Svenska 9c

Science fiction – tema

Tema Science fiction/dystopi

Intresset för framtiden har alltid varit stort och kanske har det aldrig varit större än det är nu. Klimathot och teknologi i ett och samma. Går vi just nu mot den stora katastrofen (dystopi) eller är vi på väg mot ett framtida drömsamhälle (utopi) är aktuella frågor i dag. Just dessa förhoppningar och farhågor om framtiden har skapat litteratur- och filmgenren science-fiction.

UR.se Dystopier 14 min om genren: https://urskola.se/Produkter/171323-Tre-berattelser-Berattelser-om-dystopier

För dig som vill veta mer: I klippet här beskrivs genren science fiction i filmvärlden.

https://www.youtube.com/watch?v=f4A1z_AymRM&w=560&h=315

Typdrag för genren Science-fiction är:

 • Modern teknik och framtida samhällen
 • Beskriver samhällena på ett “realistiskt” sätt med realistiska människor (inga övernaturliga krafter som i fantasylitteraturen)
 • Kan utspela sig både i rymden eller på jorden, men då i framtiden
 • Innehåller ett allvarligt budskap – varning om framtiden, orättvisor eller hur vi behandlar vår jord.

Typdrag för genren Dystopi

 • under-genre till science fiction
 • beskriver ett framtida samhälle som på något sätt har kollapsat
 • negativ framtidsskildring
 • “efter katastrofen”
 • skildrar ofta ett samhälle som förtrycker sina medborgare på något sätt

I temat science-fiction som vi ska arbeta med under veckorna 6-12 kommer du att:

 • lära dig mer om science-fiction-genren
 • Lyssna, läsa och analysera en science-fiction-novell
 • Repetera och känna igen typdrag för genren novell
 • Läsa en science-fiction-roman
 • Se en science-fictionfilm
 • Skriva en jämförande analys mellan bok och film

Du kommer att träna din förmåga att:

 • läsa och analysera skönlitteratur (novell, roman, sci/fi-film)
 • Formulera utvecklade resonemang i skrift (jämförande analys)

Viktiga datum

9c:

Läsning checkpoint 1Torsdag v 9

Läsning checkpoint 2 Torsdag v 10

Läsning checkpoint 3 Torsdag v 11

Läsning checkpoint 4 Torsdag v 12

Inlämning jämförande analys Tisdag v 15

Din uppgift är att skriva en jämförande analys mellan boken som du har läst samt en science-fiction filmen som vi har sett.

Tänk på att skriva anteckningar utifrån frågorna nedan löpande under tiden som du läser din bok. Böckerna ska återlämnas v 12, alltså innan du skriver den slutliga analysen. Dessa anteckningar är utgångspunkten i analysen som ska skrivas under två lektionspass v 15

 • Vilket framtida samhälle beskrivs i bok? Ge exempel på ett särskild teknik och varelser som finns i boken men som vi inte har i vårt samhälle? Berätta om du tror att de skulle kunna finnas och förklara varför.
 • Hur framställs huvudpersonerna? Realistiskt eller orealistiskt? Motivera med exempel.
 • Vad är det som driver handlingen framåt i boken. Det kan vara huvudpersonernas relationer, faror som de utsätts för eller något annat.  Får man veta orsakerna  till att samhället har utvecklats på ett visst sätt. Vilka är orsakerna och vilka problem har uppstått?
 • Tror du att vårt samhälle kommer att utvecklas till ett liknandne framtidssamhälle? Vad finns det i så fall för tecken på det?
 • Är boken ren underhållning, eller tycker du att det finns något allvar och vilket budskap kan du finna i den?

 

 • Betygskriterier:

 

– Genom att göra…
Genom att göra enklasammanfattningar av olika texters innehåll med visskoppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utveckladesammanfattningar av olika texters innehåll med relativt godkoppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutveckladesammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.

 

– Dessutom kan eleven…
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt välunderbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och välunderbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

 

eleven drar…
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt välunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

 

Eleven kan skriva…
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

Annonser
Svenska 7

En sekund i taget…

”Om vi kan prata tillräckligt länge om smör och potatis kanske vi inte behöver komma till det jobbiga. Eller till det fantastiska. För vi säger inte en enda gångatt det hände någonting fantastiskt i dag. Att när vi fick syn på varandra växte sig världen tusen gånger större. Vi låtsas inte om det.  Fast jag tror att vi båda tänker det hela tiden: om vi är två så är vi kanske fler. Men det är som om det skulle kunna försvinna och bli osant om vi säger det högt. ” (En sekund i taget, s 76, Nordin, Sofia, 2013)

Du har nu läst hälften av Sofia Nordins dystopi ”En sekund i taget” I grupper ska ni nu diskutera och dela med er av era tankar kring boken.  Till er hjälp har ni fem frågor, 20 min och ett digitalt verktyg: socrative

 • kopiera  länken ovan
 • Ange: Room:CDDD8D43
 • Skriv era namn
 • Läs respektive fråga och sammanfatta era diskussioner i socrative.

1 sekreterare och 1 tidtagare behövs i varje grupp.  Ni har 5 minuter på er / fråga. Använd och håll tiden.

 •  ”Att när vi fick syn på varandra växte sig världen tusen gånger större” – Ella och Hedvig möts. Vad betyder det för dem båda?
 • Hur hade du hälsat om du träffat någon när du trott att alla var döda? Kram, tagit i hand? Motivera
 • Vilka känslor sätter Ella igång hos Hedvig gällande synen på sig själv, synen på Lydia?
 • Vad skiljer Hedvig från Ella gällande framtidssynen?
 • Vem är Kringlan och varför är det så viktigt att rädda henne?

Extra: ”Det är så enkelt att vara värdelös – om ingen förväntar sig något av mig behöver jag aldrig kunna något.” Så tänker Hedvig på sidan 83. vad menar hon med det?

Svenska 7

7B – Skönlitteratur och dystopier

”Jag vill skriva för en läsekrets som kan skapa mirakel. Barn skapar mirakel när de läser. Därför behöver barn böcker”

Astrid Lindgren 1907-2002

 • V ad tror du att Astrid Lindgren menade när hon sade att barn ”skapar mirakel” när de läser?
 • Vad händer med dig när du läser en bok?

Skönlitteratur och dystopier

 • karaktärerna och handling är påhittad
 • Författarna kan ha inspirerats av verkliga händelser i sitt liv eller från omgivningen
 • Kan handla om vad som helst och vara orealistiska som t.ex fantasyböcker
 • Ungdomsdeckare är oftast inte heller realistiska medan annan skönlitteratur kan vara det och handla om kärlek, vänskap etc.
 • Handlingen cirklar runt ett problem som gör berättelsen spännande
  • huvudkaraktären hamnar i en knipa, ett brott som ska lösas, någon gåta, stort problem för hela världen eller enbart för personen.
  • Delas in i olika genrer ex. äventyrsromaner, kärleksromaner, skräckromaner etc.
 • Vilken är den allra bästa bok du har läst?
 • Dystopier – negativ framtidsskildring ”efter-katastrofen-bok”
 • Ofta starka huvudkaraktärer med ett särskilt mål
 • Mänskliga karaktärer men ibland orealistiska varelser i handlingen

Boktips/utmaningar:

 •  

En sekund i taget…

 • Varför tror du att boken heter En sekund i taget?
 • Är det något i innehållet som är svårt att förstå?
 • Känns innehållet realistiskt eller inte? Varför?