Svenska 7 · Svenska 7b

Kulor i hjärtat- att utveckla ett resonemang

Inför gruppdiskussionen

Välj fyra av nedanstående börjor och skriv ner ditt resonemang.  Ge konkreta exempel från texten.  Dessa ska du sedan diskutera i gruppen vid gruppdiskussionstillfället

–       Jag har läst något liknande…

–       Jag förstod inte riktigt…

–       Jag ogillade att det stod…

–       Från början tänkte jag… men nu tänker jag… för att…

–       Jag tycker särskilt om frasen… ordet… stycket…företeelsen…

–       Jag tror att författaren skrev om detta på det här viset för att…

–       Av denna text lär jag mig

 Ex 1:   Jag tyckte särskilt mycket om hur kärleken hos en av  huvudpersonerna gestaltas.

Det står t.ex: ”Men det är inte alls lugnt,  hjärtat bultar så att hela hallen dånar”.

Och

”mina läppar bränner som elden och jag kan inte andas och jag vet inte vad jag har gjort”.

Med dessa liknelser och metaforer så tycker jag att jag får en tydlig bild över hur

djupt kärleken hos ”jag – Tom” är rotad och hur den smärtar honom. Bultar, dånar och bränner är intensiva ord som förstärker alla hans känslor. Jag tror att samtidigt som han är kär och känner lycka när han är med henne så efteråt så gör det så hemskt ont att han nästan går i sönder. Att kärlek kan vara så dubbel.  Samtidigt så funderar jag över varför Tom inte berättar för henne. Att han är kär i henne och vill något mer.  Är han rädd för att mista henne som vän kanske?

 • Att avsluta ett resonemang med en öppen fråga öppnar upp för diskussion i gruppen

Ex 2: Jag ogillade att jag inte får veta namnen på de båda huvudpersonerna. Genom att få ett namn på en karaktär så har jag lättare för att få inre bilder när jag läser. En ”Peter” ser liksom ut på ett visst sätt” en ”Andreas” på ett annat sätt. Om jag träffat författaren så hade jag frågat henne om varför hon inte sätter några namn på sina karaktärer (mer än Tom då).

Även om det irriterar mig så tror jag det är för att hon vill att jag som läsare ska skapa min egen bild av personen utan någon påverkan av namn. För mig är i alla fall tjejen i texten en: ”Jonna” – en stark, sportig och orädd tjej som dock borde vara lite mer finkänslig och läsa av Tom och hans känslor.  Vilket namn hade ni satt på personen och varför?

Fler tips i hur du utvecklar ett resonemang hittar du här: 


/ Terese

 

 

Annonser
Svenska 7 · Svenska 7b

Kulor i hjärtat: novellen ”Martin” frågor inför gruppdiskussion

Textfrågor – Martin

 • Vilka ledtrådar om huvudpersonerna får du i inledningen (det första stycket)?
 • Hur länge har huvudpersonerna känt varandra?
 • Vad händer utanför bussen när klassen ska åka iväg på skolresa?
 • Vad händer inuti bussen när klassen ska åka iväg på skolresa?
 • Vad är det som gör att Martin ger sig på Gurra?
 • Hur reagerar de övriga i pojkrummet när Martin ligger över Gurra?
 • “Jag vill veva tillbaka tiden, ha det ogjort. För hans skull och för vår.” Vad menar huvudpersonen?
 • Varför sitter Martin kvar i bussen när de andra går av för att äta hamburgare?
 • Vad händer med Martin efter skolresan?
 • Vad är det för en tunn isande spökröst som huvudpersonen hör i sitt öra? Vem tillhör spökrösten?
 • Hur lång tid har gått från skolresan till när huvudpersonen möter Martin igen?
 • Hade du reagerat på samma sätt som huvudpersonen gjorde när de två sågs?

