Svenska 7A · Svenska 7B

åk 7b

Välj ett ämne som upprör eller berör dig.

Formulera minst 3 olika teser inom ämnet.

Fundera på olika argument till de olika teserna.

Välj en tes och skriv en insändare kring.

Använd stödmallen i häftet och skriv stödord på.

 

Ni har alla valt olika ämnen vilket är roligt och utmanande. Vid varje bord presenterar just du ditt ämne och låter kompisarna komma med förslag på minst 1 argument som stödjer din tes och ett argument som talar mot din tes.

Utgå ifrån de tipsen och välj sedan ut de tre argument som du tycker bäst stödjer din tes. Utveckla dem och bygg på med egna erfarenheter eller fakta.

Skriv stödorden/utkastet i skrivmallen som finns i ditt häfte.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s