Uncategorized

8a Tema Kärlek

I arbetsområdet Tema kommer du att få lära dig mer om kärlek och allt vad det innebär. No-undervisningen kommer att stå för det rent fysiska och i svenskan arbetar vi närmare med relationer, dilemman och identitet. 

Genom att arbeta med olika typer av kärlek får du även chans att utveckla din förståelse och tolerans för människors olika val i livet. Du kommer att få möjlighet att fundera över frågor inom temat som handlar om respekt och hänsyn till dina medmänniskor.

Vad är kärlek?

Tillgivenhet, respekt, närhet, romantik, omsorg, förälskelse, ömhet, åtrå, omtänksamhet, empati, lust, självkänsla, samhörighet, attraktion, förtroende, vänskap, passion, intimitet, gemenskap, villkorslöst givande och mycket mycket mer…

Kärlek är inte bara förälskelse utan vi kan även känna kärlek till vår familj, våra vänner, ett lag, Gud, musik, konst, litteratur, ett djur, ett land, en idol, naturen och mycket mycket mer.

I temat kommer du gruppvis att läsa en skönlitterär bok, till denna skriver du en bokanalys där du tittar närmare på budskapet och de kärleksproblem som huvudpersonen i din bok ställs inför. Du kommer också att se en film ”Fucking Åmål” som du kommer att få diskutera och analysera. I grupper kommer du och dina klasskompisar att få diskutera olika kärleksproblem ”Experter på Kärlek”. Det ni kommer fram till kommer ni att förmedla muntligt till resterande av klassen. Slutligen kommer du att få välja en skrivuppgift; Novell, Brev eller Dikt.

Annonser
Uncategorized

Kärleksdikter 8B

Alla fina dikter som ni i 8B har skrivit och skapat finns nu samlade i e-boken som du hittar via följande länk:  www.livebooklet.com/dikter2

Titta och ta del av era vackra dikter.

Välj ut två dikter som berör dig särskilt och i kommentarsfältet nedan skriver du vilka dikterna är (första raden) samt gör en kort analys vad dikten handlar om. Utgå ifrån diktanalysmodellen som du har lärt dig.

  1. Var utspelas dikten?
  2. Vilka handlar dikten om?
  3. Vem är diktens berättare?
  4. Vad händer i dikten?
  5. Vilken känsla förmedlar dikten till dig? Hur gör den det?
  6. Vad tycker du att dikten har för budskap? Hur kommer det fram?