Svenska 7 · Uncategorized

Länksamling – Antiken

Homeros, Iliaden, Odysséen  

Odysseus resa – bildspel

Kortfilm – Homeros

Illiaden – kortfilm

Så började det trojanska kriget

Odysseus och cyklopen Svenska Direkt – röd bok s 156-161

Gudar & Myter

Ungafakta

Grekisk mytologi – fakta om gudar och gudinnor, hjältar och hjältinnor

Teseus och Minotaurus

Perseus och Medusa

Teater

Grekisk dramatik (Kung Oidipus, Medea, Lysistrate)

Svenska 9

Talarordning

Talarordning  (ingen inbördes turordning – vi bestämmer turordning på lektionen)

Månd: Rebecka, Moa, Emma

Tors: Rasmus, Albin, Hugo, Ebba,  Celina, Ellen, Minna, Oscar, Micaela, Ella, Cornelia, Frida, Oliver

Fre:  Max, Noah, Tova, Ajaj, Tuva, Wictoria, Agnes

Tors v 23: Noel

Kom ihåg!

Minst två retoriska finesser!

Var väl förberedd!

 

 

 

Svenska 7

Antiken – fördjupning

https://docs.google.com/presentation/d/1SP9hZsAtcbOtRyRerNL-zU2FFcS_GmHKw1XZGL_MyjU/edit?usp=sharing

Uppgift:
Er uppgift är att välja något att fördjupa er inom och sedan presentera detta muntligt
för klassen med ett digitalt presentationsverktyg som hjälpmedel t.ex Powerpoint, Keynote, Google Presentation.

I alla ämnen ingår också att ni letar antika spår i dagens samhälle i just ert ämne.

Arbetsgång:

 1. Lektion tisdag v 21: Läs tillsammans det material ni har fått i gruppen. Sammanfatta och skriv stödord så ni alla i gruppen är experter på ert ämne.
 2. Lektion onsdag v 21: Gör upp en struktur på hur ert föredrag ska se ut. Bestäm vem som talar om vad.
 3. Tisdag v 22: Respektive person fördjupar sig ytterligare i sin del och skriver manus utifrån det, förhand eller på dator – detta ska sedan bli dina talkort
 4. Gör också 3 frågor utifrån ert ämne, med tillhörande svarsalternativ och maila mig. Jag sätter sedan ihop en kahoot som vi gör gemensamt.
 5. Tillsammans bygger ni upp er presentation (google presentation som ni delar med varandra) utifrån ert talmanus. Vilka bilder, klipp etc kan förstärka det ni berättar.
 6. Skriv talkort och öva tillsammans många gånger.
 7. Om tid finns – testredovisa för mig och få feedback innan den riktiga redovisningen.

Grupper 7b

Tilde, Oskar, Felicia, William – Den grekiska gudavärlden – gudarna

Matilda, Emilia, Maria, Björn – Teatern, skådespelen och Aristofanes

Erik, Melvin, Karl, Edvin – Demokratin, retoriken, vetenskapen, Olympiska spelen

Frida, Johanna – Grekiska gudar och gudinnor

Nora, Sandra, Izabella, Tang, – Myter 1

Emma H, Minna, Max, Elise – Homeros Iliaden & Odysséen

Emma B, Alexander,  Salma,Celine – Myter 2

Grupper 7a

Klara, Alice, Alma, Alva – 2 – Teater, Aristofanes

Stina, Lina, Ella, Fanny – Myter

Oskar, Lova, Måns – Homeros, Iliaden & Odysséen

Rasmus, Hannes, Joshua B, Charlie – Myter – halvgudarna – Herkules & Teseus

Alwa, Moa, Alicia – Den grekiska gudavärlden – gudinnorna

Josua H, Anton, Marcos, Samuel – Idrotten och de olympiska spelen

Timmy, Daniel, Jonathan, Wilma – Den grekiska gudavärlden – gudarna

Kunskapskrav Steg E Steg C Steg A Ta bort
2 – Genom att kombinera…

(Svenska
År 7, 8, 9)

Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
3 – Dessutom kan eleven förbereda…

(Svenska
År 7, 8, 9)

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

 

 

 

Svenska 9

Föredrag – Hyllningstal

De sista veckorna i åk 9 kommer du att träna din förmåga att hålla ett muntligt föredrag för publik. Något som är mycket viktigt i ditt framtida arbetsliv där du förväntas att kunna tala inför människor i större eller i mindre grupper men också i sociala sammanhang som ex. student, bröllop, födelsedagar etc.

