Svenska 7 · Uncategorized

7b Texttypen Insändare

I tre veckor framöver kommer vi att titta närmare på åsiktsbaserade texter som innehåller fakta och egna åsikter. Exempel på sådana är insändare, debattartiklar, recensioner och krönikor. 

Du kommer att få träna på att argumentera dvs formulera en åsikt och tala för den. Slutprodukten i momentet blir en egen insändare som vi sedan skickar in till Norra Skåne.

Vad är typiskt för en insändare?

  • en kortare text där syftet är att protestera mot något, vilja att förändra något, framföra vad någon tycker
  • baserad på en åsikt som någon har – denna åsikt kallas för en tes
  • innehåller argument som stödjer tesen. Argumenten förklarar varför du tycker som du gör.

Uppgift: Läs insändaren Låt oss få börja skolan senare på morgnarna och diskutera de tillhörande frågorna


I ditt häfte hittar du flera olika insändare, i olika längd och med olika åsikter. Plocka upp hundbajset, Låt oss få börja skolan senare på morgnarna, Bötfäll dålig klädsel, Välkommen till framtiden, Unifom i skolan, Mobbning handlar inte om kläder. 

Läs de olika insändarna och fundera tillsammans på vilka ord de innehåller som uttrycker en åsikt.

Ex. Jag hävdar bestämt att vi måste sänka priset på..

Skriv ner orden i answergarden som du hittar här:

Att fundera på: Vilka ord är vi ense om? Vilken ordklass tillhör dem?

Läs sedan på egen hand s 7-8 och sammanfatta med stödord i ditt skrivhäfte.

Läxa till nästa gång blir att fundera ut vad som gör dig upprörd och vad du vill skriva om.

 

Här hittar du ytterligare en genomgång av texttypen Insändare:

 

Annonser
Uncategorized

åk 8 Argumentation

Du har fått lära dig att skriva ett referat samt att göra korrekta källhänvisningar och referatmarkeringar.  Nu är det dags att titta närmare på argumentation och debattartikeln som genre. Denna vecka kommer ni tillsammans med min vikarie att lära er allt om genren och nästa vecka är det dags för var och en av er att skriva en debattartikel.

Men först en lite uppfräschning av era  kunskaper gällande just argumentation.

I klippet får ni en kort sammanfattning av vad som kännetecknar en debattartikel och hur man skriver en sådan.


Klippet är lånat från Malin Larsson som driver bloggen http://www.flippatklassrum.blogspot.com

En mer ingående beskrivning av genren debattartikel får ni i följande klipp.


Även detta skapat av Malin Larsson (www.flippatklassrum.blogspot.com)
/ Terese

Uncategorized

Argumentation åk 9

V 48 genomförs de nationella muntliga proven, vilket ni är väl förberedda för. Innan dess och under tiden de genomförs ska vi titta närmare på argumentation och debatter. I ert häfte ”I am a climate defender finns den bas som ni ska kunna till för att som avslutning visa att ni självständigt kan skriva en argumenterande text. Denna argumenterande text kommer att skrivas under två lektionspass v 48 och v 49.

Fokus för bedömningen i denna text kommer inte att vara källhänvisningar och citat utan struktur och språk.

Men först en lite uppfräschning av era  kunskaper gällande just argumentation.

I klippet får ni en kort sammanfattning av vad som kännetecknar en debattartikel och hur man skriver en sådan.


Klippet är lånat från Malin Larsson som driver bloggen http://www.flippatklassrum.blogspot.com

En mer ingående beskrivning av genren debattartikel får ni i följande klipp.


Även detta skapat av Malin Larsson (www.flippatklassrum.blogspot.com)
/ Terese

Uncategorized

Diskutera Zara Larssons sommarprat åk 9a & 9C

Vi har nu lyssnat på delar av Zara Larssons sommarprat. Hennes budskap och tankar är sammanfattade på nedanstående vägg.

Välj minst tre bubblor att diskutera kring.
När ni diskuterar följ denna arbetsgång:
Person 1. Sammanfatta vad Zara Larsson tyckte om sakfrågan
Person 2. Kommentera med 1 mening: Inled med: Jag håller med…/Jag håller inte med…/Jag håller delvis
med…
Person 3: Kommentera Persons 1 sammanfattning samt Persons 2 med tankar och nya perspektiv. Inled ex. :
Zara Larsson anser…/ … är en viktig fråga/Det är bra att Zara Larsson lyfter fram/
Person 4: Person 4: Utifrån person 1 och 2 kommentera Person 1:s sammanfattning
Person 1: Sammanfatta diskussionen och gör en slutsats

//padlet.com/embed/1pfq3vwqt2cq

Sv/en åk 9

Skrivutmaning! sv/en 9

Vi har blivit utmanade på att göra ett nytt projekt där vi byter texter med varandra. Denna gång är det Vannarödsskolan som vi byter med.

Som du minns skrev vi texter utifrån bilder förra terminen. Denna gång riktar vi in oss på argumenterande texter, en mycket viktig texttyp att behärska.

Din uppgift blir att skriva en inledning till en argumenterande text. På 250-500 ord ska du skriva en engagerande argummenterande text som innehåller:
Inledning
Tydligt formulera tes
Välutvecklat argument med källhänvisning

Ämnen att välja mellan: kameraövervakning eller djurförsök.

Elevtexterna ska vara klara senast på torsdag v 38 (17/9) och lämnas in till mig alternativt delas på Driven

Någon vecka senare går vi in i responsdelen där du ger respons på texterna från Vannarödsskolan och vice versa.

Här samlar vi argument till skrivutmaningen: todaysmeet