Svenska 7 · Uncategorized

Länksamling – Antiken

Homeros, Iliaden, Odysséen  

Odysseus resa – bildspel

Kortfilm – Homeros

Illiaden – kortfilm

Så började det trojanska kriget

Odysseus och cyklopen Svenska Direkt – röd bok s 156-161

Gudar & Myter

Ungafakta

Grekisk mytologi – fakta om gudar och gudinnor, hjältar och hjältinnor

Teseus och Minotaurus

Perseus och Medusa

Teater

Grekisk dramatik (Kung Oidipus, Medea, Lysistrate)

Svenska 7

Antiken – fördjupning

https://docs.google.com/presentation/d/1SP9hZsAtcbOtRyRerNL-zU2FFcS_GmHKw1XZGL_MyjU/edit?usp=sharing

Uppgift:
Er uppgift är att välja något att fördjupa er inom och sedan presentera detta muntligt
för klassen med ett digitalt presentationsverktyg som hjälpmedel t.ex Powerpoint, Keynote, Google Presentation.

I alla ämnen ingår också att ni letar antika spår i dagens samhälle i just ert ämne.

Arbetsgång:

  1. Lektion tisdag v 21: Läs tillsammans det material ni har fått i gruppen. Sammanfatta och skriv stödord så ni alla i gruppen är experter på ert ämne.
  2. Lektion onsdag v 21: Gör upp en struktur på hur ert föredrag ska se ut. Bestäm vem som talar om vad.
  3. Tisdag v 22: Respektive person fördjupar sig ytterligare i sin del och skriver manus utifrån det, förhand eller på dator – detta ska sedan bli dina talkort
  4. Gör också 3 frågor utifrån ert ämne, med tillhörande svarsalternativ och maila mig. Jag sätter sedan ihop en kahoot som vi gör gemensamt.
  5. Tillsammans bygger ni upp er presentation (google presentation som ni delar med varandra) utifrån ert talmanus. Vilka bilder, klipp etc kan förstärka det ni berättar.
  6. Skriv talkort och öva tillsammans många gånger.
  7. Om tid finns – testredovisa för mig och få feedback innan den riktiga redovisningen.

Grupper 7b

Tilde, Oskar, Felicia, William – Den grekiska gudavärlden – gudarna

Matilda, Emilia, Maria, Björn – Teatern, skådespelen och Aristofanes

Erik, Melvin, Karl, Edvin – Demokratin, retoriken, vetenskapen, Olympiska spelen

Frida, Johanna – Grekiska gudar och gudinnor

Nora, Sandra, Izabella, Tang, – Myter 1

Emma H, Minna, Max, Elise – Homeros Iliaden & Odysséen

Emma B, Alexander,  Salma,Celine – Myter 2

Grupper 7a

Klara, Alice, Alma, Alva – 2 – Teater, Aristofanes

Stina, Lina, Ella, Fanny – Myter

Oskar, Lova, Måns – Homeros, Iliaden & Odysséen

Rasmus, Hannes, Joshua B, Charlie – Myter – halvgudarna – Herkules & Teseus

Alwa, Moa, Alicia – Den grekiska gudavärlden – gudinnorna

Josua H, Anton, Marcos, Samuel – Idrotten och de olympiska spelen

Timmy, Daniel, Jonathan, Wilma – Den grekiska gudavärlden – gudarna

Kunskapskrav Steg E Steg C Steg A Ta bort
2 – Genom att kombinera…

(Svenska
År 7, 8, 9)

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
3 – Dessutom kan eleven förbereda…

(Svenska
År 7, 8, 9)

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

 

 

 

Svenska 7

åk 7b

Välj ett ämne som upprör eller berör dig.

Formulera minst 3 olika teser inom ämnet.

Fundera på olika argument till de olika teserna.

Välj en tes och skriv en insändare kring.

Använd stödmallen i häftet och skriv stödord på.

 

Ni har alla valt olika ämnen vilket är roligt och utmanande. Vid varje bord presenterar just du ditt ämne och låter kompisarna komma med förslag på minst 1 argument som stödjer din tes och ett argument som talar mot din tes.

Utgå ifrån de tipsen och välj sedan ut de tre argument som du tycker bäst stödjer din tes. Utveckla dem och bygg på med egna erfarenheter eller fakta.

