engelska.)

Återsamling:
2. För Shakespeare och hans språk var versfötter, betoning och stavelser allt. Mer om det här:

På onsdag respektive torsdag v 22 kommer du att få se filmatiseringen av Romeo coh Julia. Huvudrollerna görs av en ung Leonardo di Caprio samt Claire Danes. En sammanfattning av Romeo och Julia hittar du här.

3. Läs nu utdraget högt från den kända balkongscenen ur Romeo och Julia som du hittar här.

Tänk på att betona stavelser som du har lärt dig. Fundera över:

  • Vilka metaforer hittar du?
  • Vad känner Julia inför sina känslor för Romeo?
  • Vad i Shakespeares språk gör att det kan vara svårt att förstå och samtidigt gör det så speciellt?
  • Välj ut en mening och skriv din tolkning av innebörden.
  • Spellista och upplägg lånat av Mia Smith.