Uncategorized

Sökandet efter hoppet i gettot

Det kalla golvet trängde igenom mina fötter när jag trippade fram på golvet. Jag var tvungen att vara tyst men snabb för att hinna ut till muren. Mina småsyskon kom hack i häl bakom mig och deras klumpiga kroppar snubblade sig fram i den svarta korridoren. Vår flyckt hade planerats i veckor men ändå hade jag klumpen i magen. Jag visste att det var en stor risk att ta sig ut och att mina föräldrar låg på golvet och sov i vårt rum. Att tänka på att aldrig se mina föreldrar mer fanns inte, jag var tvungen att ha ett hopp.

Transporterna till Auschwitz stod tankade på gården och vakter med laddade vapen marscherade rundor utan något mål. Månen satt högst upp på himlen som att den vakade över oss med dess skymmande sken. Sakta gick vi tryckta mot huset och jag fick syn på en skugga. Skuggan var liten och tog sig snabbt fram. Nu fick vakterna ett mål. Jag hörde hur deras skor drogs mot den grusiga marken. Ett skott avlossades och jag blundade och kände hur allt inombords slets sönder. Mitt hjärta gick i bitar och jag kände ur tomheten växte i min kropp. Vi var tvungna till att fortsätta även fast jag hörde mina syskon snyfta och jag kände deras rädsla i mig. Rädslan var det värsta man kunde känna. Jag var tvungen till att förtränga den och fortsatta.

Muren stod som en vägg som delade av två olika raser som tyskarna kallade det. Ett huvud stack fram genom hålet i muren och jag rusade mot det.

Min vän med blänkande kläder drog ut oss en efter en och våra förfallna kläder gick i bitar. Med ett kras drogs våra stjärnor av och det lilla av kläderna som satt kvar på våra kroppar gled ner. Åtta davidsstjärnor låg nu på den mörka marken och begravdes snart av snö. Mina bara armar blev röda och jag såg hur varje snöflinga försvann när den mötte min hud. De lindade filtar runt oss och vi började gå i den kalla vinternatten till deras hus. Våra bara fötter lämnade tydliga fotspår i den kalla snön men täcktes snabbt igen.

Nyckeln vreds om och värmen mötte mig som en vägg. Väl inne i huset satt ett flertal judar som jag hade träffat tidigare i synagogan. Bordet de satt vid lös precis som solen en varm sommardag och de lös precis lika mycket. De kände nog exakt som jag, detta var hoppet de hade väntat på, detta var hoppet de behövde för att klara av en mörk tid som denna.

/ E

Annonser
Uncategorized

Åk 9 Die Welle – diskussionsfrågor

 

 • Den enda som tar direkt avstånd mot gruppen och lärarens konformitet är tjejen Karo. Hon är den enda som konfronterar läraren och sina klasskompisar fast hon blir utfryst osv. Fundera över vad det krävs för att verkligen våga gör motstånd eller stå upp för andra värderingar?
 • Fundera över varför Tim är den elev som är mest mottaglig för ”Die Welle” med tanke på hans bakgrund, kan ni dra paralleller till unga nynazister?
 • Vem bär ansvaret för det som händer i ”Die Welles” slutskede? Ledaren – Mr Wenger? Gruppdeltagarna bär  eget personligt ansvar? Resonera med dig själv. Dra paralleller till vad som hände under andra världskriget eller annat nutida krig.

Skriv era svar i Padlet:

Made with Padlet

 

Uncategorized

Mininovell – Mod i krigets skugga

Syftet med en novell är att underhålla eller roa läsaren.

Vad är en novell?

 • En novell är en kortare berättelse.
 • Den utspelar sig under kort tid, till exempel under några timmar eller en dag.
 • Handlingen kretsar oftast kring ett begränsat antal personer.
 • Novellen brukar börja ganska direkt, utan en längre förklarande inledning. Detta brukar kallas
  för ”in media res”.
 • Något händer som påverkar huvudpersonen/huvudpersonerna. En konflikt uppstår och
  problemet växer. Slutet antyder hur det går.

