Uncategorized

Sv/en 8 Att skriva en inledning

• Titta noggrant på bilderna.
• Välj den bild du tror du kan skriva något om.
• Hitta på en text som passar till bilden du valt. Det kan vara påhittat, spänning, verklighet,
kärlek osv. Du ska skriva en inledning, inte en hel text.

o Skriv din kladd i din skrivbok.
o Texten ska renskrivas på dator.
o Din text ska vara 200-500 ord (1/2 till 1 sida – datorskrivet).
Skriv ut med pseudonym och lämna in texten till mig
o Texten ska vara klar fredagen den 30 januari och skickas till en annan skola.

bild1bild2
• Du kommer att få respons på din text av andra elever på en annan skola. Allt är anonymt.
• Du kommer att ge respons på en elevtext, med hjälp av en mall.
• Responsen ska vara klar fredagen den 13 februari.

Annonser