Svenska 7

åk 7 Din kula i hjärtat – textskrivning och filmskapande v 9

Slutuppgift Kulor i hjärtat

Välj en av de texter som du har kortskrivit om och utveckla. En tankekarta ska du ha gjort hemma så när du kommer till lektionen mån v 9 ska du kunna sätta igång med skrivandet. Tänk på att få med gestaltningar i din text. I klippet längst ner hittar du flera exempel på bra sådana.

Om du väljer att utveckla texten om rädsla kan det handla om något just du är rädd för.
Om du väljer att skriva om lycka kan det handla om ett tillfälle när du var riktigt lycklig eller en dröm som du har.
Om du väljer att skriva om ånger kan det vara ett brev till någon som du vill säga förlåt till
Om du väljer att skriva om svek kan det handla om ett tillfälle när du blivit riktigt sviken.

Ta hjälp av följande frågor för att utveckla din text.  
• Vad är specifikt med känslan?
• Hur känns känslan?
• När känner du känslan?
• Tror du alla känner samma sak när de känner känslan?
• Vet du någon som känner annorlunda?
• Hur påverkas du av känslan?
• Hur känns det för dig när andra känner känslan och inte du gör det?
• Vad har känslan för färg, lukt, konsistens? Om du kunde ta på känslan hur skulle den
kännas?

Text blir till film
I programmet Sparks Adobe ska du gestalta den text om valfri känsla som du har valt att skriva om.

Filmen ska innehålla:

 • Text“NAMN Kula i hjärtat  samt KÄNSLA” ex.  Terese Kula i hjärtat – RÄDSLA
 • Ljud i form av din inspelade text
 • Minst en bild (din egen bild)  alternativt ett filmklipp
 • Längd på filmen 2-3 minuter

När din film är klar delar du den med mig. Välj share om du använder dator och ikonen för att dela om du använder ipad. Kopiera sedan länken som visas och klistra in den i ett mail till mig tereseengqvist0@gmail.com. I mailets ämne skriver du ditt namn.

Vi kommer att titta på filmerna i smågrupper och ge feedback (enbart positiv) sådan till varandra.

Min förhoppning är att alla vill publicera sina filmer på bloggen: tereseklassrum.wordpress.com

Du har alla lektioner v 9 på dig att

 • Skriva klart din text om känslan. Var noga med att gestalta känslan
 • Göra din film i Sparks Adobe
 • Filmen ska vara klar och mailas till mig senast söndag v 9.

 

Exempel på fina och välutvecklade gestaltningar hittar du här:

Lycka till! / Terese

Svenska 7

Kulor i hjärtat – novellskrivning

I par ska ni skriva noveller som Sofia Nordin kommer att ge er feedback på.
Ni har 800 ord att använda er av och novellen ska inte bli klar.
Efter feedbacken ska ni enskilt skriva klart novellen och den delen bedöms språkmässigt.

Novellen ska på något sätt handla om ett möte samt ha en av följande känslor; rädsla, lycka eller ånger som bärande

Skriver gör ni i Google Drive och dokumentet delar ni med sofianordin@gmail.com samt tereseengqvist0@gmail.com

Kommer du ihåg novellens magiska recept?

  En eller några få personer
  En kort tidsrymd, ett dygn kan vara lagom när något viktigt sker
  En konflikt som får sin oväntade upplösning
  En förändring inom huvudpersonen, t.ex en ny insikt
  Ett föremål visar sig vara betydelsefullt

Att fundera över!

Tempusval – nutid/dåtid
Berättarperspektiv – jag-form eller 3:e person han/hon
Mötet – i början eller i slutet

Svenska 7

Kulor i hjärtat- att utveckla ett resonemang

Inför gruppdiskussionen

Välj fyra av nedanstående börjor och skriv ner ditt resonemang.  Ge konkreta exempel från texten.  Dessa ska du sedan diskutera i gruppen vid gruppdiskussionstillfället

–       Jag har läst något liknande…

–       Jag förstod inte riktigt…

–       Jag ogillade att det stod…

–       Från början tänkte jag… men nu tänker jag… för att…

–       Jag tycker särskilt om frasen… ordet… stycket…företeelsen…

–       Jag tror att författaren skrev om detta på det här viset för att…

–       Av denna text lär jag mig

 Ex 1:   Jag tyckte särskilt mycket om hur kärleken hos en av  huvudpersonerna gestaltas.

