Svenska 9 · Svenska 9c

Debattartikel åk 9

Du ska alldeles strax ska börja skriva på din debattartikel genom att förbereda din tes, dina källor och argument. Men först måste du vara säker på källhänvisningar och referatteknik.  Tänk på att din artikel ska innehålla minst två olika källor som presenteras med korrekta källhänvisningar och referatmarkeringar (mer om detta finns i ditt häfte – läs noga!).

Mer om källor här:

Nu kommer vi till själva skrivandet och om du på något sätt känner dig osäker i genren så titta först på detta klipp.

När ditt första utkast är skrivet och du är nöjd med strukturen är det dags att arbeta med språket. Minns vad vi har pratat om gällande formellt språk och bearbeta din text utifrån det.

Slutligen: Som bilaga ska du lämna in en text där du källkritiskt granskar dina källor. Uppgiften finns i ditt häfte.

http://bloggar.ur.se/orkaplugga/2016/01/18/att-resonera-om-kallors-trovardighet-och-relevans-i-svenska/

 

Annonser
Svenska 9c · Uncategorized

Åk 9 Formellt språk 

Vad är en aktiv sats?

”Aktiv sats” är en kommunikation som beskriver att någon eller något gör en handling eller befinner sig i ett tillstånd.

Jag målar stolen.

Fler exempel på aktiva satser:

 • I går sprang Lars fort i skogen.
 • Vi hämtar barnen.
 • Sten byggde staketet.
 • Varje dag klipper Nils gräset .
 • Vi har hyrt en film.
 • Han är alldeles lugn.
 • Vem har tagit min bil?

Vad är en passiv sats?

”Passiv sats” är en kommunikation där det som blir utsatt för handlingen blir subjekt.

Bordet har målats av Nils.
Sedan drogs båten upp på land.
Morötterna gillades av Greta.

Du använder vissa ord för att beskriva någon eller något som utför handlingen i en sats. I en passiv sats sätter du dessa ord sist.

 

Exempel på passiva satser:

 • Båten har målats.
 • Badrummet hade städats av mamma.
 • Träden kommer att beskäras av Birgitta.

Man kan flytta viktig information till höger i svenska satser genom att göra ett objekt i en vanlig, aktiv sats till subjekt i en passiv sats. Då måste man också förändraverbet för att visa att subjektet är passivt. Det kan man göra genom att ge det sista verbet i satsen s-form.

Ex.
Dörrarna stängs.
Inga krav ställdes.
Bilen måste ha stulits igår natt.
Jag undersöker hur mycket vatten de bodde i Vinslöv använder.
Svenska 7b · Svenska 8a · Svenska 8b · Svenska 9c

Vi välkomnar serieotrohet, dabba och döstäda

Vi inleder terminen med att titta på 2017 års nya ord och Nyordslistan som varje år publiceras av Språkrådet. Som ni vet så är vårt svenska språk i ständig utveckling och nya ord växer fram dagligen, somliga överlever andra glöms bort.

Språkrådets nyordslista för 2017 hittar du här: Nyordslista 2017

I grupper ska ni nu titta närmare på alla nyorden i listan. Diskutera:

 • Har ni hört ordet förut?
 • Vad betyder ordet?
 • Välj ut 5 ord som ni kommer att ha användning och skriv en mening till respektive ord.
 • Välj ut 3 ord som tror ni kommer överleva och bli vanliga ord i vårt språkbruk?

Vi kommer att avsluta dagens diskussion med en quiz som prövar er kunskap om nyorden. Quiz – urval

Svenska 9 · Svenska 9c

åk 9 Länk/klippsamling klassiker

Selma Lagerlöf

Selma Lagerlöf (presentation obs. .ålderskategori F-3)

Selma Lagerlöf – dokumentär (14 min) Kräver inlogg på AvMediaskane)

Bortbytingen

Wilhelm Moberg

Hej litteraturen (Martinsson/Moberg)

Wilhelm Moberg trailer

Wilhelm Moberg dokumentär (kräver inlogg på AvMediaskane)

Moa Martinsson

Hej litteraturen (Martinsson/Moberg)

Strindberg

Hej Litteraturen 

August Strindberg (studi.se)

Harry Martinson

Harry Martinson (kräver inlogg på AvMediaskane)

K-Special Harry Martinson

Svenska 9 · Svenska 9c

Författararbete åk 9

Författararbete

 • Läs in dig på författaren och hur samhället såg ut under författarens levnadstid.
 • Läs minst ett utdrag av författaren. Sammanfatta utdraget, förbered svar på bifogade frågor till textutdraget. Du har 60 min i skolan till ditt förfogande.
 • Skriv en uppsats om din författare utifrån bifogade rubriker. Skriv i jag-form som om du vore författaren. Du har 120 min i skolan till ditt förfogande.
 • Förbered muntlig redovisning av författaren och textutdrag. Redovisningen kommer att vara i grupp.
 • Redovisningen inkl. diskussionen förväntas ta max 15 min. Du är diskussionsledare under din redovisning.

Powerpoint gällande tid och samhälle

Schema för arbetet under v. 46-50

v 45  tors 9/11                Dela ut material, genomgång syfte och tidsplan

 1. 46 tis 14/11 Författararbetet inleds. Inläsning av författaren, hans/hennes

levnadstid och samhället.

v.46 ons 15/11               Läs in dig på författaren, hans/hans levnadstid och samhälle.

46 tors 16/11 Föreläsning om samtiden Powerpoint

47 tis 21/11 Läs in dig på författaren, hans/hans levnadstid och samhälle.

47 ons 22/ 11 Läs utdrag från författaren och besvara frågor.