Gestaltningar – ”Show – don’t tell!”

Undvik adjektiv och använd istället många verb för att beskriva miljön och personerna. Exempel:
Istället för att beskriva att ”Allan blev ledsen” ska du gestalta hur det såg ut när Allan var ledsen, t.ex.
genom att skriva att ”tårarna började rinna längs med Allans kinder och ögonen blev röda av
svullnad”.
Berättargrepp – Liknelser och metaforer

Det finns en massa olika berättargrepp som en författare kan använda sig av. Metaforer, liknelser och
symboler är tre exempel på bildspråkliga berättargrepp.

Metafor
“Du är en ängel” betyder inte bokstavligt att någon har vingar på ryggen och bor på ett moln. Istället
är det en metafor för någon som t.ex. är snäll eller en bra kompis. ”Jag skrattar så att jag dör”, ”Zlatan
har magiska fötter” och ”Helt plötsligt släppte de bomben” är andra exempel på metaforer.
Liknelse
En liknelse är en förklarande jämförelse. T.ex. “Han var snabb som en vessla”. Skillnaden mellan
metafor och liknelse är att liknelsen har ett jämförelseord, t.ex. ”som”, ”liksom” eller ”såsom”. “Du är
som en ängel” är en liknelse medan “du är en ängel” är en metafor.

Dramaturgi – Att skapa en spänning i din novell
Dramaturgi handlar om hur en berättelse är uppbyggd rent strukturellt. Berättelser följer ofta
“den klassiska berättarkurvan”. Den beskriver en återkommande struktur för hur berättelser
brukar skrivas. Den klassiska berättarkurvan förekommer i alla olika typer av berättelser som
exempelvis romaner, noveller, filmer och teaterföreställningar.

Novellens delar

 Inledning (Anslag) Placera huvudpersonen på en bestämd plats och tidpunkt. Låt läsaren lära känna personen genom hens handlingar (gestalta).

Problem (konflikt) Utsätt huvudpersonen för en konflikt/ett problem av något slag. Beskriv huvudpersonens känslor genom att gestalta.  (konfliktupptrappning) Låt läsaren följa hur konflikten (problemet) stegras och blir värre.

Klimax (höjdpunkt) Till slut blir problemet nästintill olösligt. Huvudpersonen står inför svåra val.

Konfliktlösning (vändpunkt) Beskriv hur huvudpersonen lyckas lösa problemet.

Avslutning (Efterspel) Skriv en avslutning; Lyckligt, olyckligt eller öppet avslut?

Att återge samtal i en novell
Tänk på att använda talstreck eller citattecken när du återger ett samtal
ordagrant (direkt anföring). När du ska skriva en replik gör du det med blankrad
eller indrag innan. Nytt talstreck sätts ut varje gång en ny person talar.
Direkt anföring
Med talstreck: ‒ Det var kul, sade hon efter att ha hoppat fallskärm.
Med citattecken: ”Det var kul” sade hon efter att ha hoppat fallskärm.
Indirekt anföring
Efter att hon hade hoppat fallskärm sade hon att det var kul.

Skrivstödet ovan är lånat ifrån http://stolofalex.weebly.com/uploads/4/5/2/5/45255791/skriva_novell_%C3%85k_9.pdf

Uncategorized

Schindlers list – analys

 1. Känslor och stämningar – vad väcker filmen för olika känslor hos dig? (ilska, sorg, glädje, besvikelse, frustration…) Vad får dig att känna så?
 2. Musiken – hur medverkar den till att skapa olika stämningar?
 3.  Färgen Det förekommer en kolorerad detalj i filmen – vilken? Vad vill regissören visa med det, tror du?
 4. När övergår filmen från svart-vitt till färgfilm? Vad vill man visa med det?
 5. På vilka sätt skiljer sig upplevelsen av att se en film som denna i jämförelse med att läsa en bok/ höra en överlevande berätta/ se fotografier?
 6. Välj en scen ur filmen som gjorde starkt intryck på dig. Berätta!