Sv/en åk 7

Ordklasser åk 7

Ordklasser:

Min kollega Sofia på Linnéskolan har skapat en ordklasspadlet med sin klass där det finns massor av bra information och filmklipp om ordklasserna.

Substantiv:

Adjektiv:

Verb:

Pronomen:


Övningar:

Ordklasser – vad kännetecknar (quizlet)

Ordklasser (quizlet)

Ordklasser 2 (quizlet)

Svenska Direkt 7 (finns i klassrummet)

Annonser
Sv/en åk 7 · Sv/en åk 9 · Svenska 7

De och Dem – så funkar det!

I pluralformerna inom ordklassen Pronomen förekommer de och dem. I skrift är det viktigt att kunna skilja dessa åt och veta när den respektive formen ska användas.

Alla meningar består av satser och i varje sats finns ett subjekt och ett predikat. Subjektet är den/ det som utför en handling och predikatet är vad som händer i en sats. Vid subjekt ska man skriva DE.  I en sats finns också ofta ett objekt dvs. någon/något som blir utsatt för en handling. Vid objekt ska man skriva DEM.

Exempel 1:

Terese och åk 7 läser en bok – Terese och åk 7 kan vi sammanfatta till de eller dem. Hur vet vi då vilken forr vi ska använda? Vem är det som läser? Det är Terese och åk 7. De utför alltså en handling vilket innebär att de är subjekt: DE

De läser en bok.

Exempel 2:

Terese högläser en bok för åk 7 – Åk 7 kan vi sammanfatta till de eller dem. Vem är det som läser? Det är Terese (Subjekt). Vilka blir utsatta för läsningen? Åk 7 vilket innebär att de är objekt – DEM

Terese högläser för dem.

Övningar på skillnaden mellan ”de” och ”dem” ”

De” är ett subjekt och ”dem” är ett objekt

1. ____________ tog varandra i handen och sprang!

2. Vi tyckte mycket om ______________.

3. __________tyckte att alla hundvalparna var lika söta och hade mycket svårt att välja mellan _________.

4. Vi sprang det snabbaste vi kunde, men ______________ knappade ändå in på oss.

5. När han lade sin arm runt mig så började ______________ spela vår favoritlåt på radion. 6. – Tacka inte mig, tacka ________!

Är du osäker i valet mellan de och dem kan du jämföra med växlingen mellan vi och oss. I fraser där man använder oss, används dem och där vi används, gäller i regel de.

Jämför engelskans they (de)/them (dem) De (they) – används oftast i början av en mening. Dem (them) – används oftast i mitten eller i slutet av en mening. Alltid vid ”till” och ”åt” (dem). Svenska de/dem Engelska they/them

________ är glada _______ are happy

Vi hatar________ We hate ________

_______ gick hem ______ went home

____ åkte bil till ____ _____ went by car to_____

______ gillar oss _____ like us

______ är galna ______ are crazy

Vill du höra förklaringen igen? Se klippet nedan där Malin Larsson förklarar De och Dem.

 

Sv/en åk 7 · Sv/en åk 9

Legobygge – att skriva en instruktion

På varje bord har ni fått en hög med legobitar samt 2 lego-hjulpar

Varje grupp har i uppgift att bygga en legobil och skriva en instruktion.

Uppgift:

 • Bygg en legobil
 • Fota ert bygge
 • Skriv en tydlig instruktion
 • Demontera bilen och testa er instruktion genom att noga gå igenom steg för steg
 • Demontera bilen igen och lägg bitarna ovanpå instruktionen
 • Byt instruktion med en annan grupp
 • Bygg bilen utifrån instruktionen. Vid eventuella oklarheter – ange i instruktionen vad som saknas
 • Jämför bygget med skaparnas modell, diskutera byggena
 • Korrigera instruktionerna utifrån responsen 
 • Utvärdera i er skrivbok utifrån följande punkter
  • Vad gick bra?
  • Vad var svårt?
  • Hur fungerade er instruktion?Vad visade sig vara viktigt när ni skriver instruktioner?
  • Om ni hade gjort samma uppgift igen, vad hade ni då gjort annorlunda?
Sv/en åk 7

sv/en Fånga ögonblicket

ÖGONBLICKET FÅNGAT • Att skriva olika sorters texter
• Träna på skriftspråkets normer på dator
• Utveckla språket genom kamratrespons

Instruktion:
Du ska skriva och fånga känslan av ett tillfälle du upplevt denna vår. Först gör du ett utkast (en kladd).
Sedan låter du minst två klasskamrater läsa igenom texten och komma med synpunkter, därefter ändrar du texten och till sist skriver du rent den på dator, gärna med en illustration (bild, teckning eller annat).
Du ska inte skriva en berättelse utan endast beskriva en kort händelse och du ska försöka
fånga känslan i händelsen!

Följande saker ska du försöka tänka på när du skriver:
• Att du skriver om en händelse och ett kort ögonblick
• Att du använder många beskrivande ord (adjektiv, actionverb )
• Att du använder känslor och funderingar
• Att du beskriver detaljer så noga du kan.
• Att du försöker få med många sinnen (lukt, syn, smak ljud)

Alltså:
1. Fundera ut ditt ögonblick
2. Gör en kladd
3. Ändra, lägg till, stryk
4. Få kamratrespons av minst två klasskamrater
5. Bearbeta
6. Renskriv!
Texten är bara en kort text, så längden bestämmer du, tänk efter
själv vad du tycker är lagom längd på din text!

Sv/en åk 7

sv/en 7 Write about…

Write a text about something that matters to you. It could be a sport, a hobby or a person.

Here is a startsuggestion:

Aladdin – a horse that matters to me

Two times a week I go to the stable and take care of Aladdin, a big, alert and friendly horse. He´s not mine but I and his owner helps out with him, a sort of cooperation. I have been riding Aladdin for seven years now and we know each other very well…
IMG_9016

Sv/en åk 7

What time is it?

– What time is it?

– It is…..

three o’clock

a quarter past three

a quarter to three

half past three

12.00 (lunchtime): noon

12.00 (sleeping time): midnight

AM – Ante Meridiem                                                         PM – Post Meridiem
Latin for ”before midday                                                 Latin for ”after midday”

When:                          Midnight to Noon                                                              Noon to Midnight
24 Hour Clock:           0:00 to 11:59                                                                      12:00 to 23:59