Svenska 8a · Svenska 8b · Uncategorized

åk 8 Reportage

Innan du börjar skriva:

 • Gå igenom ditt material. Dela in materialet i minst två avsnitt genom att föra samman de frågor och svar som du tycker handlar om samma sak.
 • Gå igenom dina intervjufrågor och svar. Flytta om texten så att de frågor och svar som du tycker är mest intressant kommer först. Har du skrivit förhand? Rangordna dina frågor och svar med siffror.
 •  

  Nästa steg: 

  * Ha ett förslag till rubrik
  * Gör ett utkast till ingress
  * Gör en inledning med miljöbeskrivning samt personbeskrivning
  * Välj ut ett citat och skriv en förklarande text till det

  Nästa steg:

  Rita upp din layout med rubrik, ingress, de olika avsnitten sammanfattade med några ord, bild samt bildförklaring.
  Nu är det dags för dig att skriva ditt reportage.

  1. Disponera texten så att det mest intressanta kommer först. Försök också att komma på ett effektfullt slut
  2. Dela in texten i stycken så att den blir luftig och lätt att läsa. Börja nya stycken med några ord i fetstil
  3. Skriv texten i spalter för att skapa ”tidningskänsla”
  4. Skriv inte något om dig själv, den intervjuade ska stå i centrum
  5. Använd ett lekfullt språk och gestalta miljön, den intervjuade och sinnesintryck
  6. Använd en struktur med rubrik, ingress, inledning, brödtext, pratminus, bild och bildtext, ett citat i fetstil

  Sista dag för inlämning är för 8a den 17/5 och för 8b 16/5