Uncategorized

Jämförande analys film/bok åk 9

Din uppgift är att skriva en jämförande analys mellan den science-fiction film som vi har sett samt boken som du har  läst.

Tänk på att skriva anteckningar utifrån frågorna nedan löpande under tiden som du läser din bok. Dessa anteckningar är utgångspunkten i analysen som ska skrivas under två lektionspass v 6

Vilket framtida samhälle beskrivs i bok respektive film? Någon särskild teknik eller varelser som nämns?

Hur framställs huvudpersonerna? Realistiskt eller orealistiskt? Motivera med exempel.

Lyft fram minst tre olika händelser i boken/filmen som du reagerar på, positivt eller negativt?

Vilka orsaker ligger bakom de att samhällena har utvecklats?

Vilket budskap finns i respektive film/bok?

Sciencefictionuppgift – uppgift finns här

Annonser
Uncategorized

Jag vägrar – mininovell åk 9

Utifrån det du har lärt dig om genrén sci/fi och undergenrén dystopi är det nu dags för dig att skriva din egen dystopi.

Några tips innan du börjar:

 • Handlingen ska utspela sig under kort tid
 • Få karaktärer
 • Slutet ska ”ringa efter” novellens slut dvs. ha en oväntad twist eller upplösning
 • Lägg mycket tid på rubriken (skriv den sist)

Nedan har du ramen till din novell. Du har tre lektioner på dig att skriva.

Viktiga datum

9C: 3/2 – inlämning mininovell

9A – 10/2 – inlämning mininovell

novell-dystopi

Uncategorized

Tema: science-fiction åk 9

Intresset för framtiden har alltid varit stort och kanske har det aldrig varit större än det är nu. Klimathot och teknologi i ett och samma. Går vi just nu mot den stora katastrofen (dystopi) eller är vi på väg mot ett framtida drömsamhälle (utopi) är aktuella frågor i  dag. Just dessa förhoppningar och farhågor om framtiden har skapat litteratur- och filmgenren science-fiction.I klippet här beskrivs genren i filmvärlden.

Science-fiction handlar om:

 • Modern teknik och framtida samhällen
 • Beskriver samhällena på ett realistiskt sätt med realistiska människor  inga övernaturliga krafter som i fantasylitteraturen)
 • Kan utspela sig både i rymden eller på jorden, men då i framtiden
 • Innehåller ett allvarligt budskap – varning om framtiden, orättvisor eller hur vi behandlar vår jord

I temat science-fiction som vi ska arbeta med under veckorna 2-7 kommer du att:

 • lära dig mer om science-fiction-genren
 • Lyssna,  läsa och analysera en science-fiction-novell
 • Läsa en science-fiction-roman
 • Se en science-fictionfilm
 • Skriva en jämförande analys mellan bok och film
 • Skriva en dystopisk mininovell

Du kommer att träna din förmåga att:

 • läsa och analysera skönlitteratur (novell, roman, sci/fi-film)
 • Formulera utvecklade resonemang i skrift (jämförande analys)
 • skriva berättande texter med gestaltande beskrivningar, berättargrepp samt med en medveten dramaturgi. (mininovell)

Viktiga datum

9C: 3/2 – inlämning mininovell 9/2 – inlämning jämförande analys

9A – 5/2 – inlämning mininovell – 12/2 inlämning jämförande analys