Svenska 7b · Svenska 8a · Svenska 8b · Svenska 9c

Vi välkomnar serieotrohet, dabba och döstäda

Vi inleder terminen med att titta på 2017 års nya ord och Nyordslistan som varje år publiceras av Språkrådet. Som ni vet så är vårt svenska språk i ständig utveckling och nya ord växer fram dagligen, somliga överlever andra glöms bort.

Språkrådets nyordslista för 2017 hittar du här: Nyordslista 2017

I grupper ska ni nu titta närmare på alla nyorden i listan. Diskutera:

 • Har ni hört ordet förut?
 • Vad betyder ordet?
 • Välj ut 5 ord som ni kommer att ha användning och skriv en mening till respektive ord.
 • Välj ut 3 ord som tror ni kommer överleva och bli vanliga ord i vårt språkbruk?

Vi kommer att avsluta dagens diskussion med en quiz som prövar er kunskap om nyorden. Quiz – urval

Annonser
Uncategorized

Vi välkomnar nykomlingarna: blippbetalning, fomo och ghosta

Vi inleder terminen med att titta på 2016 års nya ord och Nyordslistan som varje år publiceras av Språkrådet. Som ni vet så är vårt svenska språk i ständig utveckling och nya ord växer fram dagligen, somliga överlever andra glöms bort.

Språkrådets nyordslista för 2016 hittar du här: Nyordslista2016

I grupper ska ni nu titta närmare på alla nyorden i listan. Diskutera:

 • Har ni hört ordet förut?
 • Vilken upprinnelse har ordet?
 • Tycker ni att ordet har en funktion dvs. är användbart eller är det onödigt. Motivera era åsikter
 • Vilka ord tror ni kommer överleva och bli vanliga ord i vårt språkbruk?

Vi kommer att avsluta dagens diskussion med en Kahoot som prövar er kunskap om nyorden.

Uncategorized

8B: 2015 års nyordslista

Vid årsskiftet publicerades Språkrådets och Språktidningens nyordslista för 2015. Via följande länk hittar du den.

Uppgift:

Läs igenom nyordslistan tillsammans med en kompis.

Fundera över:

 • Vilka ord känner ni igen?
 • Är det något ord som ni redan använder i dagligt tal?
 • Vilka tre ord kommer att  överleva och anser du vara 2015 års mest användbara nyord?
 • Glöm sedan inte att rösta på årets nyord. Det gör du här.

Som avslutning kommer du att få visa dina kunskaper över 2015 års nyordslista i en Kahoot. Lycka till!