Inför gruppdiskussionen
Välj fyra av nedanstående börjor och skriv ner ditt resonemang.  Ge konkreta exempel från texten.  Dessa ska du sedan diskutera i gruppen vid gruppdiskussionstillfället

–       Jag har läst något liknande…
–       Jag förstod inte riktigt…
–  Jag ogillade att det stod…
–       Från början tänkte jag… men nu tänker jag… för att…
–       Jag tycker särskilt om frasen… ordet… stycket…företeelsen…
–       Jag tror att författaren skrev om detta på det här viset för att…
–       Av denna text lär jag mig

Ytterligare diskussionsfrågor
Vilken känsla får vi höra om och hur gestaltas den?
Hur påverkas du av känslan?
Vad har  känslan för färg, lukt, konsistens? Om du kunde ta på känslan hur skulle den kännas?
Hur påverkas personerna i novellen av känslan?
Berätta om ett tillfälle när du har känt känslan och beskriv hur det kändes.

Svenska 7 · Svenska 7b · Uncategorized

Kulor i hjärtat – Lycka Gruppdiskussion

Gruppdiskussion:

Ni ska nu utse en gruppledare som fördelar ordet och sammanfattar samtalet. Ni turas om varje gäng, sa en börjar med att leda samtalet om rädsla. Alla kommer således att få leda ett samtal om en känsla.

Samtalen leds av en samtalsledare som gör introduktion, fördelar ordet om det behövs, ser till att talutrymmet fördelas jämnt mellan deltagarna och avslutar diskussionen/samtalet med en sammanfattning av det sagda.
Att samtala om i gruppen

• Vad är specifikt med känslan?
• Hur känns känslan?
• När känner du känslan?
• Tror du alla känner samma sak när de känner känslan?
• Vet du någon som känner annorlunda?
• Hur påverkas du av känslan?
• Hur känns det för dig när andra känner känslan och inte du gör det?
• Vad har känslan för färg, lukt, konsistens? Om du kunde ta på känslan hur skulle den
kännas?

Texten

 Kyssen
Införliva frågan i svaret när du talar. Utveckla dina svar med reflektion och beskrivningar. Tänk gärna utanför texten och koppla det till något eget upplevt.
• Beskriv miljön i texten. Vad får vi reda på om miljön? Beskriv och berätta! Ex på införlivad fråga i svaret: Miljön beskrivs…..
• Vem handlar texten om? Beskriv personen sa mycket du kan…tänk pa det yttre och det inre.
• Varför tror du att flickan och pojken brottas så många gånger?
• Hur känner sig pojken när han får flickans hår ner över sitt ansikte?
• Berätta vad som händer efter att de har brottats?
• Hur reagerar pojken då?
• Vilken känsla fa r vi höra om och hur gestaltas den? Ge exempel
• Hur påverkas pojken av känslan? Vilka tankar är det han får i huvudet?
• Hur går pojkens tankar när han inte kan sova på natten?
• Hur känner han sig då hon hälsar på honom i skolan som om ingenting hade hänt?
• Känner du igen dig i pojkens eller flickans situation? När och hur i sa fall?
• Kapitlet heter Kyssen. Sätt en ny rubrik på kapitlet och förklara varför du tänker
att den passar?

Svenska 7 · Svenska 7b

Kulor i hjärtat – Mörket – Skrivuppgift

Du har nu i grupp diskuterat berättelsen ”Mörkret”. Nu är det dags att samla dina tankar kring rädsla på pränt i en kort skrivuppgift. Du har 10 minuter på dig att skriva. Försök att skriva fritt utifrån nedanstående instruktion.

Innan du börjar skriva ska du få se på två klipp kring känslan ”Rädsla”.

 

 

I din text ska du få med gestaltningar och använda dig av bildspråk. Din text ska:
handla om en rädsla som du har för något. Du kan berätta om hur den känns
eller om en speciell situation när den kryper sig på.

Starters till skrivuppgiften
• Hur känns känslan?
• När känner du känslan?
• Tror du alla känner samma sak när de känner känslan?
• Vet du någon som känner annorlunda?
• Hur påverkas du av känslan?
• Hur känns det för dig när andra känner känslan och inte du gör det?
• Vad har  känslan för färg, lukt, konsistens? Om du kunde ta på känslan hur skulle den
kännas?

 

youtube https://www.youtube.com/watch?v=R87hpDiAjtc&w=560&h=315

Stilgrepp –  några minns du och några nya ?  

