Uncategorized

8b – en sång om kärlek – uppgift

Du ska välja en svensk artist och en svensk sångtext att analysera.
Ta reda på fakta om artisten och läs gärna någon tidningsintervju.
Bestäm dig för en sångtext som har något viktigt att säga och som anknyter till temat Kärlek
Läs sångtexten noga och utgå ifrån följande frågor när du skriver analysen:

 • Vad vet du om artisten?
 • Hur har artistens liv påverkat innehållet i texten?
 • Vad handlar texten om?
 • Har den något budskap. Vilket? Motivera
 • Beskriver artisten samhället på något sätt?
 • Vad kan du säga om berättarteknik och språk? (stilfigurer, upprepningar etc, använd dina anteckningar och kunskaper sedan lyrikavsnittet)
 • Varför har du valt den här låten och vad uppskattar du med den? Vad betyder den för dig?

Som alltid är du noga med skrivreglerna och lägger ner extra möda på inledning och avslutning.

Analysen skrivs enbart på lektionstillfällena   ons, tors v 5 samt mån v 6.

Till analysen bifogar du sångtexten.

Här hittar du tips på fantastiska svenska låtar: 

 

 

Annonser
Uncategorized

Kärleksdikter 8B

Alla fina dikter som ni i 8B har skrivit och skapat finns nu samlade i e-boken som du hittar via följande länk:  www.livebooklet.com/dikter2

Titta och ta del av era vackra dikter.

Välj ut två dikter som berör dig särskilt och i kommentarsfältet nedan skriver du vilka dikterna är (första raden) samt gör en kort analys vad dikten handlar om. Utgå ifrån diktanalysmodellen som du har lärt dig.

 1. Var utspelas dikten?
 2. Vilka handlar dikten om?
 3. Vem är diktens berättare?
 4. Vad händer i dikten?
 5. Vilken känsla förmedlar dikten till dig? Hur gör den det?
 6. Vad tycker du att dikten har för budskap? Hur kommer det fram?

 

Uncategorized

Kärlekstema 8B – Tranströmer

 2011 års Nobelpris i litteratur  gick till Tomas Tranströmer,  en författare älskad av många för sin förmåga att formulera det outsägliga.

Romanska bågar

Inne i den väldiga romanska kyrkan
trängdes turisterna i halvmörkret.
Valv gapade bakom valv och ingen överblick.
Några ljuslågor fladdrade.
En ängel utan ansikte omfamnade mig
och viskade genom hela kroppen:
”Skäms inte för att du är människa, var stolt!
Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.
Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.”
Jag var blind av tårar
och föstes ut på den solsjudande
piazzan tillsammans med Mr och Mrs Jones,
Herr Tanaka och Signora Sabatini,
och inne i dem alla öppnade sig valv bakom valv oändligt.

Ur diktsamlingen ”För levande och döda” (1989

)

 1. Var utspelas dikten?
 2. Vilka handlar dikten om?
 3. Vem är diktens berättare?
 4. Vad händer i dikten?
 5. Vilken känsla förmedlar dikten till dig? Hur gör den det?
 6. Vad tycker du att dikten har för budskap? Hur kommer det fram?
Uncategorized

Kärlekstema åk 8 – Sapfo Gudars Like

Plötsligt framstår han som en gudars like –

just som han ska sätta sig mitt emot dig,

alldeles intill, och han hör dig viska

ömt och förälskat

brista ut i skratt – men i mig slår hjärtat

bultande som ville det spränga bröstet;

möter jag din blick en sekund, går rösten

genast förlorad,

tungan vägrar lyda, den fina elden

går som en signal genom hud och nerver,

allting suddas ut för min syn, jag hör hur

öronen susar,

kallsvett bryter fram och en häftig skälvning

griper mig till slut när jag känner färgen

vika från min kind – jag blir själv med ens en

döendes like.

Läs sidan 208 och svara i ditt skrivhäfte på följande frågor om Sapfo:

 1. Vart bodde och arbetade Sapfo?
 2. Vart kommer ordet lesbisk ifrån och varför?
 3. Vad skrev hon för dikter? Till vilka riktade de sig till?
 4. Vad handlar dikten ”En gudars like” på sidan 303 om?
 5. Vilka personer finns i dikten?
 6. Vilken relation har de till varandra?
 7. Vilka olika sinnen beskrivs? Varför är det ett vanligt grepp i kärlekslyrik, tror du?
 8. Ger Sapfo en trovärdig bild av verkligheten? Varför/ varför inte?