Svenska 9 · Svenska 9c · Uncategorized

Förberedelse inför det nationella provet – delprov A

Information från Skolverket gällande Delprov A

Information till eleverna – delprov A

Ni kommer att genomföra de muntliga prover gruppvis ons v 47.
https://urskola.se/Produkter/196309-Orka-plugga-Konsten-att-diskutera

Provmaterial Provet i årskurs 9 är uppbyggt kring ett övergripande tema. Årets tema är Mänskligt.

Provet är uppdelat i tre olika delprov:

• Delprov A: tala

• Delprov B: läsa

• Delprov C: skriva

”Delprov A genomförs under hösten medan delprov B och delprov C genomförs på fastlagda provdatum i mars. Någon vecka innan dessa två delprov genomförs kommer du att få mer information om dem. Delprov A: tala Delprovet sker i grupper om fyra till fem elever, och du kommer att bedömas i tre moment: hur du presenterar ett ämne, hur du leder en diskussion samt hur du deltar i diskussioner. Utgångspunkten för presentationerna och diskussionerna är textutdrag från såväl skönlitteratur som sakprosa, men det kan även vara till exempel bilder eller en filmsekvens. Du får 30 min på dig att läsa samt förbereda din presentation.” Källa

Ett exempel på hur det nationella provet ser ut syns i denna länk från Skolverket.

Det muntliga provet bedöms utifrån följande matris och följande noteringsunderlag används under provets genomförande.

Det som bedöms är din förmåga att:

Presentera
Leda diskussion
Delta i diskussion

 

Några knep för att diskutera:
Ställ frågor
Använd begrepp för att fördjupa
Lägg till fakta för att fördjupa slutsatser
Lägg till perspektiv för att bredda och problematisera
Bekräfta med frågor
Bemöt med argument
Inled meningar med du istället för jag

Du kommer att få en text som du ska förbereda utifrån följande modell:

Moment Genomförande Tid
Förbereda presentationen Läs texten

Skriv en kort sammanfattning av texten

Skriv en synpunkt/åsikt på texten

Förbered diskussionsfrågan och tänk ut några saker du kan lyfta

30 min

Måndagens lektion

På torsdag genomförs diskussionerna och Ipads kommer att finnas tillgängligt. Ni kommer att få spela  in era diskussioner och på fredag kommer ni att få lyssna på era resonemang samt bedöma er själva enligt matrisen ovan.

Gemensamt kommer vi att sammanfatta vad ni tar med er från övningstillfället och vad ni behöver tänka på. Detta resonerar ni om i grupper för att avsluta gemensamt och samla ihop tips till varandra.

Mer information om provet hittar du här:

Made with Padlet
Annonser
Uncategorized

9A Diskussionsträning

På dagens lektion kommer du att sitta tillsammans med de fyra andra personer som har läst samma textutdrag som du har läst.

Ni ska:

    1. Börja med att ni går igenom och presenterar er presentation för varandra i gruppen. Efter gjort det – utvärdera: Var de lagom långa? Tillräckligt med information? Fick du som lyssnade reda på: Var tetutdraget är hämtat ifrån? Vilken genre det är ifrån? Vem som berättar? Vilket krig det handlar om? På vilken ”sida” huvudpersonen är?
    2. Presentera era diskussionsfrågor och välj ut vars en att diskutera (dvs. 5 st totalt):

När ni diskuterar följ denna arbetsgång:
Person 1. Presentera din diskussionsfråga och lägg fram din åsikt.
Person 2. Kommentera
Person 3: Kommentera Persons 1 samt Persons 2 med tankar och nya perspektiv.
Person 4: Utifrån person 1,2,3 kommentera Person 1:s sammanfattning
Person 5: Utifrån person 1,2,3,4 kommentera

Person 1: Sammanfatta diskussionen , vad ni har kommit fram till och dra en slutsats.

Som diskussionstöd har ni ett kompendium med stödmeningar att använda er av. Gör det för att utveckla och träna er muntliga förråd dvs. inled alla era inlägg med någon av de förslagna meningarna.

Inför gruppdiskussionen på onsdag ska du titta på följande klipp:

Uncategorized

Diskutera Zara Larssons sommarprat åk 9a & 9C

Vi har nu lyssnat på delar av Zara Larssons sommarprat. Hennes budskap och tankar är sammanfattade på nedanstående vägg.

Välj minst tre bubblor att diskutera kring.
När ni diskuterar följ denna arbetsgång:
Person 1. Sammanfatta vad Zara Larsson tyckte om sakfrågan
Person 2. Kommentera med 1 mening: Inled med: Jag håller med…/Jag håller inte med…/Jag håller delvis
med…
Person 3: Kommentera Persons 1 sammanfattning samt Persons 2 med tankar och nya perspektiv. Inled ex. :
Zara Larsson anser…/ … är en viktig fråga/Det är bra att Zara Larsson lyfter fram/
Person 4: Person 4: Utifrån person 1 och 2 kommentera Person 1:s sammanfattning
Person 1: Sammanfatta diskussionen och gör en slutsats

//padlet.com/embed/1pfq3vwqt2cq