Uncategorized

Jämförande analys film/bok åk 9

Din uppgift är att skriva en jämförande analys mellan den science-fiction film som vi har sett samt boken som du har  läst.

Tänk på att skriva anteckningar utifrån frågorna nedan löpande under tiden som du läser din bok. Dessa anteckningar är utgångspunkten i analysen som ska skrivas under två lektionspass v 6

Vilket framtida samhälle beskrivs i bok respektive film? Någon särskild teknik eller varelser som nämns?

Hur framställs huvudpersonerna? Realistiskt eller orealistiskt? Motivera med exempel.

Lyft fram minst tre olika händelser i boken/filmen som du reagerar på, positivt eller negativt?

Vilka orsaker ligger bakom de att samhällena har utvecklats?

Vilket budskap finns i respektive film/bok?

Sciencefictionuppgift – uppgift finns här

Annonser
Uncategorized

Skräcknovellens födelse och dess okrönte kung och drottning

På lektionen idag kommer jag att läsa två noveller för er. En skriven av Edgar Allen Poe och en skriven av en nutida mästare: John Ajvide Linqvist.

Ni ska få jämföra dessa utifrån följande frågor:

Det skvallrande hjärtat –

 1. Varför agerar huvudpersonen som han gör?
 2. Hur förändras berättaren genom förloppet?
 3. Var och när äger berättelsen rum? Motivera?
 4. Är berättaren galen eller inte? Vad talar för och emot?

Pappersväggar –

 1. När utspelar sig berättelsen?
 2. Varför vill berättaren sova ensam ute i skogen?
 3. Vad är det han möter ute i skogen?
 4. Varför titeln ”Pappersväggar”

Jämför,  fundera och diskutera –

 1. Vilken av novellerna är mest skrämmande och varför?
 2. Vad skräms du av?
 3. Vad skräms människor av idag?
 4. Titta på strukturen. En novell ska börja – in medias res- dvs man kastas direkt in i handlingen och avslutas  med en knorr – något oväntat, en finess. Har de båda det?