Svenska 8a · Svenska 8b · Uncategorized

8a- Retorik och muntlig presentation

Vi kommer veckorna 48 – 5  att arbeta med Retorik – konsten att tala samt muntliga presentationer.

Ni kommer att få lära er vad stilfigurer och retorik är samt hur ni bäst förbereder och genomför en muntlig presentation. Vi kommer att träna på att hålla olika presentationer  v 3 skriver ni era manus enligt nedanstående uppgift.
Slutuppgiften som redovisas v 4  är följande:

Svenska – muntlig uppgift
Presentera en förebild

Din uppgift är att presentera en av dina förebilder för klassen i en ca 3-5 minuter lång presentation. Du får gärna använda dig av hjälpmedel som PowerPoint, Keynote etc. i din redovisning.
I din presentation ska följande ingå:
– Motivera valet av förebild (varför har du valt just honom/henne)
– Kort information om förebildens liv med korrekt källhänvisning
– Hur länge har du haft personen som förebild?
– På vilket sätt har personen påverkat dig?
– Vad är det som gör honom/henne värd att se upp till och ta efter?
– Hur ska vi vara för att vara bra förebilder för andra människor enligt dig?

Skriv ihop ett manus som du utgår ifrån när du har din presentation.
Gör talkort utav ditt manus
Förbered dig många gånger inför presentationen

Jag kommer att bedöma:
Innehåll – Vad du säger i presentationen: tydlighet, röd tråd, struktur (inledning-huvudel-avslutning)
Kommunikation – kontakten med åhörarna, tydligheten när du talar, ditt engagemang
Språk – Mottagaranpassade ord och begrepp,  din språkliga nivå, samt dina stilfigurer såsom anafor, metafor, retorisk fråga etc.   Minst 2 stilfigurer ska finnas med i din presentation.

Läxa!
Till varje lektion de kommande veckorna kommer ni att få i läxa att se och sammanfatta ett avsnitt ur serien ”Orka plugga” hemma. Avsnittet kommer vi sedan att diskutera och utgå ifrån på lektionen.
Frågor och länk till avsnittet hittar ni här på bloggen.

Avsnitt 1: talrädsla
Avsnitt 2: Kroppspråk och muntlig framställning
Avsnitt 3: Strategier när du håller föredrag

Annonser