Svenska 8a · Svenska 8b

åk 8 Huvudsats och bisats

Huvudsats: Kan stå ensam ex. Giraffen vilar.
Bisats: Kan inte stå ensam och bilda en mening: ex. … när han har ätit,
Bisatsen måste bindas samman med en huvudsats för att bli komplett. Bisatsen binds samman med bindeord (bisatsinledare) som kan var hämtade ur ordklasserna – konjunktioner eller adverb ex. som, och, men, därför… fler exempel har du i ditt häfte.

TIPS! – För att pröva om en sats är en huvudsats eller bisats kan du sätta in ordet INTE i satsen. Ordet INTE står efter predikatet i en huvudsats. I bisatser står ordet INTE före predikatet.

ex. Gunnar sjunger INTE, när han INTE duschar.

1. Ta ut predikatet i varje sats
2. Sätt in ordet INTE i varje sats
3. Följ tipset ovan.

När du skriver kan du variera din text genom att utveckla meningar med bisatser. Om du radar bisatser på varandra kallas det för satsradning och det ska du undvika.

Variera en text med hjälp av bindeord. Ta hjälp av ex på bindeord i ditt häfte.

Jasmine gick hem. Hon hade högtalarna i ena handen. Hon hade handväskan i den andra handen. Hon såg att någon närmade sig. Hon tänkte att personen kanske skulle råna henne på högtalarna. Hon såg att det var hennes granne som kom. Han skulle aldrig sno högtalarna.

Annonser
Svenska 8a · Svenska 8b

åk 8 – satsdelar

I två veckor framöver kommer vi att arbeta med satsdelar.

Du behöver känna till och ska kunna känna igen vad:

ett subjekt är
ett predikat är
ett direkt objekt (ackusativobjekt)
ett indirekt objekt (dativobjekt)
vad predikatsfyllnad är

Vad attribut och vad adverbial är.

För att ge dig själv lite försprång, titta på filmen nedan inför måndagens lektion:

Sv/en åk 7 · Sv/en åk 9 · Svenska 7

De och Dem – så funkar det!

I pluralformerna inom ordklassen Pronomen förekommer de och dem. I skrift är det viktigt att kunna skilja dessa åt och veta när den respektive formen ska användas.

Alla meningar består av satser och i varje sats finns ett subjekt och ett predikat. Subjektet är den/ det som utför en handling och predikatet är vad som händer i en sats. Vid subjekt ska man skriva DE.  I en sats finns också ofta ett objekt dvs. någon/något som blir utsatt för en handling. Vid objekt ska man skriva DEM.

Exempel 1:

Terese och åk 7 läser en bok – Terese och åk 7 kan vi sammanfatta till de eller dem. Hur vet vi då vilken forr vi ska använda? Vem är det som läser? Det är Terese och åk 7. De utför alltså en handling vilket innebär att de är subjekt: DE

De läser en bok.

Exempel 2:

Terese högläser en bok för åk 7 – Åk 7 kan vi sammanfatta till de eller dem. Vem är det som läser? Det är Terese (Subjekt). Vilka blir utsatta för läsningen? Åk 7 vilket innebär att de är objekt – DEM

Terese högläser för dem.

Övningar på skillnaden mellan ”de” och ”dem” ”

De” är ett subjekt och ”dem” är ett objekt

1. ____________ tog varandra i handen och sprang!

2. Vi tyckte mycket om ______________.

3. __________tyckte att alla hundvalparna var lika söta och hade mycket svårt att välja mellan _________.

4. Vi sprang det snabbaste vi kunde, men ______________ knappade ändå in på oss.

5. När han lade sin arm runt mig så började ______________ spela vår favoritlåt på radion. 6. – Tacka inte mig, tacka ________!

Är du osäker i valet mellan de och dem kan du jämföra med växlingen mellan vi och oss. I fraser där man använder oss, används dem och där vi används, gäller i regel de.

Jämför engelskans they (de)/them (dem) De (they) – används oftast i början av en mening. Dem (them) – används oftast i mitten eller i slutet av en mening. Alltid vid ”till” och ”åt” (dem). Svenska de/dem Engelska they/them

________ är glada _______ are happy

Vi hatar________ We hate ________

_______ gick hem ______ went home

____ åkte bil till ____ _____ went by car to_____

______ gillar oss _____ like us

______ är galna ______ are crazy

Vill du höra förklaringen igen? Se klippet nedan där Malin Larsson förklarar De och Dem.

 

Uncategorized

Grammatik tempus

Skriv texterna i olika tempusformer. Se exemplet.
Texten i presens:
Mamma Lisa slutar jobbet klockan 16:30. Hon går och handlar mat. Hon köper pasta, tomater, ost
och köttfärs. Sedan går hon till dagis och hämtar sin son Karl. Precis när de kommer hem kommer
också pappa hem. Alla tre lagar mat tillsammans. De lagar lasagne.

1) Skriv texten i preteritum:

2) Skriv texten i perfekt:

3) Skriv en valfri text på ca 10 meningar, där du blandar olika tempus. Be en kompis ”bestämma tempus” och ”rätta texten”.

Uncategorized

Grammatik De & Dem

Att kunna skilja på när du ska använda De eller Dem i skrift är viktigt för att texten ska bli korrekt.

Övning
Svenska (de/dem)
_______ är glada.
Vi hatar _______.
_______ gick hem.
_______ åkte bil till _______.
_______ gillar oss.
Vi åt på en restaurang med _______.
_______ är galna.
Jag gillar _______.
_______ gillar mig med.
_______ älskar godis.
_______ tog en genväg.
Han klipper gräsmattan åt _______.

Engelska (they/them)
_______ are happy.
We hate _______.
_______ went home.
_______ went by car to _______.
_______ like us.
We ate at a restaurant with _______.
_______ are crazy.
I like _______.
_______ like me too.
_______ love candy.
_______ took a shortcut.