Uncategorized

8A Fördjupningsuppgift skönlitteratur – läslogg

Till dig som vill ha en extra utmaning i skönlitteratursprojektet!

Skriv läsloggLäsloggsinstruktion

I läsloggen kommer du och jag diskutera den bok du för tillfället läser. En diskussion kräver uttömmande svar så tänk på att skriva så detaljerat som möjligt. Jag kommer att kommentera det du skrivit och ibland kanske jag ställer frågor som jag vill att du besvarar. Ibland är jag också språkpolis och kommer då att anmärka på hur du skriver.

Läslogg 1: Huvudpersonen

Börja med att skriva bokens:
• Titel
• Författare
• Utgivningsår
• Varför valde du boken? (rekommendation, omslaget,
baksidan etc.)

Beskriv huvudpersonen både till det yttre och till det inre. Tänk på att både få med t.ex. utseende, personlighet, intressen, familj, vänner. På vilket sätt förändras huvudpersonen under boken? Beskriv förändringen. Känner du igen den eventuella förändringen från någon annan bok eller film du sett?

Läslogg 2: Citat
Ta ut minst tre citat som berör dig i i boken. Reflektera kring dessa och gör textkopplingar. Skriv vad du tycker och tänker.

Läslogg 3: Tema och budskap

Vad är bokens tema?(olycklig kärlek, krig, ondska, o.s.v.). Har du stött på detta tema tidigare i någon annan bok eller film du sett. Ser du några likheter eller skillnader i hur temat framställs. Ge exempel.

Vad är bokens budskap? Vill författaren förmedla något till läsaren och omvärlden? Vad i så fall?

Inlämning senast torsdag v 11

Lycka till!

Annonser