Uncategorized

Optikprojekt 8A och 8C

Efter jul fortsätter vi med Optikprojektet. Era filmer ska redigeras, klippas och slutligen laddas upp som privat på Youtube. Länken mailar ni till mig.

Ni ska också skriva klart er labbrapport och nedan följer de underrubriker som er labbrapport ska innehålla.

Syfte:
Vad är det du ska undersöka?
Hypotes:
Din frågeställning utifrån syftet? Vad du tror och som genom laborationen antingen bevisas eller förkastas.
Materiel: Vilket materiel behöver du för att utföra laborationen?
Utförande:
Beskriv laborationen. Här kommer alla ämnesspecifika begrepp in.
Resultat:
Vad resulterade laborationen i?
Slutsats: Bekräftades din hypotes eller inte? På vilket sätt?

/ Terese

Annonser