Uncategorized

Uppsats Mod & Rädsla

Inför slutuppgiften, den resonerande text som du ska skriva de kommande lektionerna är det viktigt att du är medveten om hur du utvecklar ett resonemang och har bra strategier för att skriva.

Avsnitten nedan ur serien Orka Plugga är en bra hjälp och stöttning inför skrivandet.

/ Terese

Annonser
Uncategorized

Diskussionsuppgifter till filmen ”ONDSKAN”

1. Skolans roll i samhället

På internatskolan tillämpas kamratuppfostran, vad

innebär det? Enligt rektorn finns en särskild ”Stjärnsbergsanda” på skolan. Enligt denna anda ska

man uppföra sig på vissa sätt och vara på vissa sätt, hurdå? Vad finns det för anda på din skola, tycker

du?

I skolan ska du få med dig kunskaper, inte bara om

ämnen utan också om livet. Vad kan du lära dig på

rasterna? Vad måste man kunna för att överleva i

skolans värld, anser du? Vad måste man kunna för att

överleva utanför skolan, anser du?

Tycker du att lärarna på Stjärnsberg tar sitt

ansvar? Hur ska en lärare vara, vad är lärarens uppgift? Vad är viktigast, kunskap eller uppfostran?

Våld och förtryck

En av filmens grundfrågor är om våld är berättigat

och i så fall, när. När kan det vara rätt att använda våld? Varför undviker Erik in i det sista att använda

våld? Varför hamnar han i en sådan hopplös situation, hurdan är Erik som människa, tycker du?

De allra flesta är inte som Erik, de låter sig kuvas

och accepterar systemet. Grupptrycket är starkt. Ge exempel på hur långt vi kan gå när vi befinner oss

under grupptryck. När kan du som elev, kompis, barn, konsument osv. bli utsatt för grupptryck? Orkar du

stå emot grupptryck?

Silverhjelm och Dahlén representerar båda de onda,

men hurdana är de, egentligen? Vem av de två verkar ondast? Finns det några helt och hållet onda

människor, eller är alla i grunden goda från början? Var t.o.m Hitler snäll som liten? Skulle du kunna

handla som Silverhjelm i någon situation tror du? Hur går det för dem senare i livet, tror du?

 

Uncategorized

Mod och rädsla innehåll och upplägg


Mod och rädsla

Vi kommer att under denna vecka att börja jobba med temat Mod och Rädsla. Redan nästa lektion kommer du att bli tilldelad en bok på temat för att du ska få gott om tid att läsa. Till din bok får du frågor att besvara för att du ska vara väl förberedda när väl diskussionerna drar igång.

Boken ska vara utläst och frågorna skriftligt besvarade till onsdag 20/9 (8b) och torsdag 21/9 (8a) v 38.

Vänta inte med att läsa utan börja nu!  Jag hoppas att du ska tycka om boken!

Syftet med temat mod och rädsla är att ni, genom texter och film samt diskussioner, ska få se hur andra människor har det. Ni ska utveckla er förståelse för andra människors situation och omvärlden samt utveckla er förmåga till att analysera och uttrycka era åsikter och tankar.

/ Terese

Uncategorized

Mod och rädsla – åk 8

Mod. Vilka handlingar är egentligen modiga? Rädsla – vad är det för något? De kommande veckorna kommer vi att arbeta med just dessa två ord som utgångspunkt.

  • Fundera på och skriv ner något tillfälle där du eller någon annan människa har varit modiga.
  • Fundera på och skriv ner något tillfälle när du känner rädsla.

Vi ska idag lyssna på en människa som dagligen visar på ett stort mod. Hon heter Linnea Claesson, handbollsspelare, opinionsbildare och tar dagligen aktivt motstånd mot näthat mot unga. Linnea var en av årets sommarpratare i P1. Hela sommarpratet kan du lyssna till här.

Linnéa Claeson läser i sitt program upp några av de sms som hon fått genom åren och en del av innehållet i dem kan uppfattas som stötande.

Diskutera:

  • Vilken strid är det Linnea Claesson utkämpar?
  • På vilket sätt är Linnea Claesson modig?
  • Linnea säger att hon är rädd ibland men ändå väljer att publicera och bemöta näthatet som hon får. Vad tycker du om det?