Det står t.ex: ”Men det är inte alls lugnt,  hjärtat bultar så att hela hallen dånar”.

Och

”mina läppar bränner som elden och jag kan inte andas och jag vet inte vad jag har gjort”.

Med dessa liknelser och metaforer så tycker jag att jag får en tydlig bild över hur

djupt kärleken hos ”jag – Tom” är rotad och hur den smärtar honom. Bultar, dånar och bränner är intensiva ord som förstärker alla hans känslor. Jag tror att samtidigt som han är kär och känner lycka när han är med henne så efteråt så gör det så hemskt ont att han nästan går i sönder. Att kärlek kan vara så dubbel.  Samtidigt så funderar jag över varför Tom inte berättar för henne. Att han är kär i henne och vill något mer.  Är han rädd för att mista henne som vän kanske?

 • Att avsluta ett resonemang med en öppen fråga öppnar upp för diskussion i gruppen

Ex 2: Jag ogillade att jag inte får veta namnen på de båda huvudpersonerna. Genom att få ett namn på en karaktär så har jag lättare för att få inre bilder när jag läser. En ”Peter” ser liksom ut på ett visst sätt” en ”Andreas” på ett annat sätt. Om jag träffat författaren så hade jag frågat henne om varför hon inte sätter några namn på sina karaktärer (mer än Tom då).

Även om det irriterar mig så tror jag det är för att hon vill att jag som läsare ska skapa min egen bild av personen utan någon påverkan av namn. För mig är i alla fall tjejen i texten en: ”Jonna” – en stark, sportig och orädd tjej som dock borde vara lite mer finkänslig och läsa av Tom och hans känslor.  Vilket namn hade ni satt på personen och varför?

Fler tips i hur du utvecklar ett resonemang hittar du här: 


/ Terese

 

 

Svenska 7

Kulor i hjärtat: novellen “Martin” frågor inför gruppdiskussion

Textfrågor – Martin

 • Vilka ledtrådar om huvudpersonerna får du i inledningen (det första stycket)?
 • Hur länge har huvudpersonerna känt varandra?
 • Vad händer utanför bussen när klassen ska åka iväg på skolresa?
 • Vad händer inuti bussen när klassen ska åka iväg på skolresa?
 • Vad är det som gör att Martin ger sig på Gurra?
 • Hur reagerar de övriga i pojkrummet när Martin ligger över Gurra?
 • “Jag vill veva tillbaka tiden, ha det ogjort. För hans skull och för vår.” Vad menar huvudpersonen?
 • Varför sitter Martin kvar i bussen när de andra går av för att äta hamburgare?
 • Vad händer med Martin efter skolresan?
 • Vad är det för en tunn isande spökröst som huvudpersonen hör i sitt öra? Vem tillhör spökrösten?
 • Hur lång tid har gått från skolresan till när huvudpersonen möter Martin igen?
 • Hade du reagerat på samma sätt som huvudpersonen gjorde när de två sågs?

Inför gruppdiskussionen
Välj fyra av nedanstående börjor och skriv ner ditt resonemang.  Ge konkreta exempel från texten.  Dessa ska du sedan diskutera i gruppen vid gruppdiskussionstillfället

–       Jag har läst något liknande…
–       Jag förstod inte riktigt…
–  Jag ogillade att det stod…
–       Från början tänkte jag… men nu tänker jag… för att…
–       Jag tycker särskilt om frasen… ordet… stycket…företeelsen…
–       Jag tror att författaren skrev om detta på det här viset för att…
–       Av denna text lär jag mig

Ytterligare diskussionsfrågor
Vilken känsla får vi höra om och hur gestaltas den?
Hur påverkas du av känslan?
Vad har  känslan för färg, lukt, konsistens? Om du kunde ta på känslan hur skulle den kännas?
Hur påverkas personerna i novellen av känslan?
Berätta om ett tillfälle när du har känt känslan och beskriv hur det kändes.