Skriv stödorden/utkastet i skrivmallen som finns i ditt häfte.

Svenska 7 · Uncategorized

7b Texttypen Insändare

I tre veckor framöver kommer vi att titta närmare på åsiktsbaserade texter som innehåller fakta och egna åsikter. Exempel på sådana är insändare, debattartiklar, recensioner och krönikor. 

Du kommer att få träna på att argumentera dvs formulera en åsikt och tala för den. Slutprodukten i momentet blir en egen insändare som vi sedan skickar in till Norra Skåne.

Vad är typiskt för en insändare?

  • en kortare text där syftet är att protestera mot något, vilja att förändra något, framföra vad någon tycker
  • baserad på en åsikt som någon har – denna åsikt kallas för en tes
  • innehåller argument som stödjer tesen. Argumenten förklarar varför du tycker som du gör.

Uppgift: Läs insändaren Låt oss få börja skolan senare på morgnarna och diskutera de tillhörande frågorna


I ditt häfte hittar du flera olika insändare, i olika längd och med olika åsikter. Plocka upp hundbajset, Låt oss få börja skolan senare på morgnarna, Bötfäll dålig klädsel, Välkommen till framtiden, Unifom i skolan, Mobbning handlar inte om kläder. 

Läs de olika insändarna och fundera tillsammans på vilka ord de innehåller som uttrycker en åsikt.

Ex. Jag hävdar bestämt att vi måste sänka priset på..

Skriv ner orden i answergarden som du hittar här:

Att fundera på: Vilka ord är vi ense om? Vilken ordklass tillhör dem?

Läs sedan på egen hand s 7-8 och sammanfatta med stödord i ditt skrivhäfte.

Läxa till nästa gång blir att fundera ut vad som gör dig upprörd och vad du vill skriva om.

 

Här hittar du ytterligare en genomgång av texttypen Insändare:

 

Sv/en åk 7 · Sv/en åk 9 · Svenska 7

De och Dem – så funkar det!

I pluralformerna inom ordklassen Pronomen förekommer de och dem. I skrift är det viktigt att kunna skilja dessa åt och veta när den respektive formen ska användas.

Alla meningar består av satser och i varje sats finns ett subjekt och ett predikat. Subjektet är den/ det som utför en handling och predikatet är vad som händer i en sats. Vid subjekt ska man skriva DE.  I en sats finns också ofta ett objekt dvs. någon/något som blir utsatt för en handling. Vid objekt ska man skriva DEM.

Exempel 1:

Terese och åk 7 läser en bok – Terese och åk 7 kan vi sammanfatta till de eller dem. Hur vet vi då vilken forr vi ska använda? Vem är det som läser? Det är Terese och åk 7. De utför alltså en handling vilket innebär att de är subjekt: DE

De läser en bok.

Exempel 2:

Terese högläser en bok för åk 7 – Åk 7 kan vi sammanfatta till de eller dem. Vem är det som läser? Det är Terese (Subjekt). Vilka blir utsatta för läsningen? Åk 7 vilket innebär att de är objekt – DEM

Terese högläser för dem.

Övningar på skillnaden mellan ”de” och ”dem” ”

De” är ett subjekt och ”dem” är ett objekt

1. ____________ tog varandra i handen och sprang!

2. Vi tyckte mycket om ______________.

3. __________tyckte att alla hundvalparna var lika söta och hade mycket svårt att välja mellan _________.

4. Vi sprang det snabbaste vi kunde, men ______________ knappade ändå in på oss.

5. När han lade sin arm runt mig så började ______________ spela vår favoritlåt på radion. 6. – Tacka inte mig, tacka ________!

Är du osäker i valet mellan de och dem kan du jämföra med växlingen mellan vi och oss. I fraser där man använder oss, används dem och där vi används, gäller i regel de.

Jämför engelskans they (de)/them (dem) De (they) – används oftast i början av en mening. Dem (them) – används oftast i mitten eller i slutet av en mening. Alltid vid ”till” och ”åt” (dem). Svenska de/dem Engelska they/them

________ är glada _______ are happy

Vi hatar________ We hate ________

_______ gick hem ______ went home

____ åkte bil till ____ _____ went by car to_____

______ gillar oss _____ like us

______ är galna ______ are crazy

Vill du höra förklaringen igen? Se klippet nedan där Malin Larsson förklarar De och Dem.