Svenska 9

Talarordning

Talarordning  (ingen inbördes turordning – vi bestämmer turordning på lektionen)

Månd: Rebecka, Moa, Emma

Tors: Rasmus, Albin, Hugo, Ebba,  Celina, Ellen, Minna, Oscar, Micaela, Ella, Cornelia, Frida, Oliver

Fre:  Max, Noah, Tova, Ajaj, Tuva, Wictoria, Agnes

Tors v 23: Noel

Kom ihåg!

Minst två retoriska finesser!

Var väl förberedd!

 

 

 

Annonser
Svenska 9

Föredrag – Hyllningstal

De sista veckorna i åk 9 kommer du att träna din förmåga att hålla ett muntligt föredrag för publik. Något som är mycket viktigt i ditt framtida arbetsliv där du förväntas att kunna tala inför människor i större eller i mindre grupper men också i sociala sammanhang som ex. student, bröllop, födelsedagar etc.

Du har 4 lektioner på dig att förbereda ditt föredrag eller ditt hyllningstal om du väljer att skriva ett sådant.

Mån, tors, fre v 20 samt mån v 21

Redovisningarna hålls vecka 22.

 

Ex. på ämne att tala om: ett band/skådespelare/filmgenre du gillar. Ett land/en stad du drömmer om att besöka. En resa du har gjort. Något aktuellt i samhället: klimatfrågan, rasism, allas lika värde, feminism. Ett intresse du har.

 

Ex. på hyllningstal hittar du här:
Prins Daniels tal till Drottning Wictoria

 

Jag kommer att bedöma:
Innehåll – Vad du säger i presentationen: tydlighet, röd tråd, struktur (inledning-huvudel-avslutning)
Kommunikation – kontakten med åhörarna, tydligheten när du talar, ditt engagemang
Språk – Mottagaranpassade ord och begrepp,  din språkliga nivå, samt dina stilfigurer såsom anafor, metafor, retorisk fråga etc.   Minst 2 stilfigurer ska finnas med i din presentation.
Förstärk gärna ditt föredrag/hyllningstal med ett presentationsprogram ex. pp, prezi, keynote etc.
Föredrag:
5-7 min
Hyllingstal:
3-5 min

 • Skriv ihop ett manus som du utgår ifrån när du har din presentation
 • Valfritt: Utifrån ditt manus skapar du en digital presentation
 • Gör talkort utav ditt manus
 • Förbered dig många gånger inför presentationen och klocka dig själv

Tips muntlig framställning och presentationerOm att hålla tal:

https://urskola.se/Produkter/200657-Orka-plugga-Talradsla

Om att hålla föredrag:


Att redovisa muntligt inför publik…
VÅGA VARA NERVÖS
• lite nervositet gör att du fokuserar bättre
• ta gärna ett djupt andetag innan du börjar
• ha ögonkontakt med publiken
• prata högt och tydligt
• markera tydligt innehållet och stämningen
• använd ditt kroppsspråk med gester och mimik
• var alltid noga förberedd
• ansträng dig att få en intresseväckande inledning
• knyt ihop slutet genom sammanfattning eller knyt an till inledningen
• pratar du länge – variera dig, använd hjälpmedel, rekvisita
• tala ofta så blir du säkrare – Övning ger färdighet
• repetera en redovisning för någon hemma
• var gärna lite humoristisk BETONING OCH TONFALL
• framhäv väsentliga ord och meningar
• artikulera väl
• variera rösten – sorgsen, nyfiken, överraskad, glad, ivrig, arg…
• variera även röststyrkan
• undvik onödiga småord som typ, äh, va PAUSER OCH TEMPO
• gör uppehåll efter vissa ord eller meningar
• ju viktigare ord desto längre paus
• kommer du av dig, andas djupt en gång
• våga vara tyst
• prova olika hastigheter – långsamt, måttligt, snabbt
• välj rätt tempo till innehållet och stämningen
• rabbla inte en massa fakta utan lätta upp för lyssnarna
Lycka till!

