Svenska 9 · Svenska 9c

Debattartikel åk 9

Du ska alldeles strax ska börja skriva på din debattartikel genom att förbereda din tes, dina källor och argument. Men först måste du vara säker på källhänvisningar och referatteknik.  Tänk på att din artikel ska innehålla minst två olika källor som presenteras med korrekta källhänvisningar och referatmarkeringar (mer om detta finns i ditt häfte – läs noga!).

Mer om källor här:

Nu kommer vi till själva skrivandet och om du på något sätt känner dig osäker i genren så titta först på detta klipp.

När ditt första utkast är skrivet och du är nöjd med strukturen är det dags att arbeta med språket. Minns vad vi har pratat om gällande formellt språk och bearbeta din text utifrån det.

Slutligen: Som bilaga ska du lämna in en text där du källkritiskt granskar dina källor. Uppgiften finns i ditt häfte.

http://bloggar.ur.se/orkaplugga/2016/01/18/att-resonera-om-kallors-trovardighet-och-relevans-i-svenska/

 

Annonser
Svenska 9

9b Kamratrespons – debattartikel

Vid lektionens slut ska debattartikeln samt det källkritiska resonemanget lämnas in, delat eller om du hinner utskrivet.

Innan dess ska du ha gett och fått kamratrespons utifrån denna mall:

Från ______________________ till ____________________________

1. Var presenteras tesen för första gången och är tesen tydlig?
2. Vilket ämne behandlar debattartikeln?
3. Hur många argument finns i artikeln och vilka är de?
4. Lyfter skribenten fram något motargument och bemöter det?
5. Kan du genom källhänvisningen kontrollera så att fakta som lyfts fram är sann?
6. Upprepas tesen i avslutningen?
7. Finns det någon uppmaning eller slutsats i avslutningen?

Respons:

Hugo-Ebba Celina-Ella Minna-Oliver Rebecka-Sebastian-Albin Filip-Sara

Tuva-Wiktoria Agnes-Moa Ellen H-Max-Rasmus Micaela-Oscar Tova-Frida Emma-Noah Ajaj-Noel

Uncategorized

Debattartikel åk 8

Du ska skriva en debattartikel denna vecka, dvs en argumenterande text som visar vad du tycker och tänker i en fråga. Allt skrivarbete görs i skolan. Hitta källor och fakta är ok att göra hemma.

Följ arbetsgången nedan:

 1. Bestäm dig för ett ämne. Nedan följer några tips:
  1. Höjd skatt på godis
  2. Mer fritidsaktiviteter till ungdomar
  3. Lägre åldersgränser på bio
 2. Gör skelettet till din text genom att
  1. Skriv en rubrik
  2. Formulera en tes – din åsikt
  3. Bakgrund – hur kom du att tänka på detta och varför berör detta dig?
  4. Använd väsentlig fakta och se till att ha korrekta referatmarkeringar och källhänvisningar
  5. Formulera tre argument – skälen till att du tycker som du gör
  6. Presentera en lösning på problemet- Hur du vill ha det
  7. Avsluta med att din tes igen
 3. Var noga med skrivreglerna – Stor bokstav, punkt och stavning.
 4. Läs igenom högt en gång för att dubbelkolla så allt är korrekt. Lämna in/maila in/dela i drive

Inlämning vid lektionens slut torsdag 28/4

Uncategorized

åk 8 Argumentation

Du har fått lära dig att skriva ett referat samt att göra korrekta källhänvisningar och referatmarkeringar.  Nu är det dags att titta närmare på argumentation och debattartikeln som genre. Denna vecka kommer ni tillsammans med min vikarie att lära er allt om genren och nästa vecka är det dags för var och en av er att skriva en debattartikel.

Men först en lite uppfräschning av era  kunskaper gällande just argumentation.

I klippet får ni en kort sammanfattning av vad som kännetecknar en debattartikel och hur man skriver en sådan.


Klippet är lånat från Malin Larsson som driver bloggen http://www.flippatklassrum.blogspot.com

En mer ingående beskrivning av genren debattartikel får ni i följande klipp.


Även detta skapat av Malin Larsson (www.flippatklassrum.blogspot.com)
/ Terese

Uncategorized

Argumentation åk 9

V 48 genomförs de nationella muntliga proven, vilket ni är väl förberedda för. Innan dess och under tiden de genomförs ska vi titta närmare på argumentation och debatter. I ert häfte ”I am a climate defender finns den bas som ni ska kunna till för att som avslutning visa att ni självständigt kan skriva en argumenterande text. Denna argumenterande text kommer att skrivas under två lektionspass v 48 och v 49.

Fokus för bedömningen i denna text kommer inte att vara källhänvisningar och citat utan struktur och språk.

Men först en lite uppfräschning av era  kunskaper gällande just argumentation.

