Om mig

Terese Engqvist heter jag och är förstelärare på Furutorpskolan i Vinslöv där jag undervisar i svenska.
IKT och ett flippat klassrum är en naturlig del av min undervisning och denna blogg är en del av just det.
Här kan du som elev hitta de instruktioner och genomgångar som vi arbetar med på lektionerna samt några dagar innan flippar på de områden som vi ska arbeta med.

Jag tror på ett öppet klassrum där kunskap utvecklas, fördjupas och breddas med hjälp av IKT.

Dessutom är jag av åsikten att en bra bok alltid bör finnas vid din sida. Läsning utvecklar ditt språk!

Vill du komma i kontakt med mig?
Min mailadress: terese.engqvist@hassleholm.se eller tereseengqvist0@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s