Uncategorized

7B: Diskussionsfrågor Flugornas Herre

En filmatisering av William Goldings roman med samma namn. Filmen hade svensk
premiär 5 oktober 1990.
Produktionsuppgifter:
Manus: Sara Schiff efter Goldings roman
Regi: Harry Hook
Foto: Martin Fuhrer
Klippning: Harry Hook
Musik: Philippe Sarde
I rollerna:
Ralph: Balthazar Getty
Jack: Chris Furrh
Piggy: Danuel Pipoly
Simon: Badgett Dale
Tvillingarna: Andrew Taft & Edward Taft

Diskussionsfrågor – Tänk på att motivera alla era svar!
• Är flugornas herre en historia om barn eller om vuxna?
• Är filmen för barn eller vuxna?
• Beskriv Ralph, Jack, Piggy och Simon. Hur utvecklas de under vistelsen på ön? Hur känner ni inför Ralph och Jack? Är Jack en elak person? Varför lyssnar ingen på Piggy? Varför mobbas han?
• Vad är det som gör att pojkarna går över till Jacks grupp, vad attraherar? Är det friheten och flykten undan tråkiga regler?
• Varför går inte Piggy och Ralph över till den andra gruppen?
• Beskriv händelser i filmen som visar hur pojkarna stegvis förvildas. Vilka orsaker ligger bakom?
• Efter Simons död säger Ralph att det var deras fel att Simon dog, därför att de inte försökte hindra vad som skedde, och i filmens slutskede säger Ralph till tvillingarna: ”Om det händer mig något är det ert fel. För att ni låter honom göra er till slavar”. Vad menar Ralph i dessa båda situationer?
• Försök formulera de värderingar som Ralph och Jack står för. Fundera på vad Piggy menar när han förtvivlat säger till Ralph efter man stulit hans glasögon: ”Vi gjorde precis som vuxna skulle ha gjort. Varför fungerade inte det?”
• Diskutera vad ni tycker om filmens slut. Kan ni tänka sig ett annat slut? Vad hade hänt om inte räddningen kommit?
• Hur ska man tolka titeln Flugornas herre? Vem är det som är herre? Vad anspelar flugorna på? Följer de en stark ledare eller en pöbel?

Annonser
Uncategorized

7B Ett långväga brev…

Brevskrivning

Du ska utgå ifrån en person i filmen Flugornas Herre och ur dennes perspektiv skriva ett brev till en  kompis, till huvudpersonens föräldrar eller till någon annan som känns relevant. Skriv i  jag-form och använd det du sett i filmen och det du vet om huvudpersonen när du skriver brevet samt försök att skriva så målande som möjligt.

Lagom längd är ½ – 1 dataskriven sida. Stl 12 , typsnitt Times New Roman

Tips till brevskrivare!

  • Datum och ort

Längst upp i högra hörnet skriver man dagens datum och varifrån man skriver t.ex. Någonstans i Stilla Havet 1942-10-20

  • Hälsa

Man börjar ett brev med att hälsa på den som kommer att läsa brevet. Man kan till exempel skriva: Hej! Hejsan! God dag! Läget?! Hallojsan! Tjenare! Var dock noga med att hälsningsfrasen överensstämmer med tonen i brevet.

  • Presentera sig

Om du skriver till huvudpersonens föräldrar behöver du inte presentera dig så nämnvärt. Det du istället ska presentera är den nya miljön som du befinner dig i. Försök att få med så många sinnen som möjligt: Hur det ser ut, vad det luktar och hur det känns. Försök att inte börja varje mening med Jag.

  • Berätta om något valfritt

Medan du skriver och berättar om dig själv (huvudpersonen) får du gärna berätta lite om vad du (han/hon) tycker och tänker om olika saker. Utgå t.ex ifrån någon specifik händelse som inträffat i boken och spinn vidare på det.

  • Avsluta

Avsluta på ett tänkvärt sätt och med en framtidsvision. Sist men inte minst skriver du ett ”hej då” eller  ”Med vänliga hälsningar” ,”Kram från” , ”Skriv snart! Hälsningar” etc. Skriv under med huvudpersonens namn. Tänk  på att välja avslutningshälsning utifrån tonen i brevet.