Uncategorized

åk 9 Science/fiction – gestaltning

Idag ska du få träna på att gestalta. I mininovellen du ska skriva om två veckor ska du bla. visa din för att ”kunna skriva berättande texter och gestalta”.

I klippet nedan förklarar Malin Larsson hur gesltaltning fungerar.

Din uppgift blir nu att beskriva och gestalta en teknisk finess/uppfinning som ska finnas med i din mininovell. Tänk på att i genren sci/fi finns tekniska lösningar som inte är möjliga idag. I avsnittet från Hungerspelen nämndes bl.a. svävaren, den elektriska stegen och spårsändaren.

novell-dystopi

Annonser
Sv/en åk 9

sv/en9 Brevskrivning

Du ska utgå ifrån huvudpersonen i den bok du läser och skriva ett brev till en kompis, till huvudpersonens föräldrar eller till någon annan som känns relevant. Skriv i jag-form och använd det du läst i boken och det du vet om huvudpersonen när du skriver brevet samt försök att skriva så målande som möjligt.

Lagom längd är 1 dataskriven sida. Stl 12 , typsnitt Times New Roman

Jag kommer att bedöma:

•Din förmåga att använda skrivandet för att ge uttryck för tankar, åsikter och känslor
•Din förmåga att skriva ett brev utifrån texttypen
•Din förmåga att tillämpa skriftspråkets normer
(Se matris för mer detaljerad info)

Tips till brevskrivare!
• Datum och ort
Längst upp i högra hörnet skriver man dagens datum och varifrån man skriver t.ex. Munchen 1942-10-20
• Hälsa
Man börjar ett brev med att hälsa på den som kommer att läsa brevet. Man kan
Till exempel skriva: Hej! Hejsan! God dag! Läget?! Hallojsan! Tjenare! Var dock noga med att hälsningsfrasen överensstämmer med tonen i brevet.

• Presentera sig
Om du skriver till huvudpersonens föräldrar behöver du inte presentera dig så nämnvärt. Det du istället ska presentera är den nya miljön som du befinner dig i. Försök att få med så många sinnen som möjligt: Hur det ser ut, vad det luktar och hur det känns. Försök att inte börja varje mening med Jag.

• Berätta om något valfritt
Medan du skriver och berättar om dig själv (huvudpersonen) får du gärna berätta lite om vad du (han/hon) tycker och tänker om olika saker. Utgå t.ex ifrån någon specifik händelse som inträffat i boken och spinn vidare på det.

• Avsluta
Avsluta på ett tänkvärt sätt och med en framtidsvision. Sist men inte minst skriver du ett ”hej då” eller ”Med vänliga hälsningar” ,”Kram från” , ”Skriv snart! Hälsningar” etc. Skriv under med huvudpersonens namn. Tänk på att välja avslutningshälsning utifrån tonen i brevet.

Sv/en åk 9

sv/en 9 Gestaltning

Gestaltning är det enskilt viktigaste medlet
för att göra din berättelse levande.

Vad är gestaltning?

Gestalta betyder “att ge något en form och en mening genom att visa upp det”.
På engelska lyder huvudregeln för författare: “Show, don´t tell” – och det handlar om just gestaltning!
Låt oss ta ett exempel på en “ogestaltad” mening:

“Hon blev ledsen.”
Och så en “gestaltad” variant:

“Hennes axlar sjönk liksom ihop, hon tittade ned mot golvet, och i hennes ögon växte tårar fram.”

En snabb analys av ovanstående exempel visar följande:
I den “ogestaltade” meningen använder vi ett adjektiv för att berätta för vår läsare om karaktärens tillstånd, nämligen adjektivet “ledsen”.
Adjektiv är som du vet en ordklass som berättar om saker och tings egenskaper som “stor” eller “konstig”, men även tillstånd, som “levande” eller “avstängd”.

I den “gestaltade” meningen använder vi inte ett enda adjektiv, utan använder istället verb för att beskriva/visa vad som händer: “sjönk”, “tittade”, “växte”.
Och som du ju också redan vet: verb uttrycker sånt som händer/skeenden/processer!

Hur lär man sig att gestalta?

Det enklaste sättet att lära sig gestalta är att ha en enkel fråga i beredskap:
Hur visar sig det?

Gestaltning handlar kort och gott om att tillåta läsaren att uppleva berättelsen genom en människas handlingar, ord, tankar, upplevelser och känslor, snarare än genom författarens sammanfattningar och eventuella fördomar.

När du läser en text, och du känner att den är levande och att den har ett djup, beror det ofta på att författaren använt sig av gestaltning på ett bra sätt.

(Malin Larsson)

Testa själv:

Testa:

Hon blev arg!

Han skrek högt!

En nyckel

En öde ö

Pojken var rädd

Det var varmt ute.

Uncategorized

Actionverb – att skapa känslor med verb

Att få texter att bli levande är viktigt och vi har arbetat en del kring gestaltning (show-don´t tell). Adjektiv som beskriver olika saker kan vara en bra hjälp för att göra detta och för att skapa känslor är det också viktigt att arbeta med verb som beskriver olika aktioner: dvs. actionverb

Säg följande meningar högt för dig själv och slutför sedan meningen. Vilken känsla förmedlas och varför?

Hon rusade in i köket med andan i halsen och utbrast:
Hon stegade bestämt in i köket, harklade sig och sa:
Hon smög försiktigt in i köket och viskade:

Vilken värdering:
gå – lunka- vandra – promenera – spatsera – ila-

Uppgift:

I varje grupp har ni fått en bild. Jag vill att ni tillsammans upprättar ett ordmoln på minst 30 actionverb som speglar er bild. Actionverben.

1. Skriv in era ord i ett worddokument
2. Spara som PDF-fil
3. Öppna PDF:en och välj spara som annan:
4.Spara som ”text” (lägg ex. på skrivbordet)
5. Öppna: http://www.tagxedo.com/
6. Välj Create
7. Välj ”Load”
8. Välj: er textfil
9. Låt filen laddas in
10. Välj ”shape”
11.Välj ”Print”
12: Välj skrivare: lärarrum

Klart!

1126121__horror-house_p storm KRLEK-~1