Svenska 7

åk 7 Kulor i hjärtat

Syfte – varför ska vi arbeta med det här
Syftet med arbetsområdet “Kulor i hjärtat” är att utveckla dina kunskaper om skönlitteratur, att skriva kortare texter, att skriva novell och känna till typdragen för genrén. Att bearbeta dina texter i liten grupp i form av kamratrespons samt att utgå från dig själv och dina känslor. Du ska också utveckla dina kunskaper i att vara samtalsledare och leda samt delta i olika gruppdiskussioner. Du kommer också att utveckla dina kunskaper i att förstärka och levandegöra din texts budskap genom att kombinera text, estetiskt uttryck och medier.
I
undervisningen ska du träna på att skapa text och novell, bearbeta din text och redigera i både grupp och enskilt. Du ska träna dig på att bli medveten om ditt eget språkbruk och vilka konsekvenser det kan få för andra.
Förmågor att träna
o Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
o Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
o Följa språkliga normer

När?
Vi kommer v 2- 11 att arbeta med boken “Kulor i hjärtat” av Cilla Naumann.  Boken består av åtta noveller som var och en utgår ifrån en känsla.

Hur?
Varje vecka kommer vi att arbeta med en novell utifrån följande arbetsgång:

 1. Vi läser novellen tillsammans
 2. Var och en av er får fundera kring novellens innehåll
 3. I grupp diskuterar ni novellen utifrån givna frågor (Bedömning), samtalsledarrollen roterar så alla får vara det.
 4. Ni skriver var och en en gestaltande text över novellens känsla och er själva

Författarbesök:

Fredag v 5 och onsdag v 9 har vi fått förmånen att få besök av författaren Sofia Nordin hos oss. Ni läste hennes bok “En sekund i taget” om Hedvig i höstas. Sofia kommer att hålla i skrivarverkstäder och lära er om hur man skriver en riktigt bra novell. I par kommer ni att skriva en början till en novell (som har en av känslorna nedan som tema) som sedan Sofia kommer att ge respons på.

Vi kommer att arbeta med känslorna Rädsla, Lycka, Ånger och Svek.  Slutuppgifterna i området blir att gestalta en av känslorna i en kort film med hjälp av ord, musik och bild.

 

 

Svenska 7

Kulor i hjärtat – Mörkret – Gruppdiskussion

Du har nu lyssnat till berättelsen “Mörkret” och ska nu få reflektera kring dess innehåll.

Utifrån följande frågeställningar

Samtal i diskussion

Ni ska nu utse en gruppledare som fördelar ordet och sammanfattar samtalet. Ni turas om varje gång, så en börjar med att leda samtalet om rädsla. Alla kommer således att få leda ett samtal om en känsla.

Samtalen leds av en samtalsledare som gör introduktion, fördelar ordet om det behövs, ser till att talutrymmet fördelas jämnt mellan deltagarna och avslutar diskussionen/samtalet med en sammanfattning av det sagda.

Att samtala om i gruppen 
• Vad är specifikt med känslan?
• Hur känns känslan?
• När känner du känslan?
• Tror du alla känner samma sak när de känner känslan?
• Vet du någon som känner annorlunda?
• Hur påverkas du av känslan?
• Hur känns det för dig när andra känner känslan och inte du gör det?
• Vad har känslan för färg, lukt, konsistens? Om du kunde ta på känslan hur skulle den
kännas?
Texten
Införliva fråggan i svaret när du talar. Utveckla dina svar med reflektion och beskrivningar. Tänk gärna utanför texten och koppla det till något eget upplevt.

• Beskriv miljön i texten. Vad får vi reda på om miljön? Beskriv och berätta!
Exempel på införlivad fråga i svaret: Miljön beskrivs…..
• Vem handlar texten om? Beskriv personen så mycket du kan…tänk på det yttre och det inre.
• Varför ska Tom cykla hem så sent?
• Hur känner Tom inför mörkret och cykelturen hem?
• Berätta vad som händer under cykelturen hem!
• Hur reagerar Tom när han trillar av cykeln?
• Vilken känsla får vi höra om och hur gestaltas den? Ge exempel
• Hur påverkas Tom av känslan? Vilka tankar är det han får i huvudet?
• Hur känner han sig då han kommer hem?
• Känner du igen dig i Tom situation? När och hur i så fall?
• Kapitlet heter Mörkret. Sätt en ny rubrik på kapitlet och förklara varför du tänker
att den passar!