Uncategorized

8C Bokcirklar – roller

Till varje bokcirkel finns fem olika roller:

Diskussionsledaren som har 2 huvuduppgifter:
1.Leder mötet, fördelar ordet och ser till att alla får samma talutrymme, sammanfattar hela bokcirkeln som avslutning.
2.Sammanfattar texten kortfattat samt väljer ut och beskriver 2 scener ur texten och ställer frågor som gruppen ska besvara.

Ordletaren Letar upp och gör en ordlista med ovanliga, svåra eller viktiga ord (ca 10-15st) samt förbereder en övning för kamraterna.

Illustratören gör en storyboard över den lästa bokdelen samt tre stycken textkopplingar. Textkopplingarna görs med utgångspunkt från text-till-text eller text-till-sig-själv eller text-till-världen.

Persongranskaren iakttar en person i texten, berättar om denna person samt citerar ett avsnitt som bevisar att personen är som den beskrivs av persongranskaren.

Detaljletaren tar reda på fakta om något som nämns i texten till exempel saker, musik, böcker eller annat.

Tips!
För dig som lätt glömmer vad boken handlar om. Titta på klippet nedan och sammanfatta sedan varje kapitel i din bok med några stödord som hjälp för minnet.

Annonser
Uncategorized

7B Planering ”En sekund i taget”

I tisdags tjuvstartade vi med Sofia Nordins ”En sekund i taget”. På torsdag kommer vi att fortsätta att läsa och jag kommer också att gå igenom bokcirkelsupplägget som vi ska arbeta efter.

Varje torsdag v 37 t.o.m. v 40 så kommer vi ha bokcirklar i bokgrupper. Det är samma grupper varje gång men rollerna i bokcirkeln kommer att variera.

Följande roller finns i respektive grupp:

Diskussionsledaren – sammanfattar och formulerar två frågor till bokcirkeln, leder, fördelar ordet och låter alla få lika stort talutrymme.

Ordletaren – Letar upp och gör en lista över ovanliga, ,svåra eller viktiga ord i texten (ca 10-15 ord)

Illustratören – Gör en storyboard som visar hur den lästa texten skiftar mellan olika platser/scener/miljöer.

Persongranskaren – Iaktta en person i texten. Berätta om och citera även avsnitt som bevisar att personen är som du upplever henne/honom.

Detaljletaren – Ta reda på fakta om någon företeelse som nämns i texten till exempel saker, musik, böcker eller annat.

Alla i gruppen kommer att få prova på respektive roll.

Första bokcirkeln är på torsdag nästa vecka (11/9). Då ska ni ha läst till sidan 50 samt förberett er roll (ni får onsdagslektionen samt den tid som blir över på tisdag till att förbereda). Material och gruppindelning får ni på lektionen nu på torsdag (4/9). Då bestämmer ni också rollerna. Varje bokcirkelstillfälle kommer ni också att få ut diskussionsfrågor till det ni har läst. Dessa ska diskuteras i grupperna och medan ni gör detta så spelar ni in ljudet på en Ipad så jag noga kan lyssna igenom alla diskussioner efteråt.

Vi ses på torsdag!