Retorisk fråga handlar om att texten har frågor som inte kräver svar.
Liknelse, ”röd som en tomat”
Beskrivning, ”han är ledsen”
Gestaltning handlar helt enkelt om att låta läsaren uppleva berättelsen genom en människas handlingar, ord, tankar, upplevelser och känslor. ”Hans axlar sjönk liksom ihop och han tittade ned mot golvet medan hans ögon vattnades.”
”Show, don´t tell” – det handlar om just gestaltning!
Att gestalta är ett av det viktigaste man kan göra som skribent för att göra en berättelse levande.
Metafor, ”han är en skräcködla”

Elevexempel att titta på för inspiration
som en kall vind som sveper genom hela kroppen.
Kan bara rädslan jag har inom mig få fötter och springa, långt bort ifrån mig.
När jag blir rädd går det ner i tårna och jag blir snabbare och starkare.
r meningen.
Jag är rädd för att det en dag ska kännas som att hjärtat är lika mörkt som natten.
Rädslan är som ett tomt svart rum som varken har en början eller ett slut, man bara går och går och kommer aldrig fram.
Rädslan kommer och ringer på dörren då jag ligger under täcket.

Svenska 7 · Svenska 7b

åk 7 Kulor i hjärtat

Syfte – varför ska vi arbeta med det här
Syftet med arbetsområdet ”Kulor i hjärtat” är att utveckla dina kunskaper om skönlitteratur, att skriva kortare texter, att skriva novell och känna till typdragen för genrén. Att bearbeta dina texter i liten grupp i form av kamratrespons samt att utgå från dig själv och dina känslor. Du ska också utveckla dina kunskaper i att vara samtalsledare och leda samt delta i olika gruppdiskussioner. Du kommer också att utveckla dina kunskaper i att förstärka och levandegöra din texts budskap genom att kombinera text, estetiskt uttryck och medier.
I
undervisningen ska du träna på att skapa text och novell, bearbeta din text och redigera i både grupp och enskilt. Du ska träna dig på att bli medveten om ditt eget språkbruk och vilka konsekvenser det kan få för andra.
Förmågor att träna
o Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
o Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
o Följa språkliga normer

När?
Vi kommer v 40-46 att arbeta med boken ”Kulor i hjärtat” av Cilla Naumann.  Boken består av åtta noveller som var och en utgår ifrån en känsla.

Hur?
Varje vecka kommer vi att arbeta med en novell utifrån följande arbetsgång:

 1. Vi läser novellen tillsammans
 2. Var och en av er får fundera kring novellens innehåll
 3. I grupp diskuterar ni novellen utifrån givna frågor (Bedömning), samtalsledarrollen roterar så alla får vara det.
 4. Ni skriver var och en en gestaltande text över novellens känsla och er själva

 

Vi kommer att arbeta med känslorna Rädsla, Lycka, Ånger och Svek.  Slutuppgifterna i området blir att gestalta en av känslorna i en kort film med hjälp av ord, musik och bild.

 

 

Svenska 7 · Svenska 7b

Personporträtt Inlämning

Innan du skriver ut och lämnar in:

 1. Dubbelkolla instruktionen och se så du fått med alla delar:
  • PersonporträttPorträttet ska innehålla:
  • Personbeskrivning som i en dagstidning
  • Antingen eller ruta med 5 par
  • Kort reportage som beskriver personen
  • Kort litterär beskrivning (slösa med adjektiv och liknelser och skriv i preteritum: han var den gladaste etc.)
  • Bild som ytterligare förtydligar personen
 2. Korrekturläs och se till att du inte har något som är rött eller grön-markerat
 3. Dubbelkolla så du använder ett varierat språk dvs. byt substantiv mot pronomen, variera förstärkningar ex. jätte-glad
 4. Se till att du har skrivit under med ditt namn och datum
 5. Skriv ut på elevskrivare A, B eller C – om skrivaren ej finns med: lägg till skrivare
Svenska 7 · Svenska 7b

Åk 7 Uppgift Personporträtt

Nu är det dags att skriva. Din uppgift blir att intervjua en klasskompis och skriva ett personporträtt på hen.

