Uncategorized

åk 8 Optikprojekt

Optikprojekt

V 49-3 kommer vi att arbeta med ett optikprojekt i svenska och no. Du kommer bl.a. att få lära dig om ljusets väg, hur ögat fungerar och mycket mer. Projektet kommer att mynna ut i instruktionsfilmer och laborationsrapporter som du och dina klasskamrater kommer att skapa utifrån givna frågeställningar.

Detta bedömer No-läraren:
Instruktionsfilmen, genomförandet av laboration, laborationsrapport, naturvetenskapligt språk

Detta bedömer jag som svensklärare:
Din instruktionsfilm, din laborationsrapport och ditt språk (ämnesspecifika ord och begrepp)

Utgångspunkt instruktionsfilm:
Philofix

Vi kommer att arbeta med programmet Imovie på Ipadsen. Nedan följer en instruktionsfilm gällande programmet.


Programmet Garageband komemr vi att använda för att lägga in ljud och ev. musik.

Annonser