Uncategorized

åk 8 Reportage

Nu är det dags för dig att skriva ditt reportage

Tänk på:

Disponera texten så att det mest intressanta kommer först. Försök också att komma på ett effektfullt slut
Dela in texten i stycken så att den blir lufigt och lätt att läsa. Börja nya stycken med några ord i fetstil
Skriv texten i spalter för att skapa ”tidningskänsla”
Skriv inte något om dig själv, den intervjuade ska stå i centrum
Använd ett lekfullt språk och gestalta miljön, den intervjuade och sinnesintryck

Använd en struktur med rubrik, ingress, inledning, brödtext, pratminus, bild och bildtext

Sista dag för inlämning är för 8C den 27/5 och för 8A 28/5

Annonser
Uncategorized

åk 8 Reportage – övning Citat/Förklarande

Att blanda beskrivande och förklarande text.
Att bara skriva ut frågor och svar blir enformigt och aningen stelt. Journalister brukar istället varva förklarande text med citat.
”Evelinas spelberoende höll på att kosta henne både familj och hem.
– Jag gick verkligen på den där myten om det perfekta livet. Jag trodde att allt skulle bli bra bara vi hade lite mer pengar […]”

Välj ut ett citat från din egen intervju och lägg till en förklarande text antingen före eller efter citatet. –

Uncategorized

åk 8 Reportageinledningar

I förra veckan fick ni i grupper om tre intervjua;

Sveriges bästa fotbollspelare – ni möttes i Vinslövs idrottshall
Sveriges statsminister – på ett Café
Sveriges äldsta person – I hembygdsparken

Utifrån de intervjuerna och de citat ni skrev ner ska ni i grupperna göra inledningar till ett reportage om en av personerna.
Det ni ska skriva är följande:

Rubrik – väcka intresse
Ingress – vem och varför
Inledning – miljöbeskrivning ev. personbeskrivning.

Tänk på att det mest intressanta måste komma först så det blir tydligt vad reportaget kommer att handla om redan i början.

Uncategorized

åk 8 När du intervjuar

Tänk på:

Be om att få spela in intervjun
Ställd dina frågor plus följdfrågor
Skriv ner minst 3 citat
Tänk på beskrivningar – både person- och miljöbeskrivningar
Vi sitter i det bulldoftande köket…
Hon tittar på mig med pliriga ögon…

Fakta både om personen och om sporten/resorna/aktiviteten etc
Ta en bild som på något sätt anknyter till personen. Obs! Personen behöver ej vara med på bilden.

Uncategorized

åk 8 Skriv ett personreportage

Du ska välja ut en person som du vill skriva ett personreportage om.
Bestäm dig för vilken utgångspunkt reportaget ska ha (varför just den personen?)
Skriv ner ett antal intervjufrågor, så öppna som möjligt. Exempel finns längst bak i ditt ”Reportagehäfte”.
Bestäm tid för intervju med personen du ska intervjua.

Intervjun ska vara gjord till tisdag v 20 för 8C samt onsdag v 20 för 8A.
När du intervjuar så be om att få spela in intervjun. Skriv också ner minst tre citat som du kan använda till dina pratminus

v 21 och v 22 skriver du reportaget på lektionstid och vid lektionens slut (8C) onsdagen den 27/5 (för 8A är inlämningen torsdagen den 28/5)lämnar du in reportaget till mig alternativt delar det på Google Drive.

För två år sedan skrev jag ett resereportage för resebolaget Ving. Skillnaden här jämfört med det ni ska skriva är att ingen person är intervjuad. Strukturen är dock detsamma, likaså gällande språket.

20130825-203659

20130825-203705