Svenska 7A · Svenska 7B

åk 7 Kulor i hjärtat

Syfte – varför ska vi arbeta med det här
Syftet med arbetsområdet “Kulor i hjärtat” är att utveckla dina kunskaper om skönlitteratur, att skriva kortare texter, att skriva novell och känna till typdragen för genrén. Att bearbeta dina texter i liten grupp i form av kamratrespons samt att utgå från dig själv och dina känslor. Du ska också utveckla dina kunskaper i att vara samtalsledare och leda samt delta i olika gruppdiskussioner. Du kommer också att utveckla dina kunskaper i att förstärka och levandegöra din texts budskap genom att kombinera text, estetiskt uttryck och medier.
I
undervisningen ska du träna på att skapa text och novell, bearbeta din text och redigera i både grupp och enskilt. Du ska träna dig på att bli medveten om ditt eget språkbruk och vilka konsekvenser det kan få för andra.
Förmågor att träna
o Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
o Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
o Följa språkliga normer

När?
Vi kommer v 2- 11 att arbeta med boken “Kulor i hjärtat” av Cilla Naumann.  Boken består av åtta noveller som var och en utgår ifrån en känsla.

Hur?
Varje vecka kommer vi att arbeta med en novell utifrån följande arbetsgång:

  1. Vi läser novellen tillsammans
  2. Var och en av er får fundera kring novellens innehåll
  3. I grupp diskuterar ni novellen utifrån givna frågor (Bedömning), samtalsledarrollen roterar så alla får vara det.
  4. Ni skriver var och en en gestaltande text över novellens känsla och er själva

Författarbesök:

Fredag v 5 och onsdag v 9 har vi fått förmånen att få besök av författaren Sofia Nordin hos oss. Ni läste hennes bok “En sekund i taget” om Hedvig i höstas. Sofia kommer att hålla i skrivarverkstäder och lära er om hur man skriver en riktigt bra novell. I par kommer ni att skriva en början till en novell (som har en av känslorna nedan som tema) som sedan Sofia kommer att ge respons på.

Vi kommer att arbeta med känslorna Rädsla, Lycka, Ånger och Svek.  Slutuppgifterna i området blir att gestalta en av känslorna i en kort film med hjälp av ord, musik och bild.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s