Uncategorized

Epokerna – inspiration och fördjupning

På youtube finns flera inspirerande och intressanta klipp och powerpoints gällande epokerna: upplysningen, romantiken, realismen, sciencefiction. Ett bra komplement när du ska lära dig mer om just din epok.

Här följer någras exempel:

Upplysningen:Hej litteraturen – Upplysningen

Romantiken:

Hej litteraturen-RomantikenRealismen:
Hej litteraturen – Realismen

Annonser
Uncategorized

Ungdomsklassiker 8B

Nedan följer sju olika filmtrailers. Alla med rötterna i ungdomsklassiker. Just ungdomsklassikerna och litteraturhistoria är vad nästa arbetsområde kommer att handla om. På måndag kommer du att få lära dig mer om begrepp som: epok, renässans, upplysning, romantik, realism.

Slutprovet i området kommer att vara en muntlig redovisning av den författare som du har fått tilldelad samt uppsatsskrivning kring författaren, hens verk och den tid som hen verkade i. För närmare betygskriterier se Schoolsoft.