Svenska 9c · Uncategorized

Sci/fi-novell Ray Bradbury – Savannen

Idag kommer du att få läsa Ray Bradburys novell Savannen.

Men först! Minns du vilka de fem typdragen för  en novell är?

Uppgift:

Läs novellen Savannen – Ray Bradbury  och fundera samt ge svar på i ditt skrivhäfte eller via Google formulär nedan på följande frågor:

1.Ett kännetecken för genren sci/fi är modern teknik och vetenskap. Ge ett utförligt exempel på ett sådant i novellen.

2. En novell innehåller oftast ett särskilt betydelsefullt föremål. I Savannen är barnkammaren det ”föremålet”. Berätta och beskriv barnkammaren samt svara på varför George vill stänga av den.

3. Vilken slutsats kommer psykolog David McClean fram till gällande barnkammaren och barnens mående?

4. Vems är skriken som kommer ifrån barnkammaren?

5. – Var är George och Lydia i slutet av novellen när barnen äter utflyktslunch i barnkammaren?

3. Varning om framtiden, orättvisor eller hur vi behandlar vår jord är ofta använda budskap i sci7fi-genren. Vilket budskap kan du utläsa i Bradburys novell?

Uppgiften ska vara klar och redovisas på lektionen torsdagen den 22/3

 

 

Annonser
Sv/en åk 9

Novellens magiska recept

“En novell är en kort, ,skönlitterär text. Den kan vara allt mellan en sida och uppåt hundra men vanligast är en längd på några sidor. Att den är kort innebär att berättelsen behöver börja direkt, utvecklas snabbt och hastigt föras till ett slut med en någon sorts poäng. Långa beskrivningar får sällan plats, personer och miljöer gestaltas därför genom tankar, handlingar och repliker. Att novellen är skönlitterär innebär att den aldrig exakt kopierar verklighetens berättelser. Den tar istället bort allt oväsentligt och så att en tät stämning uppstår och lägger sedan till just de detaljer som ökar spänningen” (Känslan för ord, 2006)

En typisk novell innehåller de här ingredienserna:

 • En eller några få personer
 • Ett föremål visar sig vara betydelsefullt
 • En kort tidsrymd, ett dygn kan vara lagom när något viktigt sker
 • En konflikt som får sin oväntade upplösning
 • En förändring inom huvudpersonen, t.ex en ny insikt
Uppgift: Skriv en novell där ett djur eller ett möte är det centrala. Längd max 1000 ord
Svenska 7

åk 7 Novellens magiska recept

”En novell är en kort, ,skönlitterär text. Den kan vara allt mellan en sida och uppåt hundra men vanligast är en längd på några sidor. Att den är kort innebär att berättelsen behöver börja direkt, utvecklas snabbt och hastigt föras till ett slut med en någon sorts poäng. Långa beskrivningar får sällan plats, personer och miljöer gestaltas därför genom tankar, handlingar och repliker. Att novellen är skönlitterär innebär att den aldrig exakt kopierar verklighetens berättelser. Den tar istället bort allt oväsentligt och så att en tät stämning uppstår och lägger sedan till just de detaljer som ökar spänningen” (Känslan för ord, 2006)

En typisk novell innehåller de här ingredienserna:

 • En eller några få personer
 • Ett föremål visar sig vara betydelsefullt
 • En kort tidsrymd, ett dygn kan vara lagom när något viktigt sker
 • En konflikt som får sin oväntade upplösning
 • En förändring inom huvudpersonen, t.ex en ny insikt

I Läs- och skrivprojektet ”Kulor i hjärtat” ska du tillsammans med en klasskompis och med inspiration från författaren Sofia Nordin skriva en novell. Du och din kompis kommer att publicera er novell här på bloggen och sedan kommer ni att få feedback direkt av Sofia Nordin. Feedback som ni sedan kommer att använda för att ytterligare utveckla novellen.

 

Sv/en åk 9

Skrivuppgift sv/en – Avsluta berättelsen

SKRIV FORTSÄTTNINGEN på novellen!

