Svenska 7

åk 7 Skriv klart din novell

Utifrån feedbacken du har fått av Sofia Nordin är det nu dags att skriva klart din novell, enskilt.

  1. Kopiera in din text i ett nytt Google Drive dokument
  2. Kopiera in Sofia Nordins feedback – Skriv noga Feedback – ”Sofia Nordin” så jag vet vilken text som är vad
  3. Skriv klart din novell enskilt och dela dokumentet med mig: tereseengqvist0@gmail.com

Du har lektionen på dig att bli klar.

Slutligen svara på följande enkät gällande temat Kulor i hjärtat – författarprojekt

UTVÄRDERING 

eller:

Lycka till!

/ Terese

Annonser
Uncategorized

åk 7 Novelltema

I ditt Novelltema-häfte kan du läsa om hur en novell är uppbyggd. I kronologisk ordning, med återblickar eller med parallellhandling.

Läs novellen ”Nu när du är stilla” svara sedan på följande frågor i en kommentar nedan. (Obs! Skriv era svar i ett worddokument först och kopiera sedan in det i en kommentar nedan.):
1. Hur är novellen uppbyggd? Kronologisk ordning, återblickar eller med parallelhandling. (Förklaring på begreppen finns i ert novell-tema häfte)
2. Varför använder författaren kursiv text i inledning och avslutning?
3. Vem är berättaren? Ålder, kön, relation till ”Grodan”?
4. I vilken miljö utspelar sig novellen?
5. Vilken är konflikten (problemet – det centrala som hela novellen utspelar sig kring?)
6. Svara på frågorna f,g,h,j, längst bak i ”Nu när du är stilla-häftet”.
7.Vilket budskap har ”Nu när du är stilla”?

Svara på frågorna i en kommentar nedan. Skriv era namn nedan.

Uncategorized

åk 7 Novelltema och författarbesök

Vi ska nu arbeta med noveller. När vi är färdiga med novelltemat kommer du att veta hur du skriver en novell, hur du arbetar för att utveckla ditt språk, samt ha skrivit en egen novell.
I samband med novelltemat har vi fått möjligheten att bjuda in författaren Sofia Nordin som har skrivit ”En sekund i taget” och ”Spring så fort du kan”.

Den 20/1 kommer Sofia Nordin till oss och har skrivarverkstad med er i halvklass. Ni kommer också att ha möjlighet att ställa frågor till henne kring hennes böcker och författarskapet.

Efter hennes besök kommer ni två och två att få skriva en inledning till en novell med temat ”Efter katastrofen” eller temat ”Mötet”, signera med en pseudonym. Inledningen ska ni sedan maila till mig terese.engqvist@hesselholm.se så jag kan publicera här på bloggen (kategori åk 7 Sofia Nordin)

I slutet av vecka 6 kommer alla inledningar att ha fått kommentarer av Sofia Nordin. Dessa kommer ligga som kommentar under respektive blogginlägg.

I mitten av februari kommer Sofia Nordin hit till oss igen och då ska hon än en gång inspirera och tipsa oss om hur man kan utvecklas som författare.

Under tiden på svensktimmarna kommer ni av mig och Marie få arbeta med novellen som genre, språkutvecklande arbete, gemensamt skrivande och slutligen ska ni enskilt skriva en novell under temat ”Efter katastrofen” eller ”Mötet”.

Syftet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

…formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
…läsa och analysera skönlitteratur.

Visste du att…
Författaren Ernest Hemingway som är känd för sin hårdkokta stil och texter som lämnar massor av undertexter för läsaren att tolka,  slog en gång vad om att han kunde skriva en novell på endast sex ord och få med allt som man kan önska av en bra text.

For sale: baby shoes, never worn

Tror du han vann vadslagningen?