Svenska 9 · Svenska 9c

Debattartikel åk 9

Du ska alldeles strax ska börja skriva på din debattartikel genom att förbereda din tes, dina källor och argument. Men först måste du vara säker på källhänvisningar och referatteknik.  Tänk på att din artikel ska innehålla minst två olika källor som presenteras med korrekta källhänvisningar och referatmarkeringar (mer om detta finns i ditt häfte – läs noga!).

Mer om källor här:

Nu kommer vi till själva skrivandet och om du på något sätt känner dig osäker i genren så titta först på detta klipp.

När ditt första utkast är skrivet och du är nöjd med strukturen är det dags att arbeta med språket. Minns vad vi har pratat om gällande formellt språk och bearbeta din text utifrån det.

Slutligen: Som bilaga ska du lämna in en text där du källkritiskt granskar dina källor. Uppgiften finns i ditt häfte.

http://bloggar.ur.se/orkaplugga/2016/01/18/att-resonera-om-kallors-trovardighet-och-relevans-i-svenska/

 

Annonser
Svenska 9 · Svenska 9c

åk 9 Länk/klippsamling klassiker

Selma Lagerlöf

Selma Lagerlöf (presentation obs. .ålderskategori F-3)

Selma Lagerlöf – dokumentär (14 min) Kräver inlogg på AvMediaskane)

Bortbytingen

Wilhelm Moberg

Hej litteraturen (Martinsson/Moberg)

Wilhelm Moberg trailer

Wilhelm Moberg dokumentär (kräver inlogg på AvMediaskane)

Moa Martinsson

Hej litteraturen (Martinsson/Moberg)

Strindberg

Hej Litteraturen 

August Strindberg (studi.se)

Harry Martinson

Harry Martinson (kräver inlogg på AvMediaskane)

K-Special Harry Martinson

Svenska 7 · Svenska 7b

åk 7 Din kula i hjärtat – textskrivning och filmskapande v 9

Slutuppgift Kulor i hjärtat

Välj en av de texter som du har kortskrivit om och utveckla till en längre text. Tänk på att få med gestaltningar i din text. I klippet längst ner hittar du flera exempel på bra sådana.

Om du väljer att utveckla texten om rädsla kan det handla om något just du är rädd för.
Om du väljer att skriva om lycka kan det handla om ett tillfälle när du var riktigt lycklig eller en dröm som du har.
Om du väljer att skriva om ånger kan det vara ett brev till någon som du vill säga förlåt till
Om du väljer att skriva om svek kan det handla om ett tillfälle när du blivit riktigt sviken.

Ta hjälp av följande frågor för att utveckla din text.  
• Vad är specifikt med känslan?
• Hur känns känslan?
• När känner du känslan?
• Tror du alla känner samma sak när de känner känslan?
• Vet du någon som känner annorlunda?
• Hur påverkas du av känslan?
• Hur känns det för dig när andra känner känslan och inte du gör det?
• Vad har känslan för färg, lukt, konsistens? Om du kunde ta på känslan hur skulle den
kännas?

Text blir till film
I programmet Sparks Adobe ska du gestalta den text om valfri känsla som du har valt att skriva om.

Filmen ska innehålla:

 • Text“NAMN Kula i hjärtat  samt KÄNSLA” ex.  Terese Kula i hjärtat – RÄDSLA
 • Ljud i form av din inspelade text
 • Minst en bild (din egen bild)  alternativt ett filmklipp
 • Längd på filmen 2-3 minuter

När din film är klar delar du den med mig via classroom.  Välj share om du använder dator och ikonen för att dela om du använder ipad. Kopiera sedan länken som visas och i classroom.

Vi kommer att titta på filmerna i smågrupper och ge feedback till varandra.

Du har alla lektioner v v 46 samt måndag v 47 på dig att

 • Skriva klart din text om känslan. Var noga med att gestalta känslan
 • Göra din film i Sparks Adobe
 • Filmen ska vara klar och läggas upp på classroom senast måndag den 20/11.

 

Exempel på fina och välutvecklade gestaltningar hittar du här:

Lycka till! / Terese

Svenska 9 · Svenska 9c

Författararbete åk 9

Författararbete

 • Läs in dig på författaren och hur samhället såg ut under författarens levnadstid.
 • Läs minst ett utdrag av författaren. Sammanfatta utdraget, förbered svar på bifogade frågor till textutdraget. Du har 60 min i skolan till ditt förfogande.
 • Skriv en uppsats om din författare utifrån bifogade rubriker. Skriv i jag-form som om du vore författaren. Du har 120 min i skolan till ditt förfogande.
 • Förbered muntlig redovisning av författaren och textutdrag. Redovisningen kommer att vara i grupp.
 • Redovisningen inkl. diskussionen förväntas ta max 15 min. Du är diskussionsledare under din redovisning.