47 tors 23/12 Skriv uppsats om tilldelad författare. Endast på lektionstid!

48 tis 28/12 Skriv uppsats om tilldelad författare. Endast på lektionstid!

48 ons 5/12 Läsförståelseprov

48 tors 8/11                 Studiedag

49 tis 5/12                    Förbered redovisning/läsning egen bok

49 ons 6/12                  Redovisning

49 tors 7/12                 Redovisning

 

Svenska 9 · Svenska 9c · Uncategorized

Förberedelse inför det nationella provet – delprov A

Information från Skolverket gällande Delprov A

Information till eleverna – delprov A

Ni kommer att genomföra de muntliga prover gruppvis ons v 47.
https://urskola.se/Produkter/196309-Orka-plugga-Konsten-att-diskutera

Provmaterial Provet i årskurs 9 är uppbyggt kring ett övergripande tema. Årets tema är Mänskligt.

Provet är uppdelat i tre olika delprov:

• Delprov A: tala

• Delprov B: läsa

• Delprov C: skriva

”Delprov A genomförs under hösten medan delprov B och delprov C genomförs på fastlagda provdatum i mars. Någon vecka innan dessa två delprov genomförs kommer du att få mer information om dem. Delprov A: tala Delprovet sker i grupper om fyra till fem elever, och du kommer att bedömas i tre moment: hur du presenterar ett ämne, hur du leder en diskussion samt hur du deltar i diskussioner. Utgångspunkten för presentationerna och diskussionerna är textutdrag från såväl skönlitteratur som sakprosa, men det kan även vara till exempel bilder eller en filmsekvens. Du får 30 min på dig att läsa samt förbereda din presentation.” Källa

Ett exempel på hur det nationella provet ser ut syns i denna länk från Skolverket.

Det muntliga provet bedöms utifrån följande matris och följande noteringsunderlag används under provets genomförande.

Det som bedöms är din förmåga att:

Presentera
Leda diskussion
Delta i diskussion

 

Några knep för att diskutera:
Ställ frågor
Använd begrepp för att fördjupa
Lägg till fakta för att fördjupa slutsatser
Lägg till perspektiv för att bredda och problematisera
Bekräfta med frågor
Bemöt med argument
Inled meningar med du istället för jag

Du kommer att få en text som du ska förbereda utifrån följande modell:

Moment Genomförande Tid
Förbereda presentationen Läs texten

Skriv en kort sammanfattning av texten

Skriv en synpunkt/åsikt på texten

Förbered diskussionsfrågan och tänk ut några saker du kan lyfta

30 min

Måndagens lektion

På torsdag genomförs diskussionerna och Ipads kommer att finnas tillgängligt. Ni kommer att få spela  in era diskussioner och på fredag kommer ni att få lyssna på era resonemang samt bedöma er själva enligt matrisen ovan.

Gemensamt kommer vi att sammanfatta vad ni tar med er från övningstillfället och vad ni behöver tänka på. Detta resonerar ni om i grupper för att avsluta gemensamt och samla ihop tips till varandra.

Mer information om provet hittar du här:

Made with Padlet
Svenska 9c

Sökandet efter hoppet i gettot

Det kalla golvet trängde igenom mina fötter när jag trippade fram på golvet. Jag var tvungen att vara tyst men snabb för att hinna ut till muren. Mina småsyskon kom hack i häl bakom mig och deras klumpiga kroppar snubblade sig fram i den svarta korridoren. Vår flyckt hade planerats i veckor men ändå hade jag klumpen i magen. Jag visste att det var en stor risk att ta sig ut och att mina föräldrar låg på golvet och sov i vårt rum. Att tänka på att aldrig se mina föreldrar mer fanns inte, jag var tvungen att ha ett hopp.

Transporterna till Auschwitz stod tankade på gården och vakter med laddade vapen marscherade rundor utan något mål. Månen satt högst upp på himlen som att den vakade över oss med dess skymmande sken. Sakta gick vi tryckta mot huset och jag fick syn på en skugga. Skuggan var liten och tog sig snabbt fram. Nu fick vakterna ett mål. Jag hörde hur deras skor drogs mot den grusiga marken. Ett skott avlossades och jag blundade och kände hur allt inombords slets sönder. Mitt hjärta gick i bitar och jag kände ur tomheten växte i min kropp. Vi var tvungna till att fortsätta även fast jag hörde mina syskon snyfta och jag kände deras rädsla i mig. Rädslan var det värsta man kunde känna. Jag var tvungen till att förtränga den och fortsatta.

Muren stod som en vägg som delade av två olika raser som tyskarna kallade det. Ett huvud stack fram genom hålet i muren och jag rusade mot det.

Min vän med blänkande kläder drog ut oss en efter en och våra förfallna kläder gick i bitar. Med ett kras drogs våra stjärnor av och det lilla av kläderna som satt kvar på våra kroppar gled ner. Åtta davidsstjärnor låg nu på den mörka marken och begravdes snart av snö. Mina bara armar blev röda och jag såg hur varje snöflinga försvann när den mötte min hud. De lindade filtar runt oss och vi började gå i den kalla vinternatten till deras hus. Våra bara fötter lämnade tydliga fotspår i den kalla snön men täcktes snabbt igen.

Nyckeln vreds om och värmen mötte mig som en vägg. Väl inne i huset satt ett flertal judar som jag hade träffat tidigare i synagogan. Bordet de satt vid lös precis som solen en varm sommardag och de lös precis lika mycket. De kände nog exakt som jag, detta var hoppet de hade väntat på, detta var hoppet de behövde för att klara av en mörk tid som denna.

/ E