/Terese

 

 

Svenska 9

Länksamling och instruktion Språkhistoria 9b

Länksamling:

Språkhistoria: Runor – Riksantikvarieämbetet
Fornsvenska –

Minoritetsspråk

Minoritetsspråk SvAkademin

Dialekter finns också info i SvDirekt8 -grön bok

Nordiska språk

Dialekter

Språkhistoria/Nordiska språk/ Minoritetsspråk

I grupper  ska du och dina klasskamrater förbereda ett föredrag alternativt ett TV-program “Språkexperten” utifrån olika områden.

 

I alla föredrag ska en tillhörande uppgift till åhörarna finnas som de gör direkt i anslutning till er redovisning. Den ingår inte i tidsramen.

Presentationen ska vara minst 10 -15 minuter lång.

Redovisning sker: fre v 18 samt mån v 19

Arbetsgång:

v 13 Introduktion Språkhistoria/språksociologi Läs in er på ämnet/skriv manus. Dela detta i Driven med mig så jag kan följa ert arbete läs in er på ämnet/skriv manus
v 14 läs in er på ämnet/skriv manus läs in er på ämnet/skriv manus Gör PP/presentation/ spela in program
v 15 Påsklov Påsklov Påsklov
v 16 Påsklov Gör PP/presentation/ spela in program Gör PP/presentation/ spela in program
v 17 Gör PP/presentation/ spela in program NP eng Sista lektion förbereda presentation/ spela in program
v 18 LOV NP SO Redovisning
v 19 Redovisning

Grupp 1: Danska – Hugo, Albin, Rebecka

 • Var språket talas
 • Hur många som talar språket/dialekten
 • Vad som är typiskt för språket
 • Hur språket skiljer sig från svenskan/andra svenska dialekter
 • Ge exempel på ord och hur de uttalas på språket
 • Räknesätt
 • Ex. spela upp ljud

Grupp 2: Norska/Isländska  Ellen, Minna, Tuva

 • Var språket talas
 • Hur många som talar språket/dialekten
 • Vad som är typiskt för språket
 • Hur språket skiljer sig från svenskan/andra svenska dialekter
 • Ge exempel på ord och hur de uttalas på språket
 • Ex. spela upp ljud
 • Grupp 3: Minoritetsspråk: Finska  Frida, Emma, Tova
 • Varför minoritetsspråk
 • Var språket talas
 • Hur många som talar språket/dialekten
 • Vad som är typiskt för språket
 • Hur språket skiljer sig från svenskan/andra svenska dialekter
 • Ge exempel på ord och hur de uttalas på språket
 • Ex. spela upp ljud
 • Grupp 4: Minoritetsspråk:  Meänkieli och Samiska – Oscar, Noel, Sebastian
 • Varför minoritetsspråk
 • Var språket talas
 • Hur många som talar språket/dialekten
 • Vad som är typiskt för språket
 • Hur språket skiljer sig från svenskan/andra svenska dialekter
 • Ge exempel på ord och hur de uttalas på språket
 • Ex. spela upp ljud
 • Grupp 5: Minoritetsspråk: Romani Chib och Jiddisch –  Oscar, Noel, Sebastian
 • Varför minoritetsspråk
 • Var språket talas
 • Hur många som talar språket/dialekten
 • Vad som är typiskt för språket
 • Hur språket skiljer sig från svenskan/andra svenska dialekter
 • Ge exempel på ord och hur de uttalas på språket
 • Ex. spela upp ljud
 •  

  Grupp 6: Dialekter/ –  Moa, Celina, Cornelia, Ajaj

 • Dialektområden
 • Vilka pratar dialekt?
 • Dialekters särdrag
 • Ungdomar och dialekt
 • Dåtid, nutid och framtid
 • Ex. spela upp olika dialekter
 •  

  Språkgrupp/ Identitet – Ebba, Ella, Noah, Wictoria

 • Manligt/kvinnligt – Kill/tjej
 • Ungdomsspråk
 • Språk utan ord
 • Kroppsspråk
 •  

