Svenska 8a · Svenska 8b

Skriv ett personreportage

Du ska välja ut en person som du vill skriva ett personreportage om.
Bestäm dig för vilken utgångspunkt reportaget ska ha (varför just den personen?)
Skriv ner ett antal intervjufrågor, så öppna som möjligt. Exempel finns längst bak i ditt ”Reportagehäfte”.
Bestäm tid för intervju med personen du ska intervjua.

Intervjun ska vara gjord till tisdag … för 8b samt … för 8A.
När du intervjuar så be om att få spela in intervjun. Skriv också ner minst tre citat som du kan använda till dina pratminus

v…och v … skriver du reportaget på lektionstid och vid lektionens slut (8b) onsdagen den 27/5 (för 8A är inlämningen torsdagen den 28/5)lämnar du in reportaget till mig alternativt delar det på Google Drive.

Svenska 8a

8a Tema Kärlek

I arbetsområdet Tema kommer du att få lära dig mer om kärlek och allt vad det innebär. No-undervisningen kommer att stå för det rent fysiska och i svenskan arbetar vi närmare med relationer, dilemman och identitet. 

Genom att arbeta med olika typer av kärlek får du även chans att utveckla din förståelse och tolerans för människors olika val i livet. Du kommer att få möjlighet att fundera över frågor inom temat som handlar om respekt och hänsyn till dina medmänniskor.

Vad är kärlek?

Tillgivenhet, respekt, närhet, romantik, omsorg, förälskelse, ömhet, åtrå, omtänksamhet, empati, lust, självkänsla, samhörighet, attraktion, förtroende, vänskap, passion, intimitet, gemenskap, villkorslöst givande och mycket mycket mer…

Kärlek är inte bara förälskelse utan vi kan även känna kärlek till vår familj, våra vänner, ett lag, Gud, musik, konst, litteratur, ett djur, ett land, en idol, naturen och mycket mycket mer.

I temat kommer du gruppvis att läsa en skönlitterär bok, till denna skriver du en bokanalys där du tittar närmare på budskapet och de kärleksproblem som huvudpersonen i din bok ställs inför. Du kommer också att se en film ”Fucking Åmål” som du kommer att få diskutera och analysera. I grupper kommer du och dina klasskompisar att få diskutera olika kärleksproblem ”Experter på Kärlek”. Det ni kommer fram till kommer ni att förmedla muntligt till resterande av klassen. Slutligen kommer du att få välja en skrivuppgift; Novell, Brev eller Dikt.