Svenska 8a · Svenska 8b · Uncategorized

Nyhetsartikel åk 8

v 41-43 kommer vi att arbeta med nyheter och nyhetsartiklar. Du har fått ett kompendium med all information. Slutuppgiften blir att skriva en egen nyhetsartikel.

Vad som kännetecknar en nyhetsartikel hittar du här:

Kortfattat kan man säga att en nyhetsartikel består av följande delar:

Rubrik – Väcka intresse!

Ingress: 3-5 meningar – Vem? Var? När?

Brödtext:

Vem? – offer, vittne, polis

Var? – Stad

När? – Tidpunkt

Hur? – Olycka, brott, evenemang

Varför?   – orsak, motiv

Vad? – fortsättning, utredning, anmälan etc

Källa: När och var är texten publicerad?

Byline: Namn på reportern

Om du har tid över: Bild plus bildtext.

 

Annonser
Uncategorized

9C och 9a Rapport ifrån krigets hetluft

9CFörra terminen skrev du ett reportage om en förebild och dessa pryder nu klassrumsväggen.Ditt reportage byggde på en utgångspunkt, intervjufrågor som du noga hade förberett, en intervju som du hade genomfört samt dina sinnesintryck under intervjun.
Nu är det dags att rapportera direkt ifrån hetluften och skriva en nyhetsartikel.

Skillnaden mellan en nyhetsartikel och ett reportage är att en nyhetsartikel berättar om det senaste som har hänt, medan reportaget fokuserar mer på personliga upplevelser och inte behöver vara dagsaktuellt.

Scenario:
Du är en journalist mitt i det krig där din bok utspelar sig och ditt uppdrag är att återge hur det ser ut på plats i krigszonen.

Arbetsgång:
Välj ut en nyhetshändelse i boken som du kan knyta till temat ”nevergiveup” dvs. en händelse där människor utsätts för någonting som skulle få vem som helst att ge upp alternativt en händelse som visar på särskilt mod i en mörk situation.
Använd och svara på de journalistiska frågorna:
Vad?
Var?
Vem?
När?
Hur?
Varför?

Din nyhetsartikel bör också innehålla några pratminus. Se till att intervjua någon person på plats (förslagsvis huvudpersonen).
I din nyhetsartikel ska det också finnas med en faktaruta där du beskriver upptakten till kriget.
Förslag på rubriker är:
Krig – rubrik
Involverade områden –
Involverade parter –
Orsak till konflikten –

9C  – Måndag v 42 ska artikeln vara klar och lämnas in för bedömning

9A – Onsdag v 43 ska artikeln vara klar och lämnas in för bedömning

Uncategorized

Nyhetsartikel 9C

Du har valt ut en nyhetshändelse ur din bok – Bra! De sidor där händelsen beskrivs är din faktabas plus information gällande kriget/händelsen från din historiebok eller ex. ne.se. För att kunna rapportera sanningsenligt måste du ha god kännedom om kriget och orsakerna till varför det krigas*.

  1. Använd de journalistiska frågorna. Minns du dem?
  2. Vad? Var? När? Vem? Hur? Varför?

Arbeta med de journalistiska frågorna en efter en och ge så fullständiga svar på dem som möjligt i ditt skrivhäfte. Du kan svara på dem  väldigt enkelt men om du redan i detta stadie lägger ner mycket arbete på dem blir skrivprocessen nästa vecka betydligt enklare.

Tänk på att växla mellan att beskriva och att förklara. Beskriv vad som sker utifrån vad du som journalist ser just där och då. Förklara utifrån din kunskap (se *) varför det sker.

Uncategorized

7b: Skriv en nyhetsartikel tillsammans

Du är en journalist för Norra Skåne och har precis fått höra talas om en olycka. En helikopter har nödlandat mitt inne i ett bostadsområde uppe på Furutorp. Till råga på allt har den landat i en utomhuspool. Din chef vill att du och två andra journalister tillsammans skriver en artikel om olyckan.

För att få veta vad som har hänt finns det tre vittnen som ni behöver intervjua.

Poolägaren
Helikopterföraren –
Polisen

Var noga med att få med de typiska delar som ingår i en nyhetsartikel:
Rubrik
Ingress
Brödtext
Praminus

Ni har nästa vecka på er att skriva klart er artikel.

Veckan efter lovet väntar fler spännande nyheter att skriva om och då får varje journalist skriva en egen nyhetsartikel, utifrån en egen (ev. påhittad) lokalnyhet.

Lycka till!