  Grupp 8: Arvord / Låneord Micaela, Agnes, Oliver

 • Varifrån kommer orden/språket?
 • Runskrift – visa exempeltexter
 •  Latinska alfabetets framväxt
 • historien bakom låneorden
 • nyare låneord – varifrån kommer de?
 • Indoeuropeiska språkträdet
 • Grupp 9: Teckenspråk – Rasmus & Max
 • Vad som är typiskt för språket
 • Ge exempel på ord och hur de uttalas på språket
 • Ex. visa gester/ tecken / ord
 • Om ni väljer att göra ett föredrag ska du använda något av följande digitala verktyg: Powerpoint, Keynote, Prezi eller liknande presentationsprogram.

  Om du väljer att göra ett TV-program “Språkexperten” använd Imovie eller likvärdigt program/app.

  Lycka till!

Svenska 9

9B ClioOnline – inför NP Skriva

Till dig som är klar med debattartikel, källkritik och bokanalys finns möjlighet att träna lite extra inför NP v 11.

Via ClioOnline.se där jag har skapat ett användarkonto till just dig kan du arbeta extra med att förbättra din skrivförmåga.

Ditt inlogg och lösen har jag. Logga in och under fliken arbetsområden hittar du uppgifterna. Det går bra att arbeta med detta hemma också.

Svenska 9

9b Kamratrespons – debattartikel

Vid lektionens slut ska debattartikeln samt det källkritiska resonemanget lämnas in, delat eller om du hinner utskrivet.

Innan dess ska du ha gett och fått kamratrespons utifrån denna mall:

Från ______________________ till ____________________________

1. Var presenteras tesen för första gången och är tesen tydlig?
2. Vilket ämne behandlar debattartikeln?
3. Hur många argument finns i artikeln och vilka är de?
4. Lyfter skribenten fram något motargument och bemöter det?
5. Kan du genom källhänvisningen kontrollera så att fakta som lyfts fram är sann?
6. Upprepas tesen i avslutningen?
7. Finns det någon uppmaning eller slutsats i avslutningen?

Respons:

Hugo-Ebba Celina-Ella Minna-Oliver Rebecka-Sebastian-Albin Filip-Sara

Tuva-Wiktoria Agnes-Moa Ellen H-Max-Rasmus Micaela-Oscar Tova-Frida Emma-Noah Ajaj-Noel

Svenska 9

Debattartikel åk 9

Idag ska du börja skriva på din debattartikel. Du har fått tid att förbereda din tes, dina källor och argument och grunden till argumentationen är lagd.

Nu kommer vi till själva skrivandet och om du på något sätt känner dig osäker i genren så titta först på detta klipp.

Tänk på att artikeln ska innehålla tre olika källor som presenteras med korrekta källhänvisningar och referatmarkeringar (mer om detta finns i ditt häfte).

När ditt första utkast är skrivet och du är nöjd med strukturen är det dags att arbeta med språket. Minns vad vi har pratat om gällande formellt språk och bearbeta din text utifrån det.

Slutligen: Som bilaga ska du lämna in en text där du källkritiskt granskar dina källor. Uppgiften finns i ditt häfte.

Inlämningsdag debattartikel samt bilaga källkritik: Fredag v 6.

Svenska 9

åk 9 Länk/klippsamling klassiker

Selma Lagerlöf

Selma Lagerlöf (presentation obs. .ålderskategori F-3)

Selma Lagerlöf – Jämlikhet

Selma Lagerlöf – dokumentär (14 min) Kräver inlogg på AvMediaskane)

Wilhelm Moberg

Hej litteraturen (Martinsson/Moberg)

Wilhelm Moberg trailer

Wilhelm Moberg dokumentär (kräver inlogg på AvMediaskane)

Moa Martinsson

Hej litteraturen (Martinsson/Moberg)

Strindberg

Hej Litteraturen 

August Strindberg (studi.se)

Harry Martinson

Harry Martinson (kräver inlogg på AvMediaskane)

K-Special Harry Martinson