Svenska 8a · Svenska 8b

åk 8 Huvudsats och bisats

Huvudsats: Kan stå ensam ex. Giraffen vilar.
Bisats: Kan inte stå ensam och bilda en mening: ex. … när han har ätit,
Bisatsen måste bindas samman med en huvudsats för att bli komplett. Bisatsen binds samman med bindeord (bisatsinledare) som kan var hämtade ur ordklasserna – konjunktioner eller adverb ex. som, och, men, därför… fler exempel har du i ditt häfte.

TIPS! – För att pröva om en sats är en huvudsats eller bisats kan du sätta in ordet INTE i satsen. Ordet INTE står efter predikatet i en huvudsats. I bisatser står ordet INTE före predikatet.

ex. Gunnar sjunger INTE, när han INTE duschar.

1. Ta ut predikatet i varje sats
2. Sätt in ordet INTE i varje sats
3. Följ tipset ovan.

När du skriver kan du variera din text genom att utveckla meningar med bisatser. Om du radar bisatser på varandra kallas det för satsradning och det ska du undvika.

Variera en text med hjälp av bindeord. Ta hjälp av ex på bindeord i ditt häfte.

Jasmine gick hem. Hon hade högtalarna i ena handen. Hon hade handväskan i den andra handen. Hon såg att någon närmade sig. Hon tänkte att personen kanske skulle råna henne på högtalarna. Hon såg att det var hennes granne som kom. Han skulle aldrig sno högtalarna.

Annonser
Svenska 8a · Svenska 8b

åk 8 Mot mer formellt språk

En nomalisering innebär att ett verb förvandlas till ett substantiv;

 

Diskutera och skriv om följande meningar till vardagsspråk.
1. Skriftspråk: Yngling funnen medvetslös i en sopcontainer.
Vardagsspråk:

2. Skriftspråk: hans vänner uppger att de trodde att han begett sig hem.
Vardagsspråk:

3. Vardagsspråk: Rolf säger att killen hade en pistol.
Skriftspråk:

4. Vardagsspråk: hans polare ville inte säga något när polisen snackade med dem.
Skriftspråk:

 

Svenska 8a · Svenska 8b · Uncategorized

Nyhetsartikel åk 8

v 41-43 kommer vi att arbeta med nyheter och nyhetsartiklar. Du har fått ett kompendium med all information. Slutuppgiften blir att skriva en egen nyhetsartikel.

Vad som kännetecknar en nyhetsartikel hittar du här:

Kortfattat kan man säga att en nyhetsartikel består av följande delar:

Rubrik – Väcka intresse!

Ingress: 3-5 meningar – Vem? Var? När?

Brödtext:

Vem? – offer, vittne, polis

Var? – Stad

När? – Tidpunkt

Hur? – Olycka, brott, evenemang

Varför?   – orsak, motiv

Vad? – fortsättning, utredning, anmälan etc

Källa: När och var är texten publicerad?

Byline: Namn på reportern

Om du har tid över: Bild plus bildtext.