Svenska 7

åk 7b

Välj ett ämne som upprör eller berör dig.

Formulera minst 3 olika teser inom ämnet.

Fundera på olika argument till de olika teserna.

Välj en tes och skriv en insändare kring.

Använd stödmallen i häftet och skriv stödord på.

 

Ni har alla valt olika ämnen vilket är roligt och utmanande. Vid varje bord presenterar just du ditt ämne och låter kompisarna komma med förslag på minst 1 argument som stödjer din tes och ett argument som talar mot din tes.

Utgå ifrån de tipsen och välj sedan ut de tre argument som du tycker bäst stödjer din tes. Utveckla dem och bygg på med egna erfarenheter eller fakta.

Skriv stödorden/utkastet i skrivmallen som finns i ditt häfte.

Annonser
Uncategorized

7A Texttypen Insändare

I tre veckor framöver kommer vi att titta närmare på åsiktsbaserade texter som innehåller fakta och egna åsikter. Exempel på sådana är insändare, debattartiklar, recensioner och krönikor. 

Du kommer att få träna på att argumentera dvs formulera en åsikt och tala för den. Slutprodukten i momentet blir en egen insändare som vi sedan skickar in till Norra Skåne.

Vad är typiskt för en insändare?

  • en kortare text där syftet är att protestera mot något, vilja att förändra något, framföra vad någon tycker
  • baserad på en åsikt som någon har – denna åsikt kallas för en tes
  • innehåller argument som stödjer tesen. Argumenten förklarar varför du tycker som du gör.

Uppgift: Läs insändaren Låt oss få börja skolan senare på morgnarna och diskutera de tillhörande frågorna


I ditt häfte hittar du flera olika insändare, i olika längd och med olika åsikter. Plocka upp hundbajset, Låt oss få börja skolan senare på morgnarna, Bötfäll dålig klädsel, Välkommen till framtiden, Unifom i skolan, Mobbning handlar inte om kläder. 

Läs de olika insändarna och fundera tillsammans på vilka ord de innehåller som uttrycker en åsikt.

Ex. Jag hävdar bestämt att vi måste sänka priset på..

Skriv ner orden i answergarden som du hittar här:

Att fundera på: Vilka ord är vi ense om? Vilken ordklass tillhör dem?

Läs sedan på egen hand s 7-8 och sammanfatta med stödord i ditt skrivhäfte.

Läxa till nästa gång blir att fundera ut vad som gör dig upprörd och vad du vill skriva om.

Här hittar du ytterligare en genomgång av texttypen Insändare:

Svenska 7 · Uncategorized

7b Texttypen Insändare

I tre veckor framöver kommer vi att titta närmare på åsiktsbaserade texter som innehåller fakta och egna åsikter. Exempel på sådana är insändare, debattartiklar, recensioner och krönikor. 

Du kommer att få träna på att argumentera dvs formulera en åsikt och tala för den. Slutprodukten i momentet blir en egen insändare som vi sedan skickar in till Norra Skåne.

Vad är typiskt för en insändare?

  • en kortare text där syftet är att protestera mot något, vilja att förändra något, framföra vad någon tycker
  • baserad på en åsikt som någon har – denna åsikt kallas för en tes
  • innehåller argument som stödjer tesen. Argumenten förklarar varför du tycker som du gör.

Uppgift: Läs insändaren Låt oss få börja skolan senare på morgnarna och diskutera de tillhörande frågorna


I ditt häfte hittar du flera olika insändare, i olika längd och med olika åsikter. Plocka upp hundbajset, Låt oss få börja skolan senare på morgnarna, Bötfäll dålig klädsel, Välkommen till framtiden, Unifom i skolan, Mobbning handlar inte om kläder. 

Läs de olika insändarna och fundera tillsammans på vilka ord de innehåller som uttrycker en åsikt.

Ex. Jag hävdar bestämt att vi måste sänka priset på..

Skriv ner orden i answergarden som du hittar här:

Att fundera på: Vilka ord är vi ense om? Vilken ordklass tillhör dem?

Läs sedan på egen hand s 7-8 och sammanfatta med stödord i ditt skrivhäfte.

Läxa till nästa gång blir att fundera ut vad som gör dig upprörd och vad du vill skriva om.

 

Här hittar du ytterligare en genomgång av texttypen Insändare:

 

Uncategorized

7B Modalitet i argumenterande texter

Vi i klass 1 skulle gärna vilja att ni politiker kunde tänka er att satsa pengar på att öka trafiksäkerheten utanför vår skola.

Vi tror att farthinder eventuellt skulle få bilister att sänka farten.

Ett ytterligare förslag vore att ni kanske kunde tänka er att sänka högsta tillåtna hastighet till 30 km/h.

Det skulle förmodligen också kännas säkrare att korsa vägen genom att gå i en gångtunnel.

Så det vore bra om ni övervägde våra förslag om att göra förändringar för att öka säkerheten runt vår skola.