Uncategorized

åk 8 Optikprojekt

Optikprojekt

V 49-3 kommer vi att arbeta med ett optikprojekt i svenska och no. Du kommer bl.a. att få lära dig om ljusets väg, hur ögat fungerar och mycket mer. Projektet kommer att mynna ut i instruktionsfilmer och laborationsrapporter som du och dina klasskamrater kommer att skapa utifrån givna frågeställningar.

Detta bedömer No-läraren:
Instruktionsfilmen, genomförandet av laboration, laborationsrapport, naturvetenskapligt språk

Detta bedömer jag som svensklärare:
Din instruktionsfilm, din laborationsrapport och ditt språk (ämnesspecifika ord och begrepp)

Utgångspunkt instruktionsfilm:
Philofix

Vi kommer att arbeta med programmet Imovie på Ipadsen. Nedan följer en instruktionsfilm gällande programmet.


Programmet Garageband komemr vi att använda för att lägga in ljud och ev. musik.