I klippet får ni en kort sammanfattning av vad som kännetecknar en debattartikel och hur man skriver en sådan.


Klippet är lånat från Malin Larsson som driver bloggen http://www.flippatklassrum.blogspot.com

En mer ingående beskrivning av genren debattartikel får ni i följande klipp.


Även detta skapat av Malin Larsson (www.flippatklassrum.blogspot.com)
/ Terese

Sv/en åk 9

Skrivutmaning! sv/en 9

Vi har blivit utmanade på att göra ett nytt projekt där vi byter texter med varandra. Denna gång är det Vannarödsskolan som vi byter med.

Som du minns skrev vi texter utifrån bilder förra terminen. Denna gång riktar vi in oss på argumenterande texter, en mycket viktig texttyp att behärska.

Din uppgift blir att skriva en inledning till en argumenterande text. På 250-500 ord ska du skriva en engagerande argummenterande text som innehåller:
Inledning
Tydligt formulera tes
Välutvecklat argument med källhänvisning

Ämnen att välja mellan: kameraövervakning eller djurförsök.

Elevtexterna ska vara klara senast på torsdag v 38 (17/9) och lämnas in till mig alternativt delas på Driven

Någon vecka senare går vi in i responsdelen där du ger respons på texterna från Vannarödsskolan och vice versa.

Här samlar vi argument till skrivutmaningen: todaysmeet

Uncategorized

Inga läxor i skolan

Ytterligare ett exempel på en mycket välskriven debattartikel, skriven av en elev i åk 8.

Inga läxor i skolanEleverna behöver mer fritid. De flesta vuxna går till jobbet och slutar en viss tid och brukar inte ta med jobbet hem. Där emot går eleverna i skolan och får sedan hem läxor som tar mycket på deras fritid.
År 2000 startade Rotundaskolan som en läxfriskola. Eleverna på Rotundaskolan får istället 45 minuters mer skoltid och 3 timmars eget arbete i skolan. Både lärarna och eleverna tycker det är bra. Det blir mindre stress för alla och de får så mycket tid som det behövs till allt skolarbete.
” Trots att forskningen visar att läxor ökar de sociala skillnaderna mellan eleverna, så fortsätter de flesta lärare att ge läxor.” säger Linda Dahl och Johan Skage på Rotundaskolan (http://www.sydsvenskan.se/sverige/skola-utan-laxor/).
Alla elever hinner inte med att vara med kompisar och träna så mycket på fritiden. Vilket kan leda till att folk sitter för mycket inne och inte rör på sig. De kanske till och med inte pratar med sina vänner lika mycket. Det kan bero på att eleverna får mycket läxor i skolan. Om eleverna får mindre läxor med sig hem jobbar de kanske bättre i skolan för att inte ligga efter i något ämne?
Men hur kommer det då bli bättre utan läxorna?
Utan läxor hinner eleverna vara med kompisar, träna och göra annat på sin fritid. Annars kommer de hem och måste göra läxorna. Hinner de inte göra läxan då så blir läraren irriterad på eleven.
Eftersom eleverna har alla sina böcker och papper i skolan så slipper de ta med böckerna hem, om de inte har någon läxa. Då kan de inte säga att de har glömt läxan eller böckerna hemma. Då slarvar de inte bort böckerna lika lätt eftersom att de har böckerna i skåpet eller i skolan, och då slipper de betala för böcker som de inte hittar.
Det är inte heller lätt för alla eleverna att plugga hemma. Alla har inte ett syskon eller en förälder som kan hjälpa de. Därför blir det mer rättvisst om eleverna får göra allt i skolan där alla kan få samma hjälp av lärarna. Alla har inte heller något ställe de kan sitta och plugga på. Många vill ha lugn och ro när de pluggar, men alla kan inte få det om de till exempel har mindre syskon hemma som springer runt och leker så kan det vara störande.
Men det är ju bra för eleverna att repetera ämnena genom att läsa på läxorna. Då kan eleverna istället få till exempel en timmes studietid efter skolan, där det finns en lärare till hjälp om det behövs. Till den studietiden kan eleverna också gå om de har varit sjuka och behöver läsa på något som de har missat eller om de ligger efter i något ämne.
Som de gjort på Rotundaskolan så kan skolan göra så att skoldagarna blir en tre kvart längre än den är idag. Den kan också införa att alla eleverna får mer egen tid till arbete och uppgifter i skolan. På det sättet tror jag att eleverna kommer att engagera sig mer i skolan.
Därför är det bra om skolan slutar att ge läxor till eleverna. Eleverna får mer fritid, föräldrarna behöver inte hjälpa barnen med läxorna hemma och lärarna slipper bli besvikna på eleverna för att de inte har gjort läxorna. På så sätt blir det bra för alla.