Svenska 7

Antiken – fördjupning

https://docs.google.com/presentation/d/1SP9hZsAtcbOtRyRerNL-zU2FFcS_GmHKw1XZGL_MyjU/edit?usp=sharing

Uppgift:
Er uppgift är att välja något att fördjupa er inom och sedan presentera detta muntligt
för klassen med ett digitalt presentationsverktyg som hjälpmedel t.ex Powerpoint, Keynote, Google Presentation.

I alla ämnen ingår också att ni letar antika spår i dagens samhälle i just ert ämne.

Arbetsgång:

 1. Lektion tisdag v 21: Läs tillsammans det material ni har fått i gruppen. Sammanfatta och skriv stödord så ni alla i gruppen är experter på ert ämne.
 2. Lektion onsdag v 21: Gör upp en struktur på hur ert föredrag ska se ut. Bestäm vem som talar om vad.
 3. Tisdag v 22: Respektive person fördjupar sig ytterligare i sin del och skriver manus utifrån det, förhand eller på dator – detta ska sedan bli dina talkort
 4. Gör också 3 frågor utifrån ert ämne, med tillhörande svarsalternativ och maila mig. Jag sätter sedan ihop en kahoot som vi gör gemensamt.
 5. Tillsammans bygger ni upp er presentation (google presentation som ni delar med varandra) utifrån ert talmanus. Vilka bilder, klipp etc kan förstärka det ni berättar.
 6. Skriv talkort och öva tillsammans många gånger.
 7. Om tid finns – testredovisa för mig och få feedback innan den riktiga redovisningen.

Grupper 7b

Tilde, Oskar, Felicia, William – Den grekiska gudavärlden – gudarna

Matilda, Emilia, Maria, Björn – Teatern, skådespelen och Aristofanes

Erik, Melvin, Karl, Edvin – Demokratin, retoriken, vetenskapen, Olympiska spelen

Frida, Johanna – Grekiska gudar och gudinnor

Nora, Sandra, Izabella, Tang, – Myter 1

Emma H, Minna, Max, Elise – Homeros Iliaden & Odysséen

Emma B, Alexander,  Salma,Celine – Myter 2

Grupper 7a

Klara, Alice, Alma, Alva – 2 – Teater, Aristofanes

Stina, Lina, Ella, Fanny – Myter

Oskar, Lova, Måns – Homeros, Iliaden & Odysséen

Rasmus, Hannes, Joshua B, Charlie – Myter – halvgudarna – Herkules & Teseus

Alwa, Moa, Alicia – Den grekiska gudavärlden – gudinnorna

Josua H, Anton, Marcos, Samuel – Idrotten och de olympiska spelen

Timmy, Daniel, Jonathan, Wilma – Den grekiska gudavärlden – gudarna

Kunskapskrav Steg E Steg C Steg A Ta bort
2 – Genom att kombinera…

(Svenska
År 7, 8, 9)

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
3 – Dessutom kan eleven förbereda…

(Svenska
År 7, 8, 9)

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

 

 

 

Annonser
Uncategorized

Kärlekstema åk 8 – Sapfo Gudars Like

Plötsligt framstår han som en gudars like –

just som han ska sätta sig mitt emot dig,

alldeles intill, och han hör dig viska

ömt och förälskat

brista ut i skratt – men i mig slår hjärtat

bultande som ville det spränga bröstet;

möter jag din blick en sekund, går rösten

genast förlorad,

tungan vägrar lyda, den fina elden

går som en signal genom hud och nerver,

allting suddas ut för min syn, jag hör hur

öronen susar,

kallsvett bryter fram och en häftig skälvning

griper mig till slut när jag känner färgen

vika från min kind – jag blir själv med ens en

döendes like.

Läs sidan 208 och svara i ditt skrivhäfte på följande frågor om Sapfo:

 1. Vart bodde och arbetade Sapfo?
 2. Vart kommer ordet lesbisk ifrån och varför?
 3. Vad skrev hon för dikter? Till vilka riktade de sig till?
 4. Vad handlar dikten ”En gudars like” på sidan 303 om?
 5. Vilka personer finns i dikten?
 6. Vilken relation har de till varandra?
 7. Vilka olika sinnen beskrivs? Varför är det ett vanligt grepp i kärlekslyrik, tror du?
 8. Ger Sapfo en trovärdig bild av verkligheten? Varför/ varför inte?
Uncategorized

8B Kärlekstema – Antiken Iliaden och Odysséen

Du fick i måndags lära dig att Homeros är en av de mest kända författarna under Antiken. Han skrev det fantatiska eposet (en längre berättande text) Illiaden och Odysséen. I Powtoonen nedan får du det långa eposet Iliaden komprimerat på 2 minuter.

Filmtips:

Storfilmen Troja med Brad Pitt som hjälten Akilles skildrar Illiaden (dock utan iblandning av gudar)

Även Odysséen, som handlar om Odysseus vindlande hemresa ifrån Troja har filmatiserats många gånger och innehåller lika mycket spänning som Illiaden.

Uncategorized

Kärlekstema – åk 8

Kärleken kommer och kärleken går, ingen kan tyda dessa lagar. Men dej vill jag följa i vinter och vår och alla mina levnadsdagar. Mitt hjärta är ditt, ditt hjärta är mitt och aldrig jag lämnar det åter. Min lycka är din, din lycka är min och gråten är minns när du gråter.   

Nils Ferlin

 

Kärleken berör oss alla och under de kommande veckorna kommer du och dina klasskamrater i svenskan och No:n att arbeta med just kärlek som tema. Under temat kommer du att utveckla din förmåga att:

Tolka och analysera dikter, skriva dikter, din förmåga att läsa och analysera en roman, din förmåga att diskutera och framföra åsikter samt din förmåga att resonera.

Denna vecka startar vi med grunden till den västerländska civilisationens och den första litteraturhistoriska epoken, nämligen Antiken.

 

Vi börjar med att gå in på UR.se och se ”Hej Litteraturen”. Välj sedan avsnittet som heter ”Antiken”.

Läs sedan s 204-205 i Svenska Direkt 8 och arbeta med arbetsbladet som du får av mig.