Spelprogrammering

Spelprogrammering!

Välkommen till en ny period av elevens val och valet Spelprogrammering. I detta val kommer du att lära dig mer om Javascript och att programmera spel.

Vi kommer att ta hjälp av Mikael Tylmed som är expert på just spelprogrammering.
Titta på klippet och gör uppgifterna som tillhör.

Steg 1:Enkel grafik:

Steg 2: Variabler – viktigt inom spelprogrammering

Här hittar du programserien.

Lycka till!