Svenska 7A · Svenska 7B

Kulor i hjärtat – Mörkret – Gruppdiskussion

Du har nu lyssnat till berättelsen “Mörkret” och ska nu få reflektera kring dess innehåll.

Utifrån följande frågeställningar

Samtal i diskussion

Ni ska nu utse en gruppledare som fördelar ordet och sammanfattar samtalet. Ni turas om varje gång, så en börjar med att leda samtalet om rädsla. Alla kommer således att få leda ett samtal om en känsla.

Samtalen leds av en samtalsledare som gör introduktion, fördelar ordet om det behövs, ser till att talutrymmet fördelas jämnt mellan deltagarna och avslutar diskussionen/samtalet med en sammanfattning av det sagda.

Att samtala om i gruppen 
• Vad är specifikt med känslan?
• Hur känns känslan?
• När känner du känslan?
• Tror du alla känner samma sak när de känner känslan?
• Vet du någon som känner annorlunda?
• Hur påverkas du av känslan?
• Hur känns det för dig när andra känner känslan och inte du gör det?
• Vad har känslan för färg, lukt, konsistens? Om du kunde ta på känslan hur skulle den
kännas?
Texten
Införliva fråggan i svaret när du talar. Utveckla dina svar med reflektion och beskrivningar. Tänk gärna utanför texten och koppla det till något eget upplevt.

• Beskriv miljön i texten. Vad får vi reda på om miljön? Beskriv och berätta!
Exempel på införlivad fråga i svaret: Miljön beskrivs…..
• Vem handlar texten om? Beskriv personen så mycket du kan…tänk på det yttre och det inre.
• Varför ska Tom cykla hem så sent?
• Hur känner Tom inför mörkret och cykelturen hem?
• Berätta vad som händer under cykelturen hem!
• Hur reagerar Tom när han trillar av cykeln?
• Vilken känsla får vi höra om och hur gestaltas den? Ge exempel
• Hur påverkas Tom av känslan? Vilka tankar är det han får i huvudet?
• Hur känner han sig då han kommer hem?
• Känner du igen dig i Tom situation? När och hur i så fall?
• Kapitlet heter Mörkret. Sätt en ny rubrik på kapitlet och förklara varför du tänker
att den passar!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s