Uncategorized

Textkoppling text-text

text-till-text1

Läs din bok i 30 minuter
Gör en text-text-koppling
Skriv ner din koppling i din skrivbok
Ta reda på vilken genre din bok tillhör. Sidor som adlibris, bokus etc. kan hjälpa dig.
Ta reda på vad som kännetecknar din boks genre.
Diskutera gruppvis era böcker och kopplingar utifrån:

Genre
Tema
Konflikt

Hitta likheter och skillnader mellan era olika böcker

Genre-lista

Genre
Thriller

Deckare

Skräck

Science Fiction (SF)

Fantasy

Romantik / kärleksromaner

Chick lit

Annonser