Du har 4 lektioner på dig att förbereda ditt föredrag eller ditt hyllningstal om du väljer att skriva ett sådant.

Mån, tors, fre v 20 samt mån v 21

Redovisningarna hålls vecka 22.

 

Ex. på ämne att tala om: ett band/skådespelare/filmgenre du gillar. Ett land/en stad du drömmer om att besöka. En resa du har gjort. Något aktuellt i samhället: klimatfrågan, rasism, allas lika värde, feminism. Ett intresse du har.

 

Ex. på hyllningstal hittar du här:
Prins Daniels tal till Drottning Wictoria

 

Jag kommer att bedöma:
Innehåll – Vad du säger i presentationen: tydlighet, röd tråd, struktur (inledning-huvudel-avslutning)
Kommunikation – kontakten med åhörarna, tydligheten när du talar, ditt engagemang
Språk – Mottagaranpassade ord och begrepp,  din språkliga nivå, samt dina stilfigurer såsom anafor, metafor, retorisk fråga etc.   Minst 2 stilfigurer ska finnas med i din presentation.
Förstärk gärna ditt föredrag/hyllningstal med ett presentationsprogram ex. pp, prezi, keynote etc.
Föredrag:
5-7 min
Hyllingstal:
3-5 min

 • Skriv ihop ett manus som du utgår ifrån när du har din presentation
 • Valfritt: Utifrån ditt manus skapar du en digital presentation
 • Gör talkort utav ditt manus
 • Förbered dig många gånger inför presentationen och klocka dig själv

Tips muntlig framställning och presentationerOm att hålla tal:

https://urskola.se/Produkter/200657-Orka-plugga-Talradsla

Om att hålla föredrag:


Att redovisa muntligt inför publik…
VÅGA VARA NERVÖS
• lite nervositet gör att du fokuserar bättre
• ta gärna ett djupt andetag innan du börjar
• ha ögonkontakt med publiken
• prata högt och tydligt
• markera tydligt innehållet och stämningen
• använd ditt kroppsspråk med gester och mimik
• var alltid noga förberedd
• ansträng dig att få en intresseväckande inledning
• knyt ihop slutet genom sammanfattning eller knyt an till inledningen
• pratar du länge – variera dig, använd hjälpmedel, rekvisita
• tala ofta så blir du säkrare – Övning ger färdighet
• repetera en redovisning för någon hemma
• var gärna lite humoristisk BETONING OCH TONFALL
• framhäv väsentliga ord och meningar
• artikulera väl
• variera rösten – sorgsen, nyfiken, överraskad, glad, ivrig, arg…
• variera även röststyrkan
• undvik onödiga småord som typ, äh, va PAUSER OCH TEMPO
• gör uppehåll efter vissa ord eller meningar
• ju viktigare ord desto längre paus
• kommer du av dig, andas djupt en gång
• våga vara tyst
• prova olika hastigheter – långsamt, måttligt, snabbt
• välj rätt tempo till innehållet och stämningen
• rabbla inte en massa fakta utan lätta upp för lyssnarna
Lycka till!

/Terese

 

 

Svenska 7

åk 7b

Välj ett ämne som upprör eller berör dig.

Formulera minst 3 olika teser inom ämnet.

Fundera på olika argument till de olika teserna.

Välj en tes och skriv en insändare kring.

Använd stödmallen i häftet och skriv stödord på.

 

Ni har alla valt olika ämnen vilket är roligt och utmanande. Vid varje bord presenterar just du ditt ämne och låter kompisarna komma med förslag på minst 1 argument som stödjer din tes och ett argument som talar mot din tes.

Utgå ifrån de tipsen och välj sedan ut de tre argument som du tycker bäst stödjer din tes. Utveckla dem och bygg på med egna erfarenheter eller fakta.

Skriv stödorden/utkastet i skrivmallen som finns i ditt häfte.