Internationalisering

Att genomför eleveutbyten och upprätta kontakter internationellt är något som ligger mig varmt och hjärtat. I nuläget har jag genomfört fem olika elevubyten med Eckernförde i Tyskland samt Porvoo/Borgå i Finland.

Ett nytt elevutbyte med Eckernförde är planerat till ht 2017 (åk 7 och åk 8)

Ett nytt elevutbyte med Porvoo är planerat till vt 2018 (åk 9)

Ett helt nytt elevutbyte med Danmark är planerat till vt 2018 (åk 7)

 

 

Just nu är Furutorpskolan i planeringsfasen för ett Internationaliseringsprojekt med Indien.

Annonser