Svenska 8a · Svenska 8b

Skriv ett personreportage

Du ska välja ut en person som du vill skriva ett personreportage om.
Bestäm dig för vilken utgångspunkt reportaget ska ha (varför just den personen?)
Skriv ner ett antal intervjufrågor, så öppna som möjligt. Exempel finns längst bak i ditt ”Reportagehäfte”.
Bestäm tid för intervju med personen du ska intervjua.

Intervjun ska vara gjord till tisdag … för 8b samt … för 8A.
När du intervjuar så be om att få spela in intervjun. Skriv också ner minst tre citat som du kan använda till dina pratminus

v…och v … skriver du reportaget på lektionstid och vid lektionens slut (8b) onsdagen den 27/5 (för 8A är inlämningen torsdagen den 28/5)lämnar du in reportaget till mig alternativt delar det på Google Drive.

Svenska 7b · Svenska 8a · Svenska 8b · Svenska 9c

Vi välkomnar serieotrohet, dabba och döstäda

Vi inleder terminen med att titta på 2017 års nya ord och Nyordslistan som varje år publiceras av Språkrådet. Som ni vet så är vårt svenska språk i ständig utveckling och nya ord växer fram dagligen, somliga överlever andra glöms bort.

Språkrådets nyordslista för 2017 hittar du här: Nyordslista 2017

I grupper ska ni nu titta närmare på alla nyorden i listan. Diskutera:

  • Har ni hört ordet förut?
  • Vad betyder ordet?
  • Välj ut 5 ord som ni kommer att ha användning och skriv en mening till respektive ord.
  • Välj ut 3 ord som tror ni kommer överleva och bli vanliga ord i vårt språkbruk?

Vi kommer att avsluta dagens diskussion med en quiz som prövar er kunskap om nyorden. Quiz – urval

Svenska 8a · Svenska 8b · Uncategorized

8a- Retorik och muntlig presentation

Vi kommer veckorna 48 – 5  att arbeta med Retorik – konsten att tala samt muntliga presentationer.

Ni kommer att få lära er vad stilfigurer och retorik är samt hur ni bäst förbereder och genomför en muntlig presentation. Vi kommer att träna på att hålla olika presentationer  v 3 skriver ni era manus enligt nedanstående uppgift.
Slutuppgiften som redovisas v 4  är följande:

Svenska – muntlig uppgift
Presentera en förebild

Din uppgift är att presentera en av dina förebilder för klassen i en ca 3-5 minuter lång presentation. Du får gärna använda dig av hjälpmedel som PowerPoint, Keynote etc. i din redovisning.
I din presentation ska följande ingå:
– Motivera valet av förebild (varför har du valt just honom/henne)
– Kort information om förebildens liv med korrekt källhänvisning
– Hur länge har du haft personen som förebild?
– På vilket sätt har personen påverkat dig?
– Vad är det som gör honom/henne värd att se upp till och ta efter?
– Hur ska vi vara för att vara bra förebilder för andra människor enligt dig?

Skriv ihop ett manus som du utgår ifrån när du har din presentation.
Gör talkort utav ditt manus
Förbered dig många gånger inför presentationen

Jag kommer att bedöma:
Innehåll – Vad du säger i presentationen: tydlighet, röd tråd, struktur (inledning-huvudel-avslutning)
Kommunikation – kontakten med åhörarna, tydligheten när du talar, ditt engagemang
Språk – Mottagaranpassade ord och begrepp,  din språkliga nivå, samt dina stilfigurer såsom anafor, metafor, retorisk fråga etc.   Minst 2 stilfigurer ska finnas med i din presentation.

Läxa!
Till varje lektion de kommande veckorna kommer ni att få i läxa att se och sammanfatta ett avsnitt ur serien ”Orka plugga” hemma. Avsnittet kommer vi sedan att diskutera och utgå ifrån på lektionen.
Frågor och länk till avsnittet hittar ni här på bloggen.

Avsnitt 1: talrädsla
Avsnitt 2: Kroppspråk och muntlig framställning
Avsnitt 3: Strategier när du håller föredrag

Svenska 8a · Svenska 8b

åk 8 Huvudsats och bisats

Huvudsats: Kan stå ensam ex. Giraffen vilar.
Bisats: Kan inte stå ensam och bilda en mening: ex. … när han har ätit,
Bisatsen måste bindas samman med en huvudsats för att bli komplett. Bisatsen binds samman med bindeord (bisatsinledare) som kan var hämtade ur ordklasserna – konjunktioner eller adverb ex. som, och, men, därför… fler exempel har du i ditt häfte.

TIPS! – För att pröva om en sats är en huvudsats eller bisats kan du sätta in ordet INTE i satsen. Ordet INTE står efter predikatet i en huvudsats. I bisatser står ordet INTE före predikatet.

ex. Gunnar sjunger INTE, när han INTE duschar.

1. Ta ut predikatet i varje sats
2. Sätt in ordet INTE i varje sats
3. Följ tipset ovan.

När du skriver kan du variera din text genom att utveckla meningar med bisatser. Om du radar bisatser på varandra kallas det för satsradning och det ska du undvika.

Variera en text med hjälp av bindeord. Ta hjälp av ex på bindeord i ditt häfte.

Jasmine gick hem. Hon hade högtalarna i ena handen. Hon hade handväskan i den andra handen. Hon såg att någon närmade sig. Hon tänkte att personen kanske skulle råna henne på högtalarna. Hon såg att det var hennes granne som kom. Han skulle aldrig sno högtalarna.