Powerpoint gällande tid och samhälle

Schema för arbetet under v. 46-50

v 45  tors 9/11                Dela ut material, genomgång syfte och tidsplan

 1. 46 tis 14/11 Författararbetet inleds. Inläsning av författaren, hans/hennes

levnadstid och samhället.

v.46 ons 15/11               Läs in dig på författaren, hans/hans levnadstid och samhälle.

46 tors 16/11 Föreläsning om samtiden Powerpoint

47 tis 21/11 Läs in dig på författaren, hans/hans levnadstid och samhälle.

47 ons 22/ 11 Läs utdrag från författaren och besvara frågor.

47 tors 23/12 Skriv uppsats om tilldelad författare. Endast på lektionstid!

48 tis 28/12 Skriv uppsats om tilldelad författare. Endast på lektionstid!

48 ons 5/12 Läsförståelseprov

48 tors 8/11                 Studiedag

49 tis 5/12                    Förbered redovisning/läsning egen bok

49 ons 6/12                  Redovisning

49 tors 7/12                 Redovisning

 

Svenska 9 · Svenska 9c · Uncategorized

Förberedelse inför det nationella provet – delprov A

Information från Skolverket gällande Delprov A

Information till eleverna – delprov A

Ni kommer att genomföra de muntliga prover gruppvis ons v 47.
https://urskola.se/Produkter/196309-Orka-plugga-Konsten-att-diskutera

Provmaterial Provet i årskurs 9 är uppbyggt kring ett övergripande tema. Årets tema är Mänskligt.

Provet är uppdelat i tre olika delprov:

• Delprov A: tala

• Delprov B: läsa

• Delprov C: skriva

”Delprov A genomförs under hösten medan delprov B och delprov C genomförs på fastlagda provdatum i mars. Någon vecka innan dessa två delprov genomförs kommer du att få mer information om dem. Delprov A: tala Delprovet sker i grupper om fyra till fem elever, och du kommer att bedömas i tre moment: hur du presenterar ett ämne, hur du leder en diskussion samt hur du deltar i diskussioner. Utgångspunkten för presentationerna och diskussionerna är textutdrag från såväl skönlitteratur som sakprosa, men det kan även vara till exempel bilder eller en filmsekvens. Du får 30 min på dig att läsa samt förbereda din presentation.” Källa

Ett exempel på hur det nationella provet ser ut syns i denna länk från Skolverket.

Det muntliga provet bedöms utifrån följande matris och följande noteringsunderlag används under provets genomförande.

Det som bedöms är din förmåga att:

Presentera
Leda diskussion
Delta i diskussion

 

Några knep för att diskutera:
Ställ frågor
Använd begrepp för att fördjupa
Lägg till fakta för att fördjupa slutsatser
Lägg till perspektiv för att bredda och problematisera
Bekräfta med frågor
Bemöt med argument
Inled meningar med du istället för jag

Du kommer att få en text som du ska förbereda utifrån följande modell:

Moment Genomförande Tid
Förbereda presentationen Läs texten

Skriv en kort sammanfattning av texten

Skriv en synpunkt/åsikt på texten

Förbered diskussionsfrågan och tänk ut några saker du kan lyfta

30 min

Måndagens lektion

På torsdag genomförs diskussionerna och Ipads kommer att finnas tillgängligt. Ni kommer att få spela  in era diskussioner och på fredag kommer ni att få lyssna på era resonemang samt bedöma er själva enligt matrisen ovan.

Gemensamt kommer vi att sammanfatta vad ni tar med er från övningstillfället och vad ni behöver tänka på. Detta resonerar ni om i grupper för att avsluta gemensamt och samla ihop tips till varandra.