Personporträtt
Uppgift: Du ska intervjua en klasskamrat och göra ett litterärt porträtt av honom/henne.
Porträttet ska innehålla:

 • Personbeskrivning som i en dagstidning
 • Antingen eller ruta med 5 par
 • Kort reportage som beskriver personen
 • Kort litterär beskrivning (slösa med adjektiv och liknelser och skriv i preteritum: han var den gladaste etc.)
 • Bild som ytterligare förtydligar personen

Här nedan följer mitt personporträtt som blir din utgångspunkt:
Använd också den stödmall som du har fått av mig

Terese – med siktet framåt
 Det här är Terese Engqvist
Familj: Gift med Björn, tillsammans har de sonen Sebastian och dottern Felicia
Intressen: hästar, skrivande, böcker
Bor: Villa i Vinslöv
Aktuell: Som svensklärare på Furutorpsskolan, I Radio Kristanstad P4 Bokklubb, ansvarig för elevutbyten
Bakgrund: Född och uppvuxen utanför Hässleholm, studerat i Härnösand, arbetat på Jacobsskolan och Linnéskolan. Vision med läraryrket: att få alla elever att tro på sig själva och sin förmåga
Svaga sidor: Envis, vill vara på flera platser samtidigt och göra allt på en gång
Starka sidor: Strukturerad, drivande, kreativ och positiv

Terese är en kvinna som alltid siktar framåt och vill utvecklas. Hon gillar verkligen sitt arbete som lärare och att få arbeta med unga människor. Att få sina elever att tro på sig själva och sin förmåga är en grundpelare för Terese. Att träna hårt vare sig det gäller fotboll, handboll, läsning eller skrivning är något som hon trycker hårt på till sina elever.

Att sprida läslust är en annan viktig sak för Terese och i korridorerna kommer ni ofta se henne med en skönlitterär bok under armen. Tipsa henne gärna om era favoritböcker. När hon inte läser så fotograferar hon. Allt från vänner, natur, familjen hamnar framför hennes lins. De bilder som hon sedan är mest nöjd med publicerar hon på sin blogg.

Att resa och hitta på nya saker med familjen är något som Terese tycker om att göra när hon är ledig. En resa till Mallorca planeras till nästa sommar. Även på skoltid blir det en del resande då Terese är ansvarig för skolans elevutbyte. I september åker med för åk 8 till Tyskland och i oktober åker hon till Indien med två elever i åk 9.

På fritiden så spenderar hon en del tid i stallet hos sin medryttarhäst Aladdin. De har tidigare tävlat en hel del i dressyr men njuter nu mest av att spränga fram i full galopp i Magle våtmark. All övrig tid går åt till familjen och det är fotbollsträningar, körträningar och handbollsträningar som trängs på kvällarna. Hunden Iza är en annan älskad familjemedlem och hon och Terese går gärna långa promenader på kvällarna.

” Varför blev du lärare? var en fråga som hon ofta fick ställd till sig. Svaret var enkelt men ibland skämtade hon och angav sommarlovet som skälet till yrkesvalet. Det riktiga svaret, sanningen, den som ungdomarna sällan kunde förstå var att hon hade ynnesten att få ha världens bästa jobb.” (ur: En lärares liv av Engqvist, Terese, 2017)

Av: Terese Engqvist

Allt ska få plats på en A4-sida och lämnas in  vid lektionens slut måndagen den 18 /9 .  

Du kommer att få respons på din text och möjlighet att få bearbeta det innan det är dags för publicering.Personporträtten kommer sedan att sammanställas till ett häfte där alla porträtten ryms.

När du är klar maila/dela  personporträttet till: terese.engqvist@hassleholm.se eller tereseengqvist0@gmail.com

Följande par skriver samt intervjuar varandra:

Nellie -Disa

Maja L – Casper

Ebba – Alma

Simon – Viktor

Cecilia – Hanna

Maja B – Sofie

Oscar – Saga

Hilda – Filip

Therezia – Noah

Linna – Joel

Ludvig – Emma