Ska han verkligen göra det? Är han övervakad? Andrew tvekar. Om han genomför det skulle hans liv bli så mycket roligare, men det är även förenat med risker och tråkiga följder. Men bara om någon upptäcker det. Han längtar efter att med självbelåten min låta Harry förstå att det är han, och ingen annan, som gör de mest djärva sakerna. Harry, som för en månad sen mer eller mindre snodde Andrews flickvän, skulle allt få se. Det är inte så att Andrew vill ha henne tillbaka, Liza med z. Han vill bara visa henne att hon begick ett stort misstag när hon valde Harry. Hon kommer säkert att tråna efter Andrew – vilja ha tillbaka honom. Till en början ska han låtsas verka intresserad, sedan ska han inför alla, alla som räknas i alla fall, totaldissa henne. Frågan är bara om det är värt det. Är hon värd det? Hatar han Harry så mycket att han är beredd att riskera sin framtid?

En repetition av novellens typdrag får du i Malin Larssons klipp nedan. Titta på det innan du börjar göra din tankekarta över novellens fortsättning och upplösning.

Uncategorized

Jag vägrar – mininovell åk 9

Utifrån det du har lärt dig om genrén sci/fi och undergenrén dystopi är det nu dags för dig att skriva din egen dystopi.

Några tips innan du börjar:

 • Handlingen ska utspela sig under kort tid
 • Få karaktärer
 • Slutet ska ”ringa efter” novellens slut dvs. ha en oväntad twist eller upplösning
 • Lägg mycket tid på rubriken (skriv den sist)

Nedan har du ramen till din novell. Du har tre lektioner på dig att skriva.

Viktiga datum

9C: 3/2 – inlämning mininovell

9A – 10/2 – inlämning mininovell

novell-dystopi

Uncategorized

Tema: science-fiction åk 9

Intresset för framtiden har alltid varit stort och kanske har det aldrig varit större än det är nu. Klimathot och teknologi i ett och samma. Går vi just nu mot den stora katastrofen (dystopi) eller är vi på väg mot ett framtida drömsamhälle (utopi) är aktuella frågor i  dag. Just dessa förhoppningar och farhågor om framtiden har skapat litteratur- och filmgenren science-fiction.I klippet här beskrivs genren i filmvärlden.

Science-fiction handlar om:

 • Modern teknik och framtida samhällen
 • Beskriver samhällena på ett realistiskt sätt med realistiska människor  inga övernaturliga krafter som i fantasylitteraturen)
 • Kan utspela sig både i rymden eller på jorden, men då i framtiden
 • Innehåller ett allvarligt budskap – varning om framtiden, orättvisor eller hur vi behandlar vår jord

I temat science-fiction som vi ska arbeta med under veckorna 2-7 kommer du att:

 • lära dig mer om science-fiction-genren
 • Lyssna,  läsa och analysera en science-fiction-novell
 • Läsa en science-fiction-roman
 • Se en science-fictionfilm
 • Skriva en jämförande analys mellan bok och film
 • Skriva en dystopisk mininovell

Du kommer att träna din förmåga att:

 • läsa och analysera skönlitteratur (novell, roman, sci/fi-film)
 • Formulera utvecklade resonemang i skrift (jämförande analys)
 • skriva berättande texter med gestaltande beskrivningar, berättargrepp samt med en medveten dramaturgi. (mininovell)

Viktiga datum

9C: 3/2 – inlämning mininovell 9/2 – inlämning jämförande analys

9A – 5/2 – inlämning mininovell – 12/2 inlämning jämförande analys

 

Uncategorized

Pälsen

Idag kommer du att få höra den klassiska novellen Pälsen av Hjalmar Söderberg (1869-1941).

Under tiden jag läser novellen så vill jag att du funderar över följande:

1 Hur mår doktor Henck? Hur går hans karriär?

2 Varför lånar doktor Henck John Richardts päls?

3 Hur får pälsen doktor Henck att känna sig? Varför?

4 Hur reagerar fru Henck när doktor Henck kommer hem med pälsen på sig? Varför?

5 Beskriv kortfattat förhållandet mellan doktor och fru Henck!

6 Vad menar doktor Henck med att pälsen har förskaffat honom de sista sekunder av lycka han känt i livet?