Mer information om provet hittar du här:

Made with Padlet
Svenska 7 · Svenska 7b

Kulor i hjärtat- att utveckla ett resonemang

Inför gruppdiskussionen

Välj fyra av nedanstående börjor och skriv ner ditt resonemang.  Ge konkreta exempel från texten.  Dessa ska du sedan diskutera i gruppen vid gruppdiskussionstillfället

–       Jag har läst något liknande…

–       Jag förstod inte riktigt…

–       Jag ogillade att det stod…

–       Från början tänkte jag… men nu tänker jag… för att…

–       Jag tycker särskilt om frasen… ordet… stycket…företeelsen…

–       Jag tror att författaren skrev om detta på det här viset för att…

–       Av denna text lär jag mig

 Ex 1:   Jag tyckte särskilt mycket om hur kärleken hos en av  huvudpersonerna gestaltas.

Det står t.ex: ”Men det är inte alls lugnt,  hjärtat bultar så att hela hallen dånar”.

Och

”mina läppar bränner som elden och jag kan inte andas och jag vet inte vad jag har gjort”.

Med dessa liknelser och metaforer så tycker jag att jag får en tydlig bild över hur

djupt kärleken hos ”jag – Tom” är rotad och hur den smärtar honom. Bultar, dånar och bränner är intensiva ord som förstärker alla hans känslor. Jag tror att samtidigt som han är kär och känner lycka när han är med henne så efteråt så gör det så hemskt ont att han nästan går i sönder. Att kärlek kan vara så dubbel.  Samtidigt så funderar jag över varför Tom inte berättar för henne. Att han är kär i henne och vill något mer.  Är han rädd för att mista henne som vän kanske?

 • Att avsluta ett resonemang med en öppen fråga öppnar upp för diskussion i gruppen

Ex 2: Jag ogillade att jag inte får veta namnen på de båda huvudpersonerna. Genom att få ett namn på en karaktär så har jag lättare för att få inre bilder när jag läser. En ”Peter” ser liksom ut på ett visst sätt” en ”Andreas” på ett annat sätt. Om jag träffat författaren så hade jag frågat henne om varför hon inte sätter några namn på sina karaktärer (mer än Tom då).

Även om det irriterar mig så tror jag det är för att hon vill att jag som läsare ska skapa min egen bild av personen utan någon påverkan av namn. För mig är i alla fall tjejen i texten en: ”Jonna” – en stark, sportig och orädd tjej som dock borde vara lite mer finkänslig och läsa av Tom och hans känslor.  Vilket namn hade ni satt på personen och varför?

Fler tips i hur du utvecklar ett resonemang hittar du här: 


/ Terese

 

 

Svenska 7 · Svenska 7b

Kulor i hjärtat: novellen ”Martin” frågor inför gruppdiskussion

Textfrågor – Martin

 • Vilka ledtrådar om huvudpersonerna får du i inledningen (det första stycket)?
 • Hur länge har huvudpersonerna känt varandra?
 • Vad händer utanför bussen när klassen ska åka iväg på skolresa?
 • Vad händer inuti bussen när klassen ska åka iväg på skolresa?
 • Vad är det som gör att Martin ger sig på Gurra?
 • Hur reagerar de övriga i pojkrummet när Martin ligger över Gurra?
 • “Jag vill veva tillbaka tiden, ha det ogjort. För hans skull och för vår.” Vad menar huvudpersonen?
 • Varför sitter Martin kvar i bussen när de andra går av för att äta hamburgare?
 • Vad händer med Martin efter skolresan?
 • Vad är det för en tunn isande spökröst som huvudpersonen hör i sitt öra? Vem tillhör spökrösten?
 • Hur lång tid har gått från skolresan till när huvudpersonen möter Martin igen?
 • Hade du reagerat på samma sätt som huvudpersonen gjorde när de två sågs?

Inför gruppdiskussionen
Välj fyra av nedanstående börjor och skriv ner ditt resonemang.  Ge konkreta exempel från texten.  Dessa ska du sedan diskutera i gruppen vid gruppdiskussionstillfället

–       Jag har läst något liknande…
–       Jag förstod inte riktigt…
–  Jag ogillade att det stod…
–       Från början tänkte jag… men nu tänker jag… för att…
–       Jag tycker särskilt om frasen… ordet… stycket…företeelsen…
–       Jag tror att författaren skrev om detta på det här viset för att…
–       Av denna text lär jag mig

Ytterligare diskussionsfrågor
Vilken känsla får vi höra om och hur gestaltas den?
Hur påverkas du av känslan?
Vad har  känslan för färg, lukt, konsistens? Om du kunde ta på känslan hur skulle den kännas?
Hur påverkas personerna i novellen av känslan?
Berätta om ett tillfälle när du har känt känslan och beskriv hur det kändes.