Svenska 7

7A En sekund i taget bokfrågor s 103-152

 1. Hedvig säger att hon tvingar sin tanke att ”stanna i hallen” – vad menar hon?
 2. Varför är Ella så fixerad vid att hitta Kringlan?
 3. Vad är det första de ser när de kommer in i villakvarteren och hur reagerar de?
 4. Berätta om ICA-besöket.
 5. Berätta om den första konflikten. Vad börjar Ella och Hedvig att bråka om?
 6. Vad börjar det stora bråket om?
 7. Vilken är Hedvigs käraste ägodel respektive Ellas?
 8. Vad händer på dagiset och hur reagerar du på just det avsnittet när du läser det?
 9. Läs sida 146 och fundera och förklara på vad du tror “Hedvig med en kall hård kärna i mitten” betyder.

Svaren skriver du i din reflektionslogg. Vi kommer på tisdagslektionen att diskutera dessa frågor gemensamt.

Uncategorized

7A En sekund i taget s 52-103

En sekund i taget 50-96

 1. Skriv klart din textkoppling från sidorna 53-55 (Hur Lydia behandlade Hedvig)
 2. Vilka känslor sätter Ella igång hos Hedvig gällande synen på sig själv, synen på Lydia?
 3. Varför är ridningen en så stor utmaning för Hedvig?
 4. ”det är så enkelt att vara värdelös – om ingen förväntar sig något av mig behöver jag aldrig kunna något.” Så tänker Hedvig på sidan 83. vad menar hon med det?
 5. Vad skiljer Hedvig från Ella gällande framtidssynen?
 6. På vilket sätt var livet enklare innan?
 7. Vem är Kringlan och varför är hon så viktig?
 8. Skriv ner en händelse som du reagerar på – tycker är spännande, rolig, märklig, sorglig etc. Motivera varför du reagerar på händelsen.
Uncategorized

7A En sekund i taget s 1-52

Till tisdag v 43 ska du ha läst sidorna 1-52 och svarat på följande frågor:

 1. Hur gammal är Hedvig?
 2. Varför springer Hedvig ut ur sin lägenhet?
 3. Hade du gjort samma sak eller hade du gjort något annorlunda? Vad i så fall?
 4. Vad hade du packat i din ryggsäck om du hade bestämt dig för att lämna lägenheten och ge dig av?
 5. Vad hade varit din största rädsla i den nya tillvaron?
 6. Hedvig lämnar nyckelknippan i dörren till skolan. Varför gör hon det?
 7. Vad kan du om överlevnad och hade du överlevt alldeles ensam?
Uncategorized

7A – “En sekund i taget” Bokläsning

På tisdag kör vi, parallellt igång med nästa moment denna höst, nämligen gemensam bokläsning. Vi kommer att läsa, diskutera och reflektera kring Sofia Nordins bok “En sekund i taget”.Momentet avslutas med ett bokprov.

Följande förmågor i momentet:

 • Eleven ska utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Följande kunskapskrav arbetar vi utifrån i momentet.

 • Genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll med koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven läsförståelse.
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra underbyggda resonemang om i olika verk.
 • Eleven kan också föra resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.

En sekund i taget” är en dystopi (negativ framtidsskildring) som handlar om Hedvig, 14 år. Läs vad författaren Sofia Nordin skriver om sin bok här.

Förlaget Rabén & Sjögren har gjort en boktrailer:

IMG_8654.PNG

/Terese

Svenska 7

En sekund i taget…

“Om vi kan prata tillräckligt länge om smör och potatis kanske vi inte behöver komma till det jobbiga. Eller till det fantastiska. För vi säger inte en enda gångatt det hände någonting fantastiskt i dag. Att när vi fick syn på varandra växte sig världen tusen gånger större. Vi låtsas inte om det.  Fast jag tror att vi båda tänker det hela tiden: om vi är två så är vi kanske fler. Men det är som om det skulle kunna försvinna och bli osant om vi säger det högt. ” (En sekund i taget, s 76, Nordin, Sofia, 2013)

Du har nu läst hälften av Sofia Nordins dystopi “En sekund i taget” I grupper ska ni nu diskutera och dela med er av era tankar kring boken.  Till er hjälp har ni fem frågor, 20 min och ett digitalt verktyg: socrative

 • kopiera  länken ovan
 • Ange: Room:CDDD8D43
 • Skriv era namn
 • Läs respektive fråga och sammanfatta era diskussioner i socrative.

1 sekreterare och 1 tidtagare behövs i varje grupp.  Ni har 5 minuter på er / fråga. Använd och håll tiden.

 •  “Att när vi fick syn på varandra växte sig världen tusen gånger större” – Ella och Hedvig möts. Vad betyder det för dem båda?
 • Hur hade du hälsat om du träffat någon när du trott att alla var döda? Kram, tagit i hand? Motivera
 • Vilka känslor sätter Ella igång hos Hedvig gällande synen på sig själv, synen på Lydia?
 • Vad skiljer Hedvig från Ella gällande framtidssynen?
 • Vem är Kringlan och varför är det så viktigt att rädda henne?

Extra: ”Det är så enkelt att vara värdelös – om ingen förväntar sig något av mig behöver jag aldrig kunna något.” Så tänker Hedvig på sidan 83. vad menar hon med det?

Uncategorized

7B Planering “En sekund i taget”

I tisdags tjuvstartade vi med Sofia Nordins “En sekund i taget”. På torsdag kommer vi att fortsätta att läsa och jag kommer också att gå igenom bokcirkelsupplägget som vi ska arbeta efter.

Varje torsdag v 37 t.o.m. v 40 så kommer vi ha bokcirklar i bokgrupper. Det är samma grupper varje gång men rollerna i bokcirkeln kommer att variera.

Följande roller finns i respektive grupp:

Diskussionsledaren – sammanfattar och formulerar två frågor till bokcirkeln, leder, fördelar ordet och låter alla få lika stort talutrymme.

Ordletaren – Letar upp och gör en lista över ovanliga, ,svåra eller viktiga ord i texten (ca 10-15 ord)

Illustratören – Gör en storyboard som visar hur den lästa texten skiftar mellan olika platser/scener/miljöer.

Persongranskaren – Iaktta en person i texten. Berätta om och citera även avsnitt som bevisar att personen är som du upplever henne/honom.

Detaljletaren – Ta reda på fakta om någon företeelse som nämns i texten till exempel saker, musik, böcker eller annat.

Alla i gruppen kommer att få prova på respektive roll.

Första bokcirkeln är på torsdag nästa vecka (11/9). Då ska ni ha läst till sidan 50 samt förberett er roll (ni får onsdagslektionen samt den tid som blir över på tisdag till att förbereda). Material och gruppindelning får ni på lektionen nu på torsdag (4/9). Då bestämmer ni också rollerna. Varje bokcirkelstillfälle kommer ni också att få ut diskussionsfrågor till det ni har läst. Dessa ska diskuteras i grupperna och medan ni gör detta så spelar ni in ljudet på en Ipad så jag noga kan lyssna igenom alla diskussioner efteråt.

Vi ses på torsdag!