Sv/en åk 7 · Sv/en åk 9

News in levels

Gå in på http://www.newsinlevels.com

Välj level 1, 2 eller 3. (Level 1 är lättast och 3 är svårast).

Välj en nyhet och lyssna på den så många gånger du behöver för att förstå den. Följ med i texten samtidigt.

Plocka ut ord som du inte förstår och översätt dem.

Svara på frågan/frågorna som hör till.

Skriv en kort sammanfattning på mellan 5-10 meningar.

Skriv stödord och förbered dig att kunna berätta om din nyhet.

Annonser