Svenska 9 · Svenska 9c

Debattartikel åk 9

Du ska alldeles strax ska börja skriva på din debattartikel genom att förbereda din tes, dina källor och argument. Men först måste du vara säker på källhänvisningar och referatteknik.  Tänk på att din artikel ska innehålla minst två olika källor som presenteras med korrekta källhänvisningar och referatmarkeringar (mer om detta finns i ditt häfte – läs noga!).

Mer om källor här:

Nu kommer vi till själva skrivandet och om du på något sätt känner dig osäker i genren så titta först på detta klipp.

När ditt första utkast är skrivet och du är nöjd med strukturen är det dags att arbeta med språket. Minns vad vi har pratat om gällande formellt språk och bearbeta din text utifrån det.

Slutligen: Som bilaga ska du lämna in en text där du källkritiskt granskar dina källor. Uppgiften finns i ditt häfte.

http://bloggar.ur.se/orkaplugga/2016/01/18/att-resonera-om-kallors-trovardighet-och-relevans-i-svenska/

 

Annonser
Svenska 9 · Svenska 9c

åk 9 Länk/klippsamling klassiker

Selma Lagerlöf

Selma Lagerlöf (presentation obs. .ålderskategori F-3)

Selma Lagerlöf – dokumentär (14 min) Kräver inlogg på AvMediaskane)

Bortbytingen

Wilhelm Moberg

Hej litteraturen (Martinsson/Moberg)

Wilhelm Moberg trailer

Wilhelm Moberg dokumentär (kräver inlogg på AvMediaskane)

Moa Martinsson

Hej litteraturen (Martinsson/Moberg)

Strindberg

Hej Litteraturen 

August Strindberg (studi.se)

Harry Martinson

Harry Martinson (kräver inlogg på AvMediaskane)

K-Special Harry Martinson

Svenska 9 · Svenska 9c

Författararbete åk 9

Författararbete

 • Läs in dig på författaren och hur samhället såg ut under författarens levnadstid.
 • Läs minst ett utdrag av författaren. Sammanfatta utdraget, förbered svar på bifogade frågor till textutdraget. Du har 60 min i skolan till ditt förfogande.
 • Skriv en uppsats om din författare utifrån bifogade rubriker. Skriv i jag-form som om du vore författaren. Du har 120 min i skolan till ditt förfogande.
 • Förbered muntlig redovisning av författaren och textutdrag. Redovisningen kommer att vara i grupp.
 • Redovisningen inkl. diskussionen förväntas ta max 15 min. Du är diskussionsledare under din redovisning.

Powerpoint gällande tid och samhälle

Schema för arbetet under v. 46-50

v 45  tors 9/11                Dela ut material, genomgång syfte och tidsplan

 1. 46 tis 14/11 Författararbetet inleds. Inläsning av författaren, hans/hennes

levnadstid och samhället.

v.46 ons 15/11               Läs in dig på författaren, hans/hans levnadstid och samhälle.

46 tors 16/11 Föreläsning om samtiden Powerpoint

47 tis 21/11 Läs in dig på författaren, hans/hans levnadstid och samhälle.

47 ons 22/ 11 Läs utdrag från författaren och besvara frågor.

47 tors 23/12 Skriv uppsats om tilldelad författare. Endast på lektionstid!

48 tis 28/12 Skriv uppsats om tilldelad författare. Endast på lektionstid!

48 ons 5/12 Läsförståelseprov

48 tors 8/11                 Studiedag

49 tis 5/12                    Förbered redovisning/läsning egen bok

49 ons 6/12                  Redovisning

49 tors 7/12                 Redovisning

 

Svenska 9 · Svenska 9c · Uncategorized

Förberedelse inför det nationella provet – delprov A

Information från Skolverket gällande Delprov A

Information till eleverna – delprov A

Ni kommer att genomföra de muntliga prover gruppvis ons v 47.
https://urskola.se/Produkter/196309-Orka-plugga-Konsten-att-diskutera

Provmaterial Provet i årskurs 9 är uppbyggt kring ett övergripande tema. Årets tema är Mänskligt.

Provet är uppdelat i tre olika delprov:

• Delprov A: tala

• Delprov B: läsa

• Delprov C: skriva

”Delprov A genomförs under hösten medan delprov B och delprov C genomförs på fastlagda provdatum i mars. Någon vecka innan dessa två delprov genomförs kommer du att få mer information om dem. Delprov A: tala Delprovet sker i grupper om fyra till fem elever, och du kommer att bedömas i tre moment: hur du presenterar ett ämne, hur du leder en diskussion samt hur du deltar i diskussioner. Utgångspunkten för presentationerna och diskussionerna är textutdrag från såväl skönlitteratur som sakprosa, men det kan även vara till exempel bilder eller en filmsekvens. Du får 30 min på dig att läsa samt förbereda din presentation.” Källa

Ett exempel på hur det nationella provet ser ut syns i denna länk från Skolverket.

Det muntliga provet bedöms utifrån följande matris och följande noteringsunderlag används under provets genomförande.

Det som bedöms är din förmåga att:

Presentera
Leda diskussion
Delta i diskussion

 

Några knep för att diskutera:
Ställ frågor
Använd begrepp för att fördjupa
Lägg till fakta för att fördjupa slutsatser
Lägg till perspektiv för att bredda och problematisera
Bekräfta med frågor
Bemöt med argument
Inled meningar med du istället för jag

Du kommer att få en text som du ska förbereda utifrån följande modell:

Moment Genomförande Tid
Förbereda presentationen Läs texten

Skriv en kort sammanfattning av texten

Skriv en synpunkt/åsikt på texten

Förbered diskussionsfrågan och tänk ut några saker du kan lyfta

30 min

Måndagens lektion

På torsdag genomförs diskussionerna och Ipads kommer att finnas tillgängligt. Ni kommer att få spela  in era diskussioner och på fredag kommer ni att få lyssna på era resonemang samt bedöma er själva enligt matrisen ovan.

Gemensamt kommer vi att sammanfatta vad ni tar med er från övningstillfället och vad ni behöver tänka på. Detta resonerar ni om i grupper för att avsluta gemensamt och samla ihop tips till varandra.

Mer information om provet hittar du här:

Made with Padlet
Svenska 9

Talarordning

Talarordning  (ingen inbördes turordning – vi bestämmer turordning på lektionen)

Månd: Rebecka, Moa, Emma

Tors: Rasmus, Albin, Hugo, Ebba,  Celina, Ellen, Minna, Oscar, Micaela, Ella, Cornelia, Frida, Oliver

Fre:  Max, Noah, Tova, Ajaj, Tuva, Wictoria, Agnes

Tors v 23: Noel

Kom ihåg!

Minst två retoriska finesser!

Var väl förberedd!

 

 

 

Svenska 9

Föredrag – Hyllningstal

De sista veckorna i åk 9 kommer du att träna din förmåga att hålla ett muntligt föredrag för publik. Något som är mycket viktigt i ditt framtida arbetsliv där du förväntas att kunna tala inför människor i större eller i mindre grupper men också i sociala sammanhang som ex. student, bröllop, födelsedagar etc.

Du har 4 lektioner på dig att förbereda ditt föredrag eller ditt hyllningstal om du väljer att skriva ett sådant.

Mån, tors, fre v 20 samt mån v 21

Redovisningarna hålls vecka 22.

 

Ex. på ämne att tala om: ett band/skådespelare/filmgenre du gillar. Ett land/en stad du drömmer om att besöka. En resa du har gjort. Något aktuellt i samhället: klimatfrågan, rasism, allas lika värde, feminism. Ett intresse du har.

 

Ex. på hyllningstal hittar du här:
Prins Daniels tal till Drottning Wictoria

 

Jag kommer att bedöma:
Innehåll – Vad du säger i presentationen: tydlighet, röd tråd, struktur (inledning-huvudel-avslutning)
Kommunikation – kontakten med åhörarna, tydligheten när du talar, ditt engagemang
Språk – Mottagaranpassade ord och begrepp,  din språkliga nivå, samt dina stilfigurer såsom anafor, metafor, retorisk fråga etc.   Minst 2 stilfigurer ska finnas med i din presentation.
Förstärk gärna ditt föredrag/hyllningstal med ett presentationsprogram ex. pp, prezi, keynote etc.
Föredrag:
5-7 min
Hyllingstal:
3-5 min

 • Skriv ihop ett manus som du utgår ifrån när du har din presentation
 • Valfritt: Utifrån ditt manus skapar du en digital presentation
 • Gör talkort utav ditt manus
 • Förbered dig många gånger inför presentationen och klocka dig själv

Tips muntlig framställning och presentationerOm att hålla tal:

https://urskola.se/Produkter/200657-Orka-plugga-Talradsla

Om att hålla föredrag:


Att redovisa muntligt inför publik…
VÅGA VARA NERVÖS
• lite nervositet gör att du fokuserar bättre
• ta gärna ett djupt andetag innan du börjar
• ha ögonkontakt med publiken
• prata högt och tydligt
• markera tydligt innehållet och stämningen
• använd ditt kroppsspråk med gester och mimik
• var alltid noga förberedd
• ansträng dig att få en intresseväckande inledning
• knyt ihop slutet genom sammanfattning eller knyt an till inledningen
• pratar du länge – variera dig, använd hjälpmedel, rekvisita
• tala ofta så blir du säkrare – Övning ger färdighet
• repetera en redovisning för någon hemma
• var gärna lite humoristisk BETONING OCH TONFALL
• framhäv väsentliga ord och meningar
• artikulera väl
• variera rösten – sorgsen, nyfiken, överraskad, glad, ivrig, arg…
• variera även röststyrkan
• undvik onödiga småord som typ, äh, va PAUSER OCH TEMPO
• gör uppehåll efter vissa ord eller meningar
• ju viktigare ord desto längre paus
• kommer du av dig, andas djupt en gång
• våga vara tyst
• prova olika hastigheter – långsamt, måttligt, snabbt
• välj rätt tempo till innehållet och stämningen
• rabbla inte en massa fakta utan lätta upp för lyssnarna
Lycka till!

/Terese

 

 

Svenska 9

Länksamling och instruktion Språkhistoria 9b

Länksamling:

Språkhistoria: Runor – Riksantikvarieämbetet
Fornsvenska –

Minoritetsspråk

Minoritetsspråk SvAkademin

Dialekter finns också info i SvDirekt8 -grön bok

Nordiska språk

Dialekter

Språkhistoria/Nordiska språk/ Minoritetsspråk

I grupper  ska du och dina klasskamrater förbereda ett föredrag alternativt ett TV-program “Språkexperten” utifrån olika områden.

 

I alla föredrag ska en tillhörande uppgift till åhörarna finnas som de gör direkt i anslutning till er redovisning. Den ingår inte i tidsramen.

Presentationen ska vara minst 10 -15 minuter lång.

Redovisning sker: fre v 18 samt mån v 19

Arbetsgång:

v 13 Introduktion Språkhistoria/språksociologi Läs in er på ämnet/skriv manus. Dela detta i Driven med mig så jag kan följa ert arbete läs in er på ämnet/skriv manus
v 14 läs in er på ämnet/skriv manus läs in er på ämnet/skriv manus Gör PP/presentation/ spela in program
v 15 Påsklov Påsklov Påsklov
v 16 Påsklov Gör PP/presentation/ spela in program Gör PP/presentation/ spela in program
v 17 Gör PP/presentation/ spela in program NP eng Sista lektion förbereda presentation/ spela in program
v 18 LOV NP SO Redovisning
v 19 Redovisning

Grupp 1: Danska – Hugo, Albin, Rebecka

 • Var språket talas
 • Hur många som talar språket/dialekten
 • Vad som är typiskt för språket
 • Hur språket skiljer sig från svenskan/andra svenska dialekter
 • Ge exempel på ord och hur de uttalas på språket
 • Räknesätt
 • Ex. spela upp ljud

Grupp 2: Norska/Isländska  Ellen, Minna, Tuva

 • Var språket talas
 • Hur många som talar språket/dialekten
 • Vad som är typiskt för språket
 • Hur språket skiljer sig från svenskan/andra svenska dialekter
 • Ge exempel på ord och hur de uttalas på språket
 • Ex. spela upp ljud
 • Grupp 3: Minoritetsspråk: Finska  Frida, Emma, Tova
 • Varför minoritetsspråk
 • Var språket talas
 • Hur många som talar språket/dialekten
 • Vad som är typiskt för språket
 • Hur språket skiljer sig från svenskan/andra svenska dialekter
 • Ge exempel på ord och hur de uttalas på språket
 • Ex. spela upp ljud
 • Grupp 4: Minoritetsspråk:  Meänkieli och Samiska – Oscar, Noel, Sebastian
 • Varför minoritetsspråk
 • Var språket talas
 • Hur många som talar språket/dialekten
 • Vad som är typiskt för språket
 • Hur språket skiljer sig från svenskan/andra svenska dialekter
 • Ge exempel på ord och hur de uttalas på språket
 • Ex. spela upp ljud
 • Grupp 5: Minoritetsspråk: Romani Chib och Jiddisch –  Oscar, Noel, Sebastian
 • Varför minoritetsspråk
 • Var språket talas
 • Hur många som talar språket/dialekten
 • Vad som är typiskt för språket
 • Hur språket skiljer sig från svenskan/andra svenska dialekter
 • Ge exempel på ord och hur de uttalas på språket
 • Ex. spela upp ljud
 •  

  Grupp 6: Dialekter/ –  Moa, Celina, Cornelia, Ajaj

 • Dialektområden
 • Vilka pratar dialekt?
 • Dialekters särdrag
 • Ungdomar och dialekt
 • Dåtid, nutid och framtid
 • Ex. spela upp olika dialekter
 •  

  Språkgrupp/ Identitet – Ebba, Ella, Noah, Wictoria

 • Manligt/kvinnligt – Kill/tjej
 • Ungdomsspråk
 • Språk utan ord
 • Kroppsspråk
 •  

  Grupp 8: Arvord / Låneord Micaela, Agnes, Oliver

 • Varifrån kommer orden/språket?
 • Runskrift – visa exempeltexter
 •  Latinska alfabetets framväxt
 • historien bakom låneorden
 • nyare låneord – varifrån kommer de?
 • Indoeuropeiska språkträdet
 • Grupp 9: Teckenspråk – Rasmus & Max
 • Vad som är typiskt för språket
 • Ge exempel på ord och hur de uttalas på språket
 • Ex. visa gester/ tecken / ord
 • Om ni väljer att göra ett föredrag ska du använda något av följande digitala verktyg: Powerpoint, Keynote, Prezi eller liknande presentationsprogram.

  Om du väljer att göra ett TV-program “Språkexperten” använd Imovie eller likvärdigt program